Updates Cyberattack

<

Achterstanden als gevolg van cyberaanval

De afgelopen maanden is er op vele fronten hard gewerkt om de gevolgen van de cyberaanval op te lossen. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel systemen nu beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar komen. We zijn er echter nog lang niet. Heel veel kleinere systemen moeten nog naar een hoger beveiligingsniveau worden gebracht. Het gevolg hiervan is dat de capaciteit bij ICTS en informatiemanagers naast de reguliere werkzaamheden nog steeds óók ingezet wordt voor herstelwerkzaamheden en niet kan worden gebruikt voor continuïteits- en projectwerkzaamheden.

Hierin zijn nu, helaas, achterstanden ontstaan. Ook zullen de oplostijden van meldingen bij de ICTS-servicedesk, of doorlooptijden van reguliere werkzaamheden langer zijn dan gewend. We vragen jullie begrip voor deze situatie en hopen de komende maanden stapje voor stapje het serviceniveau terug te brengen naar het peil wat u van ons gewend bent.

Cybersymposium UM: 'Lessons learnt'

Tijdens een symposium op woensdag 5 februari stond de Universiteit Maastricht (UM) uitgebreid stil bij de cyberaanval van 23 december 2019. Het symposium was alleen toegankelijk voor genodigden. Voor andere geïnteresseerden was er een livestream beschikbaar, die hieronder kan worden teruggekeken.

Tijdens het symposium werd er een zo open mogelijk inkijkje gegeven in het gebeurde en was er ruimte voor UM-overstijgende thema’s, zoals cyberveiligheid in de publieke sector anno 2020.

Fox-IT heeft de UM vanaf 24 december ondersteuning geboden op het gebied van crisismanagement, het in kaart brengen van de toedracht van de aanval alsmede forensisch onderzoek en advisering in het proces van de herstelsystemen.

  Het rapport van Fox-IT kan worden ingezien met een toelichting van de UM.
  Heb je vragen naar aanleiding van het rapport of het symposium, stuur dan een e-mail

Bekijk de live registratie van het Cybersymposium

Op 23 december 2019 is de Universiteit Maastricht (UM) geraakt door een ernstige cyberaanval. Er is en wordt met man en macht gewerkt aan het herstellen van de schade en het reactiveren van alle systemen. Hieronder vind je de laatste update en een overzicht van alle eerdere updates.

 Lees ook de samenvatting van de gebeurtenissen van de afgelopen weken.

 

Update #22

27 januari 2020

Vanaf 9 uur vanochtend kan er weer geprint, gekopieerd en gescand worden vanaf de UM werkstations. Ook het VPN is in de lucht, dus vanaf vandaag kan er op een veilige manier vanuit huis worden gewerkt, met toegang tot de servers. 

Printen

Printopdrachten kunnen weer kunnen gegeven aan de printer die geïnstalleerd is op de UM werkplekken. Ook de myprint website is operationeel. Medewerkers die voor 9 uur waren ingelogd op hun werkplek kunnen bij het selecteren van de printer de melding “toegang geweigerd” krijgen. Ze moeten dan eenmalig opnieuw inloggen. 

VPN

Ook toegang tot het Virtual Private Network is hersteld, maar uitsluitend voor medewerkers. Bij het opstarten zullen zij zien dat een extra veld is toegevoegd, met ‘Employees’ als standaard voorkeuze.

Studenten die toegang willen tot UM Services kunnen gebruik maken van Student Desktop Anywhere (SDA). Dat systeem werkt al sinds 6 januari. 

Veel werkt weer, maar niet alles

Ruim een maand na de cyberaanval kunnen de meeste medewerkers weer bijna helemaal werken zoals ze gewend waren. Studenten krijgen onderwijs, leggen examens af, kunnen in de online bibliotheek terecht en meer. Zie ook het meest actuele overzicht van welke systemen al werken en welke nog niet. Tegelijkertijd kan een systeem soms traag werken, plotseling afsluiten of anderszins niet beantwoorden aan de standaarden die de UM-gemeenschap gewend is. Dit vraagt nog wat geduld van iedereen en begrip voor de collega’s die dagelijks hard aan de slag zijn voor ons.

Roosters periode 4 beschikbaar

De roosters voor periode 4 zijn inmiddels beschikbaar voor studenten. Dit is iets later dan gebruikelijk, maar niet later dan de eerder aangekondigde datum.

Coulanceregeling voor studenten

Voor studenten die als gevolg van de cyberaanval nadeel hebben ondervonden of schade hebben geleden, is er een coulanceregeling. Je kunt hier een beroep op doen door het aanvraagformulier Coulanceregeling Cyberaanval in te vullen via de website. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat het nadeel of de schade kenbaar is geworden. Indienen kan tot uiterlijk 31 augustus aanstaande. In principe wordt iedere aanvraag binnen vier weken na ontvangst beoordeeld door het College van Bestuur.

Online registreren voor open dagen

Aankomende studenten die zich willen aanmelden voor de volgende Bachelor of Master Open Dag, kunnen dat weer online doen. Ga respectievelijk naar de website van de Bachelor Open Dag op 8 februari, of de Master Open Dag op 7 maart.

Informatiebalies en mailboxen voor medewerkers en studenten

Vanaf 24 januari 16:00u zijn de tijdelijke emailadressen niet meer in gebruik en kunnen (aankomende) studenten en medewerkers ons weer bereiken via onze reguliere contactkanalen (check hiervoor de website van je eigen faculteit/servicecentrum c.q. van de opleiding waarvoor je je aanmeldt). Heb je al een vraag gestuurd naar een tijdelijk emailadres maar nog geen antwoord ontvangen? Stuur je vraag dan opnieuw via onze reguliere kanalen en je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord. Studenten die vragen hebben die niet in de FAQ aan bod komen en die niet gerelateerd zijn aan de eigen opleiding, kunnen mailen naar study@maastrichtuniversity.nl.

Openingstijden callcenter voor studenten

Het callcenter is op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur op 043 - 38 85 388.

 

Contact

​Studenten en medewerkers:
(Aankomende) studenten en medewerkers kunnen ons weer bereiken via de reguliere contactkanalen (check hiervoor de website van je eigen faculteit/servicecentrum c.q. van de opleiding waarvoor je je aanmeldt). Studenten die vragen hebben die niet gerelateerd zijn aan de eigen opleiding, kunnen mailen naar study@maastrichtuniversity.nl.

Media:
UM woordvoerder Fons Elbersen, 06-53944500.