Rapportage vervolgmeting

Sociale Agenda Provincie Limburg

Sinds 2018 voert de Provincie Limburg de Sociale Agenda Limburg 2025 (SAL 2025) uit. Vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid wordt samen met de vakgroep Health Services Research onderzoek gedaan naar de staat van gezondheidsachterstanden in Limburg. Is er sprake van een trendbreuk waarbij de sociale overerving van ongezondheid wordt doorbroken?

Op 7 okt jl. is de rapportage van de vervolgmeting in Provinciale Staten besproken. Uit de cijfers blijkt dat de achterstanden in ieder geval niet erger zijn geworden, maar de trend is nog niet gebroken. De cijfers laten zien dat Limburg op veel gebieden wel trendvolgend is, dus waar Nederland het beter doet, doet Limburg dit ook. In de periode 2016-2020 zijn er bijvoorbeeld minder rokers in Nederland, dit is ook het geval in Limburg. De verschillen tussen Limburg en met name Zuid-Limburg en Nederland zijn echter nog niet kleiner geworden.

De doelen van de SAL hebben betrekking op het doorbreken van gewoontes (bij burgers, professionals en organisaties) en patronen van sociale overerving. Naast overerving (het overdragen van sociale problematiek zoals werkloosheid en schulden naar de volgende generatie) hebben krimpregio’s, zoals in Limburg, ook te maken met vertrek uit de provincie van hoger opgeleiden die vaak gezonder zijn waardoor er relatief meer ongezonde mensen in Limburg achterblijven. Dit vraagt om lange termijn investeringen van minimaal één generatie (minimaal 18 jaar).

Er zijn overigens wel enkele kleine maar belangrijke gedragsveranderingen zichtbaar. Een voorbeeld hiervan is het opstarten van zwangerschapsbegeleiding vòòr 10 weken zwangerschap. Dit is verbeterd in Limburg, en sterker verbeterd ten opzichte van de andere provincies. De stevige inzet met het programma Kansrijke Start (-9 mnd tot 2 jr) kan hieraan hebben bijgedragen.

Wel is er een trendbreuk als het gaat om samenwerking tussen alle partijen: zij hebben elkaar gevonden en beseffen als geen ander dat geen enkele partij het probleem alleen kan oplossen. Samenwerking is een noodzaak. En dat lukt heel goed.

Het advies is dan ook: Ga door op de ingeslagen weg en continueer de SAL.

logo_vierkantv2_SALrapport_2022.png