Abraham de Pinto Competitie

depinto

De Abraham de Pinto-competitie heeft de bedoeling belangstelling bij studenten te wekken voor het belang van mondelinge communicatie met cliënten (rechtzoekenden, rechtvragenden) voor een adequate uitoefening van het juristenvak. De competitie doet dit door teams van twee studenten, beiden in de rol van advocaat, te confronteren met simulatiecliënten in een intakegesprek. Jury's bestaande uit een rechter, een advocaat en een (ervarings)deskundige op het gebied van cliëntgesprekken, beoordelen de teams.

Hoe voer je als advocaat een goed intakegesprek?

Het grootste deel van hun tijd zijn advocaten kwijt aan het verzamelen en beoordelen van feiten om op basis daarvan hun cliënten te helpen de juiste besluiten te nemen. Voor het voeren van een efficiënt cliëntgesprek moeten advocaten en andere juridische adviseurs in staat zijn om hun cliënt niet alleen te zien en waarderen als een juridisch probleem, maar als een persoon met een juridisch probleem. Daarom moeten zij:een goede en professionele werkrelatie met hun cliënt kunnen opbouwen;

  •  begrijpen hoe hun cliënten hun problemen zelf zien;
  • in staat zijn om de beschikbare opties te onderzoeken en daarvan de consequenties te onderkennen;
  • strategieën kunnen vinden waarmee hun cliënten hun problemen kunnen oplossen;
  • ethische en morele problemen kunnen opmerken en er een oplossing voor zoeken.

Beoordeling prestaties

De prestaties van de teams worden beoordeeld door een jury die bestaat uit twee juristen (een rechter en een advocaat) en een (ervarings)deskundige op het gebied van cliëntgesprekken (zoals een arts, psychotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker). Daarbij wordt gelet op de manier waarop het gesprek wordt gevoerd, het contact met de cliënt, de effectiviteit van het interview, de creativiteit van het advies en de juridische haalbaarheid daarvan. De juryleden gebruiken daarvoor een schema met elf uitgewerkte criteria. Meer daarover is te vinden in de competitieregels.

Ontstaan en achtergrond

De Abraham de Pinto-competitie is een zuster van de Brown-Mosten International Client Consultation Competition voor het Nederlandse taalgebied. Informatie over deze competitie, waaronder ook opnames van de Engelstalige competitie, zijn te vinden op www.brownmosten.com. Omdat die competitie alleen toegankelijk is voor studenten die de Engelse taal en het bijbehorende juridische jargon goed beheersen, ontstond het idee om voor het Nederlandse taalgebied een zustercompetitie te starten.

De competitie is genoemd naar de 19de-eeuwse advocaat Abraham de Pinto (1811-1878). De Pinto combineerde een fabelachtige kennis van het geldende recht  ‒ hij schreef een artikelgewijs commentaar op alle wetboeken die in 1838 in werking traden ‒ met een vol overtuiging op de bres springen, met name als hoofdredacteur van het Weekblad van het Regt, voor het belang van de advocaat-cliëntrelatie, de vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten.

De competitie staat open voor teams van twee studenten die zijn verbonden aan een Nederlandstalige/Afrikaanstalige universitaire opleiding in de rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap. Dat betekent dat meegedaan kan worden door teams van Belgische, Antilliaanse, Caribische, Surinaamse, Zuidafrikaanse en Nederlandse rechtenfaculteiten.