Evaluation allied health rehabilitation care COVID-19 patients

Paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19 wordt geëvalueerd

Een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium gaat in nauwe samenwerking met het werkveld de paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19 evalueren. Het consortium bestaat uit onderzoekers van verschillende kenniscentra uit geheel Nederland, waaronder de afdeling fysiotherapie en epidemiologie van de researchlijn Functioning, Participation and Rehabilitation van CAPHRI. De paramedische zorg die geëvalueerd gaat worden omvat oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, en fysiotherapie.

Op 18 juli 2020 besloot de minister van VWS de eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige COVID 19 hebben doorgemaakt, voorwaardelijk op te nemen in het basispakket. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te brengen. Er zullen verschillende methodieken worden gehanteerd om dit doel te bereiken, zoals het analyseren van reeds geregistreerde gegevens, het prospectief volgen van patiënten in de tijd en het analyseren van verschillende subgroepen van patiënten. Belangrijke uitkomsten hierbij betreffen o.a. de mogelijkheden tot participatie van mensen in de maatschappij, de kwaliteit van leven en vermoeidheid.

Dit onderzoek is mogelijk door een unieke samenwerking van veel belangrijke partijen op het gebied van paramedische zorg. Niet alleen werken acht kennisinstellingen (Universiteiten, Hogescholen en het Nivel) samen, maar zijn ook de patiënten, de paramedische beroepsorganisaties (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Ergotherapie Nederland, Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Stichting Keurmerk Fysiotherapie), de huisartsen, medisch specialisten, verzekeraars en het Zorginstituut Nederland bij dit onderzoek betrokken. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Voor meer informatie mail naar Ton Lenssen (af.lenssen@mumc.nl) of Rob de Bie (ra.debie@maastrichtuniversity.nl)

Also read