11 November 2020

Evaluation allied health rehabilitation care COVID-19 patients

Paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19 wordt geëvalueerd

Een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium gaat in nauwe samenwerking met het werkveld de paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19 evalueren. Het consortium bestaat uit onderzoekers van verschillende kenniscentra uit geheel Nederland, waaronder de afdeling fysiotherapie en epidemiologie van de researchlijn Functioning, Participation and Rehabilitation van CAPHRI. De paramedische zorg die geëvalueerd gaat worden omvat oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, en fysiotherapie.