11 Apr 2018

Seminar over grensoverschrijdende controles

 

Woensdag 11 April 2018

Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 1-3, Statenzaal

Toename van de internationale handel en dienstverlening heeft geleid tot een internationalisering van het bedrijfsleven. Bedrijven verrichten steeds vaker transacties met bedrijven over de grens. Dat kunnen ook gelieerde bedrijven zijn (zoals dochtermaatschappijen of zustermaatschappijen). Het is dan ook begrijpelijk dat de fiscale autoriteiten steeds meer onderzoeken ‘over de grens’ laten plaatsvinden. Dit seminar belicht de verschillende aspecten van een multilaterale fiscale controle. De focus zal hierbij liggen op grensoverschrijdende belastingcontroles in de euregio. Hierbij komt de internationale samenwerking aan de orde, maar ook de haken en ogen die aan zo'n grensoverschrijdende controle zitten. Vragen zoals hoe zit het met de geheimhouding, mag een ambtenaar van een verzoekend land mee op controle in het andere land, welke wetgeving is van toepassing, worden de resultaten tussen de landen gedeeld en hoe is het gesteld met de rechtsbescherming, zullen aan bod komen.

Programma

12.30-13.00  Welkom en registratie

13.00-13.15  Introductie Grensoverschrijdende Controle
Prof. dr. H.T.P.M. (Hans) van den Hurk 
Hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelasting Maastricht University

13.15-14.00  Grensoverschrijdende belastingcontroles, een raamwerk
Mr. F.R. (Frank) Herreveld,
Partner bij Herreveld van Sprundel & Partners

Mr. Herreveld zal een schets geven van het juridische raamwerk van de multilaterale fiscale controle, zowel vanuit Nederlands als vanuit internationaal perspectief en zal ingaan op de toepasselijke wetgeving. Daarnaast zal hij kritisch stilstaan bij de labiele regeling van de rechtsbescherming van belastingplichtigen die worden geconfronteerd met een multilaterale controle. Voorts zal hij enige ervaringen delen die hij heeft opgedaan bij zijn optredens in multilaterale controles.

14.00-14.45  Multilaterale controles vanuit het gezichtspunt van de Nederlandse Belastingdienst
Drs. E.G.J. (Ellen) Steeghs RA
Accountant / Projectmanager Internationale controles bij de Belastingdienst

Drs. Steeghs RA gaat in haar presentatie in op wat een multilaterale controle (MLC) is en wanneer de inzet van een MLC kan worden overwogen. Tevens behandelt zij welke 'instrumenten' van internationale samenwerking gebruikt kunnen worden binnen de uitvoering van een MLC en maakt zij de organisatie van een MLC op internationaal, nationaal en project niveau inzichtelijk. Zij ondersteunt haar lezing met praktijkvoorbeelden en biedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen.

14.45-15.15  Pauze

15.15-16.00  De samenwerking tussen België en andere lidstaten van de EU bij het controleren van de belasting- en btw-heffing in België of andere landen
Mr. H.J. (Henri) Vandebergh
Advocaat fiscaal recht bij GEVACO advocaten, Beringen, België

Vertrekkend vanuit de Europese regelgeving wordt de wettelijke Belgische regelgeving uitgelegd voor het controleren van de heffing van btw en inkomstenbelasting. Mr. Vandebergh gaat in zijn presentatie uit van twee situaties:
1. België doet beroep op de hulp van andere Lidstaten
2. Andere Lidstaten doen beroep op België.

16.00-16.45  De multilaterale belastingcontrole vanuit het perspectief van Duitsland
K. (Kirsten) Rösel (Diplom-Finanzwirt)
Project manager international tax audits for the Federal Central Tax Office.
The Federal Central Tax office is the competent authority and single point of contact for international tax audits in Germany.

Mrs. Rösel will speak about bilateral and multilateral tax audits from a German perspective.

16.45-17.15  Forumdiscussie met medewerking van de dagvoorzitter, de sprekers en de panelleden:
- mr. J.A.A. Augustin, vaktechnisch coördinator Formeel Recht, Belastingdienst
- mr. dr. N.H.A. Gorissen, docente Formeel belastingrecht Maastricht University
- mr. E.J.M. Rosier, fiscaal advocaat bij Thuis & Partners

17.30  Diner bij restaurant Au Quartier 
Diner buffet voor alle deelnemers

Deelname kosten: € 190,-. Voor UM studenten € 35,- inclusief diner. Voor UM Medewerkers gratis.