Samenwerken in de zorg moet je leren

Als patiënt in een ziekenhuis zie je dagelijks veel verschillende gezichten aan je bed: een verpleegkundige die je bloeddruk meet, een arts of verpleegkundig specialist die jou informeert over het zorgplan en een voedingsdeskundige die jou voorziet van het juiste eten en drinken. Hoewel al deze zorgverleners hun eigen rol hebben, is zorg voor patiënten uiteindelijk een gezamenlijke inspanning. Om patiëntveiligheid te waarborgen is het belangrijk dat zij allemaal goed onderling samenwerken, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Samenwerken in de zorg moet je leren!

Bij de School of Health Professions Education (SHE) onderzoekt Juliët Beuken hoe zorgprofessionals in de praktijk met elkaar leren samenwerken, en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Zij onderzoekt dit vanuit het idee van multiperspectiviteit, waarbij de nadruk ligt op de verschillende perspectieven van zorgverleners. Als je begrijpt dat iedere zorgverlener een andere blik op zorg heeft, dan kun je dat benutten om zorg te verbeteren en de samenwerking tussen zorgverleners te bevorderen. Met collega’s ‘aan beide kanten van de burg’ (verwijzend naar de loopbrug tussen de faculteit en het ziekenhuis) onderzoekt Juliët de samenwerking tussen verschillende zorgverleners (interprofessionele samenwerking), maar ook met patiënten, die uiteraard ook weer hun eigen perspectief op zorg hebben. 

Als het even kan, werk je als zorgverlener namelijk óók samen met de patiënt.” 

Waarom is samenwerking in de zorg zo’n uitdaging?

Al tijdens haar promotieonderzoek naar zorg over landsgrenzen in de Euregio Maas-Rijn, viel het Juliët op dat samenwerking een grote uitdaging is. In interviews deelden zorgverleners wat (internationaal) samenwerken moeilijk maakt: verschillende talen, procedures, opleidingen, systemen en culturen. Ook de hoge werkdruk in de zorg speelt natuurlijk mee. Zorgverleners willen er vooral voor zorgen dat ze aan hun eigen verantwoordelijkheden hebben voldaan. Er wordt vaak niet stilgestaan bij hoe ze beter kunnen samenwerken met de collega’s aan de andere kant van de grens, met wie ze samen voor patiënten zorgen.

Juliët: “Bij samenwerking in zorg over de grens is de uitdaging dat zorgverleners uit verschillende landen elkaar moeten leren kennen en elkaars manier van werken moeten begrijpen. Dan pas kunnen ze zich aanpassen aan de ander. Dat is een complex proces en het kost tijd. Bovendien, iedere samenwerking is weer anders, dus je bent nooit in één keer klaar.”

Samenwerking over landsgrenzen heen versterkt uitdagingen die ook spelen in samenwerking binnen de landsgrenzen, en zelfs binnen één organisatie. Want ook binnen de muren van het ziekenhuis zijn er verschillen tussen zorgverleners. Juliët is ervan overtuigd dat zorgverleners kunnen leren van andere perspectieven, door te oefenen in de zorgpraktijk én in het zorgonderwijs. Veel zorgverleners zijn van nature empathisch en het belang van goede samenwerking in de zorg wordt door bijna iedereen gezien. 

We moeten vooral goed onderwijs ontwikkelen om dit proces van samen leren ondersteunen.”

Leren samenwerken

Samenwerken, dat leren zorgverleners nog veel te weinig. Eén van de uitdagingen die Juliët aldus constateert in haar onderzoek, is dat studenten vaak apart worden opgeleid. Ze leren tijdens hun studie over hun eigen rol in de gezondheidszorg - wat, wanneer en hoe dingen moeten worden gedaan - zonder te weten hoe dat verband houdt met de rollen van andere zorgverleners, of met het gezondheidssysteem. 

Het is een beetje alsof je als koorzanger alleen je eigen melodie leert, en er pas tijdens het concert achter komt wat andere zangers zingen. Dan ben je eigenlijk te laat om echt goed te leren hoe je samen zingt.” 

Ook het onderzoek naar zorgonderwijs beperkt zich vaak nog tot één specifieke opleiding. Bij onderzoek aan de universiteit staat geneeskunde vaak centraal, omdat dit bekend terrein is: die opleiding is letterlijk en figuurlijk dichtbij. 

Juliët Beuken2

Daarnaast richt onderzoek naar andere opleidingen zich vaak op één groep zorgverleners: verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, verloskundigen of verzorgenden. Door vooral naar specifieke opleidingen te kijken, mis je inzicht in hoe je deze beroepsgroepen goed kunt voorbereiden op samenwerken in de zorgpraktijk. 

