08 Jun
11:00 - 15:30
Het revolverend fonds: do’s en don’ts met het oog op een rechtmatige, zorgvuldige en zinvolle besteding van publiek geld

Leren zorgvuldig revolveren

Zowel binnen de EU als in Nederland wordt door overheden volop geëxperimenteerd met het verdelen van publiek geld vanuit revolverende fondsen. In plaats van het verstrekken van traditionele en publiekrechtelijk gereguleerde subsidies worden leningen, participaties en garanties verstrekt. Het grote voordeel is dat gelden uit een revolverend fonds, anders dan subsidies, meerdere keren kunnen worden ingezet. Publiek geld revolveert en komt niet langer terecht in de bodemloze put die subsidie heet. Het revolverend fonds manifesteert zich op alle mogelijke beleidsterreinen, zoals innovatie, energie, kunst en cultuur. De nieuwste loot aan de stam is Invest-NL. Deze NV krijgt van de Staat 2,5 miljard euro ter beschikking om financiering te verstrekken aan ondernemingen voor activiteiten op het gebied van grote transitie-opgaven, zoals energie, verduurzaming en voedsel, en aan start- en scale-ups.

Financieren vanuit revolverende fondsen is voor overheden dus steeds meer ‘business as usual’. Elke zichzelf respecterende overheid heeft er één, en het liefst nog veel meer! Omdat een eenduidig kader ontbreekt, maakt iedere overheid daarbij gebruik van eigen kaders met een zelfgekozen vormgeving en structuur. Hét revolverend fonds bestaat dus niet. Tijdens dit interactieve congres gaan we onder leiding van experts op zoek naar de randvoorwaarden waaraan een revolverend fonds zou moeten voldoen. Hoe kan een revolverend fonds zodanig worden vormgegeven, gereguleerd en ingericht dat publieke gelden rechtmatig, zorgvuldig en zinvol worden besteed? De daarop volgende oratie focust op de lering die in dat kader uit het EU-recht kan worden getrokken.

Vlog

Jacobine vd Brink

Congres Leren zorgvuldig revolveren: Het revolverend fonds: do’s en don’ts met het oog op een rechtmatige, zorgvuldige en zinvolle besteding van publiek geld

Vrijdag 8 juni 2018, 11.00-15.30 uur

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Met om 16.30 uur de oratie van prof. mr. Jacobine van den Brink

Programma

Dagvoorzitter: prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden

10.30-11.00   Ontvangst met koffie, thee en vlaai in de Lenculenzaal, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 1-3, Maastricht.
11.00-11.05 Opening in de Statenzaal, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 1-3, Maastricht.
Prof. mr. J. (Jan) Smits, hoogleraar Europees Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
11.05-11.10  Korte introductie van het revolverend fonds.
Prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden
11.10-11.30    Key note speech: Are revolving funds another form of state aid?
Prof. dr. Ph. A. (Phedon) Nicolaides, hoogleraar College d’Europe en bijzonder hoogleraar Europees Economisch Recht aan de Universiteit Maastricht
11.30-11.40 Discussie
11.40-12.00  Key note speech: Zicht op Revolverende Fondsen van het Rijk
Drs. E. (Ewout) Irrgang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer
12.00-12.10 Discussie
12.15-13.15  Lunch bij Grand Cafe Soiron, Vrijthof       
13.15-15.00  

World Café in Grand Cafe Soiron over het thema: Het revolverend fonds: do’s en don’ts met het oog op een rechtmatige, zorgvuldige en zinvolle besteding van publiek geld

Tafels en moderators:

Het revolverend fonds: staatssteunproof?         
Mr. Dr. P.C. (Paul) Adriaanse, advocaat bij Justion advocaten, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
             
De relatie tussen overheid en fonds: een huwelijk op afstand?          
Drs. Roelof Balk, directeur-bestuurder van Fonds Cultuur + Financiering en adviseur publiek-private financiering, gebiedsontwikkeling en fondsen en J.J. (Jan) de Jong, Ministerie van OCW.

De juridische vormgeving van het revolverend fonds.
Mr. J.M. (Jeannet) Brandsma, juridisch adviseur bij de provincie Gelderland en mr. E.M. (Esther) Kiekebelt, jurist verbonden partijen bij de provincie Noord-Brabant.

Hoe revolverend is een revolverend fonds?
Mr. drs. J. (Jolan) Duthler, senior jurist bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Is er een apart (beleids)kader voor Revolverende Fondsen nodig?
Dr. Diny van Est, projectleider onderzoek Algemene Rekenkamer.

