Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

KNM is sinds 1 januari 2015 een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor inburgeraars die het Staatsexamen NT2 afleggen.

De module KNM bestaat uit 7 modules van 2 uur en bereidt je voor op deelname aan dit examen.

In het examen wordt je kennis getoetst over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede en snelle integratie in de Nederlandse maatschappij.

Onderwerpen zijn b.v. wat zijn typische Nederlandse gewoontes en tradities, maar ook hoe zijn de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland georganiseerd. Hoe vind je een woning en werk in Nederland? Hoe zit het politieke systeem in elkaar en wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen en periodes in de Nederlandse geschiedenis.

 

 

 

 

Praktische info:

  • 7 modules van 2 uur
  • Data en lestijden:  volgen nog
  • Prijs: € 460,00
  • Vereist niveau Nederlands: minimaal A2