26 May 2020

PhD defence Luuk van der Baaren - online defence

Supervisors: prof.dr. R. de Groot and  prof.dr. P. Wautelet, University of Liège, Belgium