26 Nov 13:00
- 17:30

EEX Symposium

Information only available in Dutch

 

VAN EEX VERDRAG TOT VOLMAAKT SYSTEEM: VIJFTIG JAAR EUROPEES IPR

 

Toen op 27 september 1968 het EEX Verdrag ondertekend werd, was het haast onmogelijk te anticiperen dat het Europees IPR in 50 jaar zich tot een volwaardig systeem ging ontwikkelen. Vandaag zijn echter de meeste regels inzake internationale bevoegdheid, toepasselijk recht en verkeer van vonnissen en andere juridische titels het resultaat van Europese regelgeving en dus gemenebest van Nederland en alle andere EU lidstaten die aan de Europese justitiële ruimte deelnemen. Die ruimte heeft zich intussen ontwikkeld tot een volmaakt procedureel systeem, dat door de Europese regelgeving en rechtspraak een eenvormige stempel drukt op procedures in de hele EU. Niet alles dwingt echter tot convergentie: de implicaties van BREXIT of de toepassing van Verordeningen in slechts een deel van de EU (als gevolg van “enhanced cooperation”) zorgen voor diversiteit en geven dus nog steeds aanleiding tot forum shopping.  

De organisatoren van deze conferentie beogen een stand van zaken te maken van de (verregaande) implicaties van het 50 j Europees IPR voor de Nederlandse rechtsorde. Ze bieden een ruim overzicht van het Europees IPR anno 2018 bestemd voor juridische beroepsoefenaars (rechters, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, enz.) en andere IPR deskundigen en wensen het debat aan te moedigen over de praktische knelpunten en de perspectieven voor deze rechtsdiscipline. Tijdens deze conferentie is er ook gelegenheid om actuele vraagstukken nader te belichten, en te reflecteren over de geschiktheid van huidige regels voor (internationaal georiënteerde) rechtbanken in een gediversifieerde en geglobaliseerde geschilbeslechting (waar internationale arbitrage, mediation enz. interessante alternatieven bieden).

 

 

Programma

13:00 - 13:25   

Ontvangst en registratie 

13:30 - 13.40                               

Opening Speech

13:40 – 14:00

Prof. mr. dr.  Paul Vlas: Het Europees IPR wordt vijftig --- tijd voor evaluatie en reflectie?

14:00 – 14:20

Prof. dr. Marta Pertegás: Waar en hoe procederen? Het EEX systeem en zijn variaties

14:20 – 14:40

Mr. dr. Marek Zilinsky: Hoe tenuitvoerleggen? Het EEX systeem anno 2018

14:40 – 15:00

Mr. dr. Niek Peters: Het EEX en alternatieve geschilmechanismen

 

Discussie 

15:15 – 15:40

Coffee break 

15:40 – 16:00

Prof. dr. Johan Erauw: Internationale contracten : recente ontwikkelingen en perspectieven

16:00 – 16:20

Prof. mr. dr. Mathijs ten Wolde: Grensoverschrijdend onrechtmatige daad : online, offline en andere recente ontwikkelingen

16:20 – 16.40

Mr. Paulien van der Grinten: Meer Europees IPR in de maak? Nederlandse en Europese wensen?

16:40 – 17:00

Discussie

17:00 - 17:30 

Borrel

U kunt zich registreren via de link aan de rechterzijde op deze pagina.

De congreskosten zijn € 125,-

Medewerkers van universiteiten en leden van de KNVIR kunnen registreren voor een gereduceerd tarief van € 50,-

 

KNVIR

Het symposium wordt georganiseerd met steun
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Recht.