21 Dec 2018

Inauguratie prof.mr.dr. M.J.G.A.M. Weerepas

"Grenswerkers: coördineren, niet omdat het niet kan, maar omdat het moet?"

Op vrijdag 21 december om 16.30 precies stelt mevrouw

mr.dr. M.J.G.A.M. Weerepas

benoemd in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid tot bijzonder hoogleraar 'Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid' zich voor om dit ambt te aanvaarden met het uitspreken van een rede in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.

De titel van de oratie is:
"Grenswerkers: coördineren, niet omdat het niet kan, maar omdat het moet?"

Belangstellenden worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen. Na afloop is er een receptie.