15 Nov 2019

PhD Conferral Mrs. Natasha Pahuja

Supervisor: prof.dr. R. Nuijts
Co-supervisor: dr. R. Shetty, Bengaluru