Staatsrecht, Editie 2018

Deze uitgave schetst een helder en toegankelijk beeld van het geldende objectieve staatsrecht, zonder deze te vermengen met persoonlijke commentaren. Een toonaangevende introductie voor HBO en WO, vol concrete voorbeelden uit de rechtspraak, de wetgeving en de politieke praktijk.

Het staatsrecht lijkt een stabiel en vast gegeven, maar is in werkelijkheid voortdurend in beweging. Alleen al de afgelopen jaren hebben er tal van abrupte en geleidelijke veranderingen plaatsgevonden.

In de 13e editie van Staatsrecht doen de auteurs recht aan de stand van zaken in het staatsrecht anno 2018. Vele onderdelen zijn inhoudelijk aangepast of uitgebreid, zonder daarbij te tarten aan de beproefde opbouw en structuur van deze langlopende introductie tot het staatsrecht.

De lezer maakt kennis met alle belangrijke leerstukken in het staatsrecht. De auteurs belichten het geldende objectieve staatsrecht, zonder de inhoud te verbloemen met persoonlijke commentaren. De hoofdstukken zijn toegankelijk geschreven en gestructureerd, met grote aandacht voor details, praktijkvoorbeelden en rechtspraak. Hiermee biedt het een hoogstaande introductie tot het onderwerp voor HBO, WO en professionals.

Ontwikkelingen staatsrecht
De inhoud is op vele fronten aangescherpt in het kader van de recente ontwikkelingen op het gebied van het staatsrecht. Onder invloed van de groeiende internationale context neemt de relevante staatsrechtelijke materie toe. U vindt de meest kenmerkende wijzigingen terug op het gebied van:

  • de grondrechten (nationaal en internationaal)
  • de toenemende invloed van de EU
  • de roerige staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk
  • grootschalige decentralisatieoperaties
  • nieuwe wetgeving (zoals de Wet raadgevend referendum en de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De uitgave schetst aan de ene kant grote lijnen en actuele ontwikkelingen. Aan de andere kant gaat er volop aandacht uit naar details en concrete voorbeelden uit de rechtspraak, de wetgeving en de politieke praktijk.

Also read

  • Can urine be used to detect renal cell carcinoma? The current approach in the case of small renal masses is in most cases a precautionary partial or complete removal of the kidney, without knowing whether the mass is benign or malignant. Molecular epidemiologist Kim Smits is working at MUMC+ on a...

  • Maastricht University takes care of many distinctive buildings that we all know. For example, the Turnzaal at the Faculty of Arts and Social Sciences. Learn more about the oldest gym hall in the Netherlands.

  • Lauren will spend February-June 2025 in Amsterdam at NIAS among a group of international fellows who are working independently in a wide variety of disciplines, problems, and research perspectives.