Lynn Salentijn, MA Kunst en Erfgoed

Ik ben Lynn, en ik volg de master Kunst en Erfgoed aan de Faculty of Arts and Social Sciences. Voordat ik aan deze master begon heb ik een jaar de pre-master gedaan. Daarvoor behaalde ik een HBO bachelor diploma aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, de opleiding BEAR, in Arnhem.

Mijn keuze voor Kunst en Erfgoed kwam vooral voort uit de behoefte aan meer theoretische verdieping, de combinatie van kunst én erfgoed, en aandacht voor de praktijk na de masteropleiding. Kunst en Erfgoed heeft mijn basis in de hedendaagse kunst verbreed met kennis over erfgoed, musea en kunst en cultuurbeleid, en hierin vooral mijn enthousiasme aangewakkerd om theorie en praktijk samen te kunnen brengen na de studie.

Op dit moment loop ik stage bij het archief van de Appel, in Amsterdam. Het gehele archief van de Appel wordt voor de tentoonstelling ‘Catching up in the Archive’ verplaatst naar de tentoonstellingsruimte. Het is een werk en onderzoek van kunstenaar Mariana Lanari, die infrastructuren van archieven en bibliotheken onderzoekt. De tentoonstelling zal een nieuwe impuls geven aan het archief van de Appel, waardoor het archief toegankelijker en democratischer wordt in gebruik. Ik gebruik deze tentoonstelling als casestudy voor mijn scriptie, waarin ik onderzoek hoe de sociale constructie van erfgoed plaatsvindt binnen democratisch geïnformeerde kunstprojecten. Ondertussen help ik in het archief met het verwerken van boeken en archiefmateriaal, en de opbouw en uitvoering van de tentoonstelling. De master biedt een stage als optie aan, en na twee jaar Covid-19 leek me praktijkervaring opdoen een fijne afwisseling. Daarnaast merk ik dat de master me, naast mijn basis op de kunstacademie, goed heeft voorbereid op de werkwijzen van de culturele sector, en de gesprekken en onderwerpen die nu urgent zijn.​

Lynn Salentijn
April 2022