14 January 2022
Maastricht University and MUMC+

Research into personalised axillary treatment of breast cancer with lymph node metastases

- This article is only available in Dutch -

Als er sprake is van uitzaaiingen van borstkanker naar lymfeklieren in de oksel worden voorafgaand aan operatief verwijderen hiervan uitgebreide beeldvormende onderzoeken verricht en tumorkenmerken bepaald. Met in Maastricht UMC+ opgezet onderzoek wordt beoogd helder te krijgen in hoeverre voorafgaand aan de operatie een nauwkeurige uitspraak gedaan kan worden over eventuele reactie op chemotherapie. Zodoende is er in de toekomst wellicht niet altijd meer een uitgebreide operatie aan de oksel vereist. Het KWF subsidieert het onderzoek met € 538.000,-.