Interprofessioneel onderwijs

Een goede oplossing voor deze uitdaging is interprofessioneel onderwijs, waarbij studenten en zorgverleners van verschillende professies samen leren. Zo zien ze niet alleen hoe hun verschillende rollen bijdragen aan de zorg voor patiënten als geheel, maar ook hoe ze met elkaar kunnen samenwerken in de patiëntenzorg. Dat gebeurt gelukkig al best vaak, maar dit soort onderwijs is vaak kort: met een workshop van een dagdeel of een training van twee uur kun je slechts een kleine steen in een rivier verleggen. Bovendien kun je in zo’n korte tijd weinig aandacht besteden aan uitdagingen als hiërarchie. Wanneer interprofessioneel onderwijs een groter onderdeel van de opleidingen is, kunnen studenten en zorgverleners elkaar echt leren kennen.  Zo zijn ze voorafgaand aan deze zorgpraktijk al veel beter op elkaar ingespeeld, wat de kwaliteit van patiëntenzorg hopelijk ten goede komt.

Samen leren in de zorgpraktijk

Ook in de zorgpraktijk zijn er kansen voor zorgverleners om samen te leren. In samenwerking met MUMC+ collega’s heeft Juliët Beuken inmiddels meerdere onderwijsactiviteiten ontwikkeld waarin zorgverleners het gesprek met elkaar aangaan over samenwerken in de zorg. Tijdens die discussies bespreken zij uiteraard situaties waarin iets niet goed ging. Wat als er bijvoorbeeld een miscommunicatie is tussen zorgprofessionals over de status van een patiënt en de patiëntveiligheid daardoor in gevaar komt? Immers, binnen de verschillende zorgprofessies kan het antwoord op de vraag “hoe gaat het met de patiënt?” uiteenlopend zijn, terwijl de patiënt in kwestie een en dezelfde persoon is. Wat betekent dat verschil in perspectief voor de behandeling van de patiënt? Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar wat wél goed gaat. Wat is goed samenwerken en hoe kunnen zorgverleners dat vaker doen? 

Zorgprofessionals moeten in hun dagelijks werk in gesprek blijven over hoe zij met elkaar samenwerken. Dat kunnen we ondersteunen, bijvoorbeeld door in een workshop elkaars perspectief op een casus te bevragen. Waarom kijk jij hier anders naar dan ik?”, licht Juliët toe.

Middels workshops kunnen zorgverleners van elkaar leren: leren van voorbeelden van uitstekende interprofessionele samenwerking die aan het licht komen door het gesprek met elkaar aan te gaan, maar ook leren van dingen die misgaan in de zorg zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

Samenwerking in de zorg is in ieders belang

Thesis cover Juliët Beuken

Goede samenwerking draagt bij aan goede zorg, voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Wanneer zorgverleners echt met de patiënt in gesprek gaan over de zorg, voelen patiënten zich uitgenodigd om te delen hoe het gaat, vragen te stellen en eventuele bezorgdheid te uiten. Zij hebben, net als zorgverleners, een unieke kijk op wat goede zorg is, weet Juliët uit interviews met patiënten. Leren samenwerken met de patiënt is dus essentieel voor goede zorg. 

Ook voor zorgverleners heeft een goede samenwerking veel voordelen. Als je elkaar begrijpt en vertrouwt, plezier hebt in het werk dat je samendoet, dan draagt dat natuurlijk ook bij aan je eigen gezondheid. 

Juliët hoopt dan ook dat het belang van leren samenwerken wordt ingezien en dat de onderwijsideeën van haar en haar collega’s doorontwikkeld worden, zodat deze uiteindelijk in verschillende vormen toepasbaar zijn, in zorgopleidingen en de zorgpraktijk, en vooral voor veel verschillende zorgprofessies. 

Uiteindelijk ligt de schoonheid, net als bij koorzang, in hoe we verschillen én wat we samendoen”, aldus Juliët.

 

Lees ook: Beuken, J. (2022) “Waves towards harmony: learning to collaborate in healthcare across borders

 

Vond je dit artikel interessant? Volg ons op Instagram en LinkedIn voor meer nieuws!

 

Tekst: Tonita Perea y Monsuwé

Foto's: Joey Roberts

Lees ook

  • Berta Cillero Pastor is universitair hoofddocent en groepsleider bij het MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine. Haar onderzoek richt zich op massaspectrometrie (imaging) om inzicht te krijgen in moleculen in cellen en weefsels voor biomedisch onderzoek.

  • Op 8 februari 2024 promoveerde Janine Ziemons aan Maastricht University op het proefschrift The role of the gut microbiota in human cancer, the power of an equilibrium. Dit proefschrift is het resultaat van Ziemons’ onderzoek naar de rol van het microbioom in kanker - dikkedarmkanker maar ook...

  • Afgelopen november hield Rory Koenen zijn oratie naar aanleiding van zijn benoeming tot hoogleraar in 2023 bij onderzoeksinstituut CARIM. De leerstoel die hij bekleed is “Biochemie van Vasculaire Ontsteking en Trombose” en het onderzoek van Rory laat zich het beste omschrijven als de zoektocht naar...