Wetgeving voor het revolverend fonds?
Prof. mr. M.J. (Rianne) Jacobs, raadadviseur bij het Ministerie van Justitie en hoogleraar Wetgeving en Reguleringsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Een transparante verdeling van revolverende gelden.
Dr. S.L.T. (Sarah) Schoenmaekers, universitair docent aan de Universiteit Maastricht en specialist in het aanbestedingsrecht.

De beperkte democratische legitimatie van revolverende fondsen: so what?
Prof. dr. W.J.M. (Wim) Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Effectieve rechtsbescherming bij geschillen met revolverende fondsen.
Mr. dr. J. (Jerfi) Uzman, universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Publieke verantwoording over revolverende fondsen.
Drs. Ing. A. (Arne) Willigenburg, onderzoeker bij Rekenkamer Oost.

15.00-15.30 Terugkoppeling moderators en slotbeschouwing door Prof. mr. Willemien den Ouden.
16.30-17.30 Oratie van prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink, hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht, getiteld Realistisch revolveren. Het revolverend fonds met een Europese touch in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6.
17.30-19.00 Receptie Minderbroedersberg
19.30-21.30 BBQ bij Ipanema, avenue ceramique (ingang Maaszijde)

De kosten voor het congres zijn € 25,- p.p / Registratie en betaling mogelijk tot 1 juni via de groene balk "registreer hier". 

Informatie over de sprekers en moderators:

 • Mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse

Paul Adriaanse is specialist op het terrein van het staatssteunrecht. Als advocaat bij Justion advocaten adviseert hij hierover zowel overheden, als semi-overheden, ondernemingen en instellingen. Daarnaast is hij parttime universitair hoofddocent bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. In die hoedanigheid is hij coördinator van de Leiden Expert Group on State Aid. Paul verzorgt regelmatig onderwijs en cursussen op het terrein van het staatssteunrecht, waarop hij ook promoveerde. Van zijn hand verschenen inmiddels veel publiciaties op het gebied van staatssteun en aanverwante rechtsterreinen. Hij is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het Landelijk Staatssteunnetwerk.
https://www.justionadvocaten.nl/advocaten/mr-dr-pc-paul-adriaanse

 • Drs. H.R. (Roelof) Balk

Roelof Balk (1960) is expert in publiek-private financiering en fondsen. Hij werkte zowel aan de publieke kant (Ministerie van Financiën) als privaat (Fondsenbeheer Nederland) en was onder meer directeur van het Nationaal Groenfonds. Sinds 2015 is hij directeur-bestuurder van Fonds Cultuur+Financiering en daarnaast actief als adviseur publiek-private financiering, gebiedsontwikkeling en fondsen.
www.slimmevos.nl

 • Mr. J.M. (Jeannet) Brandsma

Jeannet Brandsma werkt bij de provincie Gelderland als senior juridisch adviseur (https://www.gelderland.nl/). In haar dagelijkse praktijk buigt zij zich over juridische vraagstukken die zich voordoen bij de besteding van publiek geld. Sinds 2011 houdt zij zich met regelmaat bezig met het onderwerp revolveren. Hierin heeft ze oog voor bijvoorbeeld het subsidierecht, de governance, staatssteun, aanbestedingsrecht en financieel toezicht. Jeannet heeft onder meer gewerkt aan de oprichting en inrichting van het revolverende fonds van de provincie Gelderland: Topfonds Gelderland (https://oostnl.nl/nl/topfonds-gelderland ). Ze ziet het als haar belangrijkste taak en uitdaging om in het krachtenveld van politiek, bestuurlijke en beleidsmatige wensen de rechtmatige besteding van publieke middelen zo goed mogelijk te borgen.

 • Mr. drs. J. (Jolan) Duthler

Jolan Duthler (1974) is senior juridisch adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). RVO.nl voert onder meer enkele revolverende instrumenten uit. Jolan werkte eerder ook voor Agentschap NL, de EVD, SenterNovem en het (toenmalige) Ministerie van VROM.

 • Dr. Diny van Est

Dr. Diny van Est is projectleider van het onderzoek “Revolverende Fondsen van het Rijk” bij de Algemene Rekenkamer. Dit onderzoek wordt in het najaar van 2018 gepubliceerd. Haar onderzoek bij de Rekenkamer richt zich op publiek-private vraagstukken. Ze deed onder andere onderzoek naar publiek-privaat toezicht op producten op de Europese markt (2017), naar het aandeelhouderschap van de Staat (2016), naar het Contractmanagement bij DBFMO-contracten en publiek ondernemerschap. Bij de Rekenkamer is zij expert op het terrein van vernieuwing en versterking van de aanpak en de methoden en technieken van onderzoek.

