Huisstijl

Wanneer we kiezen voor een organisatie of een product, dan speelt de feel-good factor een belangrijke rol. Met name jonge mensen zien organisaties, dus ook universiteiten, als een 'merk'. 80% van een merkbeeld wordt gevormd door ervaringen: bij de UM bestaat dit uit het onderwijs, het onderzoek en de organisatie als geheel. De resterende 20% wordt gevormd door media-uitingen zoals brochures en advertenties. Hier dient de universiteit zich te onderscheiden met inhoud van hoogwaardige kwaliteit. 

Bij het Huisstijlbureau werkt de centrale huisstijlcoördinator Mariken van Meteren, die intensief contact onderhoudt met de 15 decentrale huisstijlcoördinatoren die werkzaam zijn binnen de faculteiten, de schools, de servicecentra, de UM Holding en het Maastricht University Office. Deze decentrale coördinatoren hebben een adviserende, controlerende en signalerende functie m.b.t. het toepassen van de huisstijl voor het eigen organisatieonderdeel. Het Huisstijlbureau is verantwoordelijk voor het beheer van deze digitale handleiding.

Mariken van Meteren
Minderbroedersberg 4-6, kamer 2.119
6211 LK Maastricht
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
 +31 6  34 38 0997
m.vanmeteren@maastrichtuniversity.nl

Bekijk een overzicht van huisstijlcoordinatoren per organisatie-onderdeel

Decentrale huisstijlcoördinatoren

Het Huisstijlbureau werkt met 15 decentrale huisstijlcoördinatoren die werkzaam zijn binnen de faculteiten, de schools, de servicecentra, de UM Holding, en het Maasticht University Office. Deze decentrale coördinatoren hebben een adviserende, controlerende en signalerende functie m.b.t. het toepassen van de huisstijl voor het eigen organisatieonderdeel. Het Huisstijlbureau is verantwoordelijk voor het beheer van deze digitale handleiding.

Decentrale huisstijlcoördinatoren:

Brigitte Custers
School Office GROW
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
brigitte.custers@maastrichtuniversity.nl

Tara de Koster
Bedrijfsbureau CD, School for Cardiovascular Diseases (CARIM)
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
t.dekoster@maastrichtuniversity.nl

Peggy Bisschoff
Bedrijfsbureau MHeNs, School for Mental Health and Neuroscience (MHeNs)
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
p.bisschoff@maastrichtuniversity.nl

Sandra Zimny
RNL (Radio Nucliden Laboratorium)
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
s.zimny@maastrichtuniversity.nl

Ruben Beeckman
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
ruben.beeckman@maastrichtuniversity.nl

Erik Verheij
Faculty of Science and Engineering (FSE)
erik.verheij@maastrichtuniversity.nl

Maria Kalivas
Finance
m.kalivas@maastrichtuniversity.nl

Mariëlle van Well
Student Services Centre /Language Centre
m.vanwell@maastrichtuniversity.nl

Thom Frijns
Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN)
thom.frijns@maastrichtuniversity.nl

Pauline Heinrichs
Student Services Centre 
pauline.heinrichs@maastrichtuniversity.nl

Eva Durlinger
Faculty of Arts and Social Sciences
e.durlinger@maastrichtuniversity.nl

Thomas Soplanit
Faculty of Law
T.Soplanit@maastrichtuniversity.nl

Dana Hehalatu
University Library
d.hehalatu@maastrichtuniversity.nl

Bente van Melick
School of Business and Economics
b.vanmelick@maastrichtuniversity.nl

Loes Pustjens
School of Business and Economics
m.pustjens@maastrichtuniversity.nl