Grensperikelen en de dimensies van Hofstede

2 april 2020
door: 
Cörvers in SBE, Law

Thuis werken en enig veldwerk doen. Het is me een genoegen om tijdens de lunchpauze of in de avond de grens op te zoeken en te bewandelen, want ik wil weten hoe onze zuiderburen de grens hebben afgezet. De Nederlands-Belgische grens is zo’n 300 meter van mij vandaan. Pas onlangs realiseerde ik me dat mijn vader die grens ooit bewaakte, in de zestiger jaren als lid van de Koninklijke Marechaussee. Door de Europese eenwording werd de grens steeds minder zichtbaar, tot het coronavirus toesloeg. Zonder vignet voor woonwerkverkeer mag je niet meer passeren over de hoofdwegen. Met de auto over de vele sluipwegen gaat niet door de roadblocks en hekken die overal geplaatst zijn. Met de fiets of te voet kan, soms met enige moeite, maar mag niet. Geen Nederlandse politieagent te zien, wel veel Belgische agenten. Ze handhaven de regels die de laatste weken telkens verscherpt zijn.

Labels: 
ITEM, law
Cörvers

Frank Cörvers (1966) combineert de leerstoel Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid aan Maastricht University met het onderzoeksprogramma Menselijk kapitaal in de regio bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Voorts is hij lid van het managementteam van het ROA en wetenschappelijk directeur bij de Maastricht University Graduate School of Business and Economics (GSBE). Tevens is hij aan Tilburg University voor een dag per week werkzaam op de leerstoel voor de Onderwijsarbeidsmarkt (i.e. de arbeidsmarkt voor leraren).

Frank Cörvers studeerde algemene economie in Maastricht en Hannover, en promoveerde aan Maastricht University op een onderzoek naar de invloed van onderwijs en training op de internationale concurrentiepositie van industriesectoren. Hij werkte als docent aan de economische faculteit bij Maastricht University, en als onderzoeker, projectleider en leidinggevende bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ROA.

Hij is onder meer lid van de wetenschappelijke board van ITEM (Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility van Maastricht University), lid van Expertgroep Sociale Demografie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), lid van de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB) van het Ministerie van BZK en Platform31, en lid van de Adviescommissie Leerlingen en Studentramingen (ALS) van het Ministerie van OCW. Als toezichthouder bij Zuyd Hogeschool heeft hij de portefeuille onderwijs en onderzoek.

Hij publiceerde tientallen onderzoeksrapporten voor opdrachtgevers van onder andere ministeries, provincies, Europese instellingen, OECD, World Bank, en onderwijs- en branche-organisaties. Frank wordt als expert op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt regelmatig gevraagd voor advies en inspiratie bij overheden en adviesorganen (SER, Onderwijsraad, WRR, etc.).

Publicaties van Frank Cörvers 

op IDEAS: https://ideas.repec.org/f/pco219.html

op Google Scholar: ‪Frank Cörvers‬ - ‪Google Scholar‬

>> download full CV