 • Drs. E. (Ewout) Irrgang

Ewout (drs. E.) Irrgang is lid van het college van de Algemene Rekenkamer sinds 1 september 2017. Daarvoor werkte hij onder meer bij de stichting PharmAccess en was hij lid van de Tweede Kamer namens de SP. Ewout Irrgang studeerde economie en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Irrgang begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij de Socialistische Partij (1998-2005). In 2005 werkt hij als econoom bij De Nederlandsche Bank en in dat jaar werd hij gekozen tot Tweede Kamerlid voor de SP (tot 2012). Kort na zijn Kamerlidmaatschap begon Irrgang zijn werkzaamheden voor de stichting PharmAccess, eerst als Technisch Directeur Tanzania in Dar es Salaam en sinds 1 januari 2017 als directeur Advisory Services in Amsterdam voor dezelfde organisatie. Ewout Irrgang heeft verschillende financieel-economische publicaties op zijn naam staan. https://www.rekenkamer.nl/over-de-algemene-rekenkamer/organisatie/college/ewout-irrgang

 • Prof. mr. M.J. (Rianne) Jacobs

Rianne Jacobs (1971) studeerde rechten in Maastricht en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Nadat enkele jaren als advocaat (Stibbe) te hebben gewerkt, werd ze in 2002 wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie, onderzoeker financieel bestuursrecht (Universiteit Leiden) en bijzonder hoogleraar Europees bestuursrecht (Universiteit Maastricht). Sinds 2011 is zij raadadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2016 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar wetgeving en reguleringsvraagstukken aan de VU.
https://research.vu.nl/en/persons/rianne-jacobs.

 • Mr. E.M. (Esther) Kiekebelt

Esther Kiekebelt is jurist en accountmanager bij het team Verbonden Partijen van de provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl). Zij adviseert over diverse vraagstukken die zich voordoen bij de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties, waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit betreft onder meer enkele fondsen.

 • Prof. dr. Ph. A. (Phedon) Nicolaides

Professor Phedon Nicolaides holds the Jan Tinbergen Chair for European Economics. He is also Professor European Economic Law and Governance at Maastricht University. He was educated in the United States, the Netherlands and the United Kingdom. He obtained a PhD in economics and a PhD in law. He previously held academic positions at the London Business School, the Royal Institute of International Affairs (London) and the European Institute of Public Administration (Maastricht). Professor Nicolaides also gained experience in government as Minister Plenipotentiary in the Cyprus Ministry of Foreign Affairs and in the private sector as Secretary General of the Cyprus Shipping Council. During the negotiations of Cyprus for accession to the EU he was advisor to the Cyprus Chief Negotiator. He has acted as consultant to a number of public authorities in various EU Member States and to international institutions and organisations such as the European Commission, the European Investment Fund, the European Economic and Social Committee, the OECD and the UN. His research interests are European integration, competition policy and state aid, and policy implementation. He published extensively on these subjects. Professor Nicolaides is also member of the editorial boards of several journals.
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/phedon.nicolaides.

 • Prof. mr. Willemien den Ouden

Willemien den Ouden is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de afdeling Staats- en bestuursrecht en research fellow van het E.M. Meijers Institute. Daarnaast  is zij werkzaam als wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht. Zowel in onderzoek als in onderwijs ligt haar expertise bij het Europees en Nederlands financieel bestuursrecht (subsidierecht, schaarse publieke rechten, tegemoetkomingen, het recht inzake Europese structuurfondsen en staatssteun en onderwijsbekostiging) en bij het algemeen bestuursrecht. Daarbij verricht zij haar onderzoek onder de onderzoeksprogramma’s 'The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdictions' en 'The progression of EU Law: Accomodating change and upholding values' . Den Ouden is voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor bestuursrecht , de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor de beoefening van het bestuursrecht die meer dan 1500 leden telt. Daarnaast is Den Ouden o.a. raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven en lid van het bestuur van de Stichting Recht en Overheid (de stichting achter de Academie voor Wetgeving en de Academie voor overheidsjuristen). In 2015 is Den Ouden benoemd in de Referendumcommissie, die onder andere is belast met het verstrekken van informatie en subsidies wanneer een raadgevend referendum wordt georganiseerd.

