UM-MUMC+ identiteit

De naam Maastricht UMC+ (MUMC+) staat voor de samenwerking tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht (UM). Onder de noemer MUMC+ vormen ze samen het achtste universitair medisch centrum van Nederland. 

Wanneer welk logo?

Deze samenwerking is zichtbaar in de huisstijl: binnen FHML worden de logo’s van de UM en het MUMC+ naast elkaar gebruikt. De manier waarop deze logo’s worden toegepast hangt af van de dominante partij en de doelgroep.

UM eerst

Als de UM de dominante partij is in de samenwerking, dan wordt het UM-logo als eerste vermeld en gelden de UM-huisstijlrichtlijnen.

MUMC+ eerst

Is MUMC+ de dominante partij in de samenwerking, dan wordt het MUMC+ logo als eerste vermeld en gelden de huisstijlrichtlijnen van het MUMC+.

Voor vragen over de richtlijnen en toepassingen van de MUMC+ huisstijl kun je contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie van FHML of de Stafdienst Communicatie van het MUMC+.

Alléén UM (onderwijs FHML)

Richting (aankomende) studenten wordt alleen het UM-logo en de UM-huisstijl gebruikt.

Alléén MUMC+ (patiëntenzorg)

In het ziekenhuis wordt alleen het MUMC+ logo en de huisstijl van MUMC+ gebruikt.

Kwadrant 1: UM-MUMC+

De logo-combinatie UM-MUMC+ wordt in de volgende gevallen toegepast:

  • bij alle middelen die betrekking hebben op FHML-onderzoek
  • FHML algemeen (briefpapier, visitekaartjes, badges)

Voorbeelden:

Sjablonen kwadrant 1

De volgende sjablonen zijn beschikbaar via de communicatiegids en/of via het publishing platform.

*  Deze sjablonen zijn alleen beschikbaar via het publishing platform.
** Deze sjablonen zijn beschikbaar via deze communicatiegids en via de Library van het publishing platform.

Kwadrant 2: onderzoeksinstituten FHML + UM-MUMC+ (endorsed identiteit)

De volgende instituten/schools hanteren hun eigen logo, maar altijd aangevuld met de logocombinatie UM-MUMC+ (het zogenaamde endorsed logo): MHENS, GROW, CARIM, CAPHRI, NUTRIM, MERLN, SHE en M4I.

Voorbeelden: