Afstudeerverklaring

Je hebt een door de school of universiteit ingevulde UM Afstudeerverklaring nodig, als je nog niet in het bezit bent van het diploma waarmee je aan de UM in aanmerking komt voor toelating. Voor toelating worden uitsluitend de standaard UM Afstudeerverklaringen geaccepteerd.

Download de standaard UM Afstudeerverklaring (Engelstalig)  

 Let op:
Je kunt deze afstudeerverklaring niet gebruiken als je vóór 2023 je diploma behaald hebt. In dat geval ben je verplicht om een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen.

Je dient de volledig ingevulde afstudeerverklaring op te sturen, voorzien van originele stempel en handtekening en samen met de laatste cijferlijst. Kopieën of uploads van een afstudeerverklaring worden niet geaccepteerd.

De afstudeerverklaring moet uiterlijk 31 augustus (of 31 januari als je studie start in februari) door het UM Admissions Office ontvangen zijn.

Zodra je je diploma ontvangen hebt, is het noodzakelijk dat je direct een gewaarmerkte kopie van je diploma naar het UM Admissions Office stuurt. 

 Lees meer over de gewaarmerkte kopie van je diploma