Eurostad de nieuwe Randstad…

7 June 2019

This blog is currently only available in Dutch.

Op 22 mei 2019 verscheen de ‘Atlas voor gemeenten 2019’. De 50 grootste gemeenten van Nederland worden jaarlijks met elkaar vergeleken. Dat kunnen verschillende beleidsterreinen zijn waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden. Focus van dit jaar is ‘Groei & Krimp’. Conclusie van het rapport: Grensregio’s profiteren sterk van een grenzeloos Europa.

Dit wordt meteen zichtbaar in de woonaantrekkelijkheidsindex die twee ranglijsten laat zien; een ranglijst wanneer wel met grensbarrières rekening wordt gehouden en een ranglijst zonder rekening te houden met die grensbarrières. Maastricht stond op plaats 37 en schiet omhoog naar plaats 7 wanneer die grensbarrières weggedacht worden, Heerlen stond op plaats 43 en schiet eveneens omhoog naar plaats 10. Ook Venlo, van 47 naar 11, en Sittard-Geleen, van 49 naar 23, laten enorme opwaartse sprongen zien.