8 Jun 11:00
- 15:30
Het revolverend fonds: do’s en don’ts met het oog op een rechtmatige, zorgvuldige en zinvolle besteding van publiek geld

Leren zorgvuldig revolveren

Zowel binnen de EU als in Nederland wordt door overheden volop geëxperimenteerd met het verdelen van publiek geld vanuit revolverende fondsen. In plaats van het verstrekken van traditionele en publiekrechtelijk gereguleerde subsidies worden leningen, participaties en garanties verstrekt. Het grote voordeel is dat gelden uit een revolverend fonds, anders dan subsidies, meerdere keren kunnen worden ingezet. Publiek geld revolveert en komt niet langer terecht in de bodemloze put die subsidie heet. Het revolverend fonds manifesteert zich op alle mogelijke beleidsterreinen, zoals innovatie, energie, kunst en cultuur.

Financieren vanuit revolverende fondsen is voor overheden dus steeds meer ‘business as usual’. Elke zichzelf respecterende overheid heeft er één, en het liefst nog veel meer! Omdat een eenduidig kader ontbreekt, maakt iedere overheid daarbij gebruik van eigen kaders met een zelfgekozen vormgeving en structuur. Hét revolverend fonds bestaat dus niet. Tijdens dit interactieve congres gaan we onder leiding van experts op zoek naar de randvoorwaarden waaraan een revolverend fonds zou moeten voldoen. Hoe kan een revolverend fonds zodanig worden vormgegeven, gereguleerd en ingericht dat publieke gelden rechtmatig, zorgvuldig en zinvol worden besteed? De daarop volgende oratie focust op de lering die in dat kader uit het EU-recht kan worden getrokken.

Jacobine vd Brink

Leren zorgvuldig revolveren

Vrijdag 8 juni 2018, 11.00-15.30 uur

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Met om 16.30 uur de oratie van prof. mr. Jacobine van den Brink

Programma

Dagvoorzitter: prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden

Ochtendgedeelte:

Key note speeches van drs. E. (Ewout) Irrgang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer & prof. P. (Phedon) Nicolaides, hoogleraar College d’Europe en bijzonder hoogleraar Europees Economisch Recht aan de Universiteit Maastricht.

Middaggedeelte:

World Café onder leiding van deskundige gespreksleiders waaronder prof. mr. M.J. (Rianne) Jacobs, raadsadviseur bij het Ministerie van Justitie en hoogleraar Wetgeving en Reguleringsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam, prof. dr. W.J.M. (Wim)Voermans, hoogleraar Staats-en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, dr. D. (Diny) van Est, projectleider onderzoek Algemene Rekenkamer, drs. R. (Roelof) Balk, directeur-bestuurder van Fonds Cultuur + Financiering en adviseur publiek-private financiering, gebiedsontwikkeling en fondsen, mr. drs. J. (Jolan) Duthler, senior jurist bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, mr. dr. J. (Jerfi) Uzman, universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en Dr. S.L.T. (Sarah) Schoenmaekers, universitair docent aan de Universiteit Maastricht en specialist in het aanbestedingsrecht. 

Oratie:

Met om 16.30 uur de oratie van prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink, hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht, getiteld Realistisch revolveren. Het revolverend fonds met een Europese touch in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6.

Kosten zijn € 25,- p.p / Gratis deelname voor studenten en medewerkers Maastricht University.  

Registratie en betaling mogelijk via de groene balk "registreer hier".