Working from home: not a self-evident matter for frontier workers

19 March 2020

With the prevailing Coronavirus (COVID-19) it is recommended to work from home as much as possible. For frontier workers, however, working from home can be disadvantageous. This is because they then work in another country from one day to the next. International and European rules on the coordination of tax and social security rules in cross-border work may be affected by working from home. This creates a great deal of uncertainty for both employees and employers. Because working from home is becoming more and more self-evident for many professions, the Dutch undersecretary for Finance has just proposed a regulation for frontier workers. In this blog we explain what the situation is now regarding social security and taxation and whether the proposal of the Dutch regulation is sufficient.

Tags: 
ITEM
Ruben Tans

Ruben Tans is in januari 2021 begonnen als dubbel doctoraatskandidaat aan het Internationaal en Europees Recht departement en de Universiteit Hasselt (België). Zijn onderzoek richt zich op de integratie van personen die internationale bescherming genieten op de arbeidsmarkt en in het onderwijssysteem van België en Nederland. Door middel van een rechtsvergelijkende analyse van de Belgische en Nederlandse wetgeving en beleid inzake integratie, tracht hij een antwoord te geven op de vraag of men erin geslaagd is om de personen die internationale bescherming genieten en die na de migratiecrisis van 2015 in de EU zijn aangekomen, te integreren.

 

Ruben heeft een LLB in European Law School, evenals twee LLM's in European Law School en in Globalisation and Law (beide cum laude) van de Universiteit Maastricht.

 

Naast zijn onderzoek is hij lid van het Maastricht Centre for European Law (MCEL), het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM) en de Ius Commune Onderzoekschool. Ruben combineert zijn werk als promovendus met een baan bij het GrensInfoPunt Maastricht, waar hij advies geeft aan grensarbeiders.