Inhuur externen? Regel de arbeidsrelatiecheck via SAP Ariba Guided Buying

Huur jij wel eens externe diensten in? Het Intakeloket Inhuur externen ondersteunt faculteiten en servicecentra bij het toetsen van de arbeidsrelatie van externen (zzp-ers, eenmanszaken en andere rechtsvormen). Laat dan altijd vooraf de arbeidsrelatie beoordelen door het intakeloket en voorkom een navordering of boete op je budgetnummer!

De arbeidsrelatiecheck is verplicht vanuit de wet DBA. Het onderscheid tussen de kwalificatie als zelfstandige of werknemer is niet alleen bepalend voor de loonheffingen en de verzekerings- en pensioenverplichtingen, maar ook voor de rechten en bescherming van de zelfstandige of werknemer. In het nieuwe SAP Ariba Guided Buying regel je dit eenvoudig zelf (zie intranet). Onder de tegel ‘Intakeloket’ het aanmeldformulier om te laten beoordelen of er sprake is van loondienst. Na ontvangst van het formulier toetst het intakeloket de fiscale, arbeidsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke aspecten.

De UM werkt met drie soorten arbeidsrelaties:

1.     Het aangaan van een modelovereenkomst ‘inhuur derden’ met een zzp-er (uitbetaling op factuurbasis);


2.     Fiscale dienstbetrekking met de zzp-er op basis van een modelovereenkomst van opdracht ‘fiscale dienstbetrekking’ (bruto vergoeding wordt verloond door de salarisadministratie, zonder cao-dienstverband);


3.   Het aangaan van een cao-dienstverband met een werknemer.

Sinds de start van het Intakeloket in juni van dit jaar zijn de eerste 100 modelovereenkomsten met onze tussenkomst afgesloten.

Uitgesloten categorieën die niet langs het intakeloket hoeven zijn proefpersonen en simulatiepatiënten, artiesten, inhuur via InterUM, aanbestede inhuur via preferente suppliers en vergoedingen van enkel zakelijke kosten. Meer informatie vind je op Intranet.

Heb je nog vragen? Neem contact op met het TACS-team van Finance via deze link.