Border perils and the Hofstede dimensions

2 April 2020
by: 
Cörvers in SBE, Law

During my lunch break or in the evening, it is a pleasure to take a walk and visit the border crossing, because I want to know how our southern neighbours have cordoned off the border. The Dutch-Belgian border is about 300 meters away from me. Only recently I realised that my father once guarded that border, as a member of the Royal Netherlands Marechaussee in the sixties. As a result of European unification, the border became gradually less visible, until the coronavirus struck. Without a vignette for commuting you are no longer allowed to cross the main roads. Even the many stealthy roads cannot be accessed by car due to the roadblocks and fences that are placed everywhere. It is possible by bike or on foot, which requires some effort at times, but it is not allowed. Not a single Dutch policeman to be seen, but a lot of Belgian policemen. They enforce the rules that have been tightened in the last few weeks.

Tags: 
ITEM, law, SBE
Cörvers

Frank Cörvers (1966) combineert de leerstoel Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid aan Maastricht University School of Business and Economics (SBE) met het onderzoeksprogramma Menselijk kapitaal in de regio bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).Voor deze leerstoel is hij verbonden aan het sociaal-economisch kenniscentrum Neimed van de Open Universiteit in Heerlen. Voorts is hij lid van het managementteam van het ROA en wetenschappelijk directeur bij de Maastricht University Graduate School of Business and Economics (GSBE). Tevens is hij bij de Tilburg Law School van Tilburg University voor een dag per week werkzaam op de leerstoel voor de Onderwijsarbeidsmarkt (i.e. de arbeidsmarkt voor leraren). Voor deze bijzonder leerstoel is hij tevens verbonden aan het CAOP.

Frank Cörvers studeerde algemene economie in Maastricht en Hannover, en promoveerde aan Maastricht University op een onderzoek naar de invloed van onderwijs en training op de internationale concurrentiepositie van industriesectoren. Hij werkte als docent aan de economische faculteit bij Maastricht University, en als onderzoeker, projectleider en leidinggevende bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ROA.

Hij is onder meer lid van de wetenschappelijke board van ITEM, fellow bij MACIMIDE, lid van Expertgroep Sociale Demografie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en lid van de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB) van het Ministerie van BZK en Platform31. Als toezichthouder bij Zuyd Hogeschool heeft hij de portefeuille onderwijs en onderzoek.

Hij publiceerde tientallen onderzoeksrapporten voor opdrachtgevers van onder andere ministeries, provincies, Europese instellingen, OECD, World Bank, en onderwijs- en branche-organisaties. Frank wordt als expert op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt regelmatig gevraagd voor advies en inspiratie bij overheden en adviesorganen (SER, Onderwijsraad, WRR, etc.).

Publicaties van Frank Cörvers 

op IDEAS: https://ideas.repec.org/f/pco219.html

op Google Scholar: ‪Frank Cörvers‬ - ‪Google Scholar‬

>> download full CV