Daarnaast is Willemien den Ouden één van de initiatiefnemers van de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA), een samenwerkingsverband dat wordt gesubsidieerd door onder meer de Europese Commissie en waarbinnen nauw wordt samengewerkt met de Universiteit van Salzburg en de Riga Graduate School of Law. Ook is zij één van de initiatiefnemers van Netwerk Europese Subsidies, een netwerkorganisatie via LinkedIn met meer dan 500 leden en de Summer Course over Europeanisering van nationaal bestuursrecht die in de zomer van 2017 voor het eerst werd georganiseerd.
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/willemien-den-ouden#tab-1.

 • Dr. S.L.T. (Sarah) Schoenmaekers

Sarah Schoenmaekers is assistant professor of European Law at Maastricht University.  She is specialized in European public procurement law and frequently publishes in this area. Since 2017 she is the programme coordinator of the Master European Law School and the Master International Laws.
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/sarah.schoenmaekers.

 • Prof. dr. W.J.M. (Wim) Voermans

Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn huidige onderwijs en onderzoek richten zich zowel op het nationale staatsrecht, als het Europese constitutionele recht. Daarbinnen ligt het accent op (Europese) wetgevingsvraagstukken (kwaliteit van EU-wetgeving, deregulering, vereenvoudiging en terugdringen van administratieve lasten, wetgevingsprocedures (met name de rol van het (Europees) parlement), openbaarheid en transparantie, de relaties tussen de wetgevende instellingen, decentralisatie, omzetting en uitvoering van EG-wetgeving, naleving, toezicht en handhaving, wetgevingtechniek en wetsevaluatie). Wim Voermans is lid van het bestuur van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid en Vice-President van de International Association for Legislation.
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/wim-voermans#tab-1

 • Mr. dr. J. (Jerfi) Uzman

mr. dr. J. (Jerfi) Uzman is als universitair docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 2013 op een proefschrift getiteld Constitutionele remedies bij schending van grondrechten: Over effectieve rechtsbescherming, rechterlijk abstineren en de dialoog tussen rechter en wetgever. Hij specialiseert zich in effectieve rechtsbescherming en de rol van de rechter, populisme en het publiekrecht, en de doorwerking van internationaal en Europees recht in Nederland. Jerfi kijkt daarbij graag over de grenzen en publiceerde daarover geregeld in zowel Nederlandse als internationale tijdschriften. Hij is vaste (gast)annotator bij European Human Rights Cases en AB - Rechtspraak Bestuursrecht en redacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM). Hij verzorgt kronieken voor Ars Aequi, het NTM en het NJB. https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/jerfi-uzman#tab-1

 • Drs. Ing. A. (Arne) Willigenburg

Arne Willigenburg (1975) is sinds twee jaar onderzoeker bij de Rekenkamer Oost-Nederland. Hij onderzocht de revolverende fondsen van de provincies Gelderland en Overijssel. In het onderzoek was aandacht voor de gemaakte afwegingen bij de keuze voor het instrument, de organisatie van de fondsen en de kaderstelling door de provincie. Op basis van het onderzoek gaf de rekenkamer aanbevelingen aan provinciale staten. Daarvoor werkte hij bij de provincie Overijssel aan de monitoring en evaluatie van de omgevingsvisie en het milieu- en energiebeleid. Meer informatie over de Rekenkamer Oost-Nederland en de onderzoeken: http://rekenkameroost.nl/  LinkedIn Arne Willigenburg: https://www.linkedin.com/in/arnewilligenburg/

Mede mogelijk gemaakt door

swol

Also read

 • 05 Sep 06 Sep
  09:00 - 17:30

  IP & Competition in an era of AI and Data: Assessing global trends from a comparative & interdisciplinary lens

  We encourage participants to submit abstracts dealing with and related to the IP & competition law issues from an inter-disciplinary perspective. 

 • 15 Sep 17 Dec
  12:00

  TEGL CONFERENCE

  The Globalization and Law Network invites you to the TEGL Annual Conference. The conference is aimed at scholars, practitioners, and experts wanting to contribute to an engaging exploration of the intricate relationship between law and uncertainty. In an era marked by unprecedented global challenges...

 • 25 Sep 27 Sep

  The Right to Social Security: a new dawn!

  The Conference "The Right to Social Security: a new dawn!" brings together the MoveS seminar on EU Fundamental Rights for cross-border workers, Prof. Vonk's inaugural lecture, and the annual EISS conference on Contemporary Challenges for the Fundamental Right of Social Security.