Update #12: cyberaanval UM

  Bekijk de FAQ voor antwoorden op de meest gestelde vragen. 

De Universiteit Maastricht is kort voor kerst geraakt door een ernstige cyberaanval. Met man en macht wordt gewerkt aan het herstellen van de schade en het reactiveren van alle systemen. Voor studenten zijn de Student Portal, de roosters (alleen read-only), Blackboard en de studiematerialen toegankelijk. Daarnaast zijn alle diensten van de UB operationeel zodat vanaf maandag 6 januari gestart kan worden met de onderwijsprogramma’s.

Momenteel wordt gewerkt aan het operationeel maken van een aantal systemen voor wetenschappelijk onderzoek en de bedrijfsvoering van de UM. Daaronder valt de toegang tot internet binnen de gebouwen, tot de databestanden op netwerkschijven en het gebruik van e-mail.

Op maandag 6 januari zal een aantal systemen beperkt beschikbaar zijn. Het vergt naar verwachting nog enkele dagen voordat deze systemen volledig operationeel zijn. Het is van het grootste belang dat de UM zo snel mogelijk weer beschikt over een veilige en schone werkomgeving. Maar zorgvuldigheid blijft geboden en dat kost tijd. Zodra een systeem weer beschikbaar is, zal dit direct worden gecommuniceerd.

Het College van Bestuur realiseert zich dat dit voor alle belanghebbenden een uiterst vervelende situatie is en vraagt om begrip. College, decanen en directeuren willen nogmaals de medewerkers bedanken die gedurende de Kerstvakantie vele dagen hard hebben gewerkt aan een oplossing van het probleem.

Hieronder volgt een update over de stand van zaken betreffende internet, databestanden en e-mail.

Internet

De universiteit heeft vanaf 24 december een ‘schil’ gelegd rondom het complete UM-netwerk.

Vanaf 2 januari is toegang tot het internet mogelijk via het UM-wifinetwerk. Vanaf het wifi-netwerk heb je beperkt toegang tot online UM-systemen, zoals student portal, UM-intranet en blackboard. De netwerkschijven zijn niet bereikbaar via wifi.  

Uit veiligheidsoverwegingen is het voor medewerkers op maandag 6 januari nog niet mogelijk om vanaf het vaste, bekabelde UM-netwerk te internetten.

Databestanden

Het UM-netwerk heeft voor het opslaan van databestanden specifieke en extra beschermde, zogeheten ‘filesharing’ netwerkschijven, zoals de J-schijf. Let op: per eenheid kunnen andere letters hiervoor worden gebruikt. Deze schijven zijn vanaf maandag 6 januari beperkt toegankelijk. Dit betekent dat de bestanden wel kunnen worden geopend, ingezien en lokaal bewerkt, maar nog niet opgeslagen of overschreven in deze specifieke netwerkschijven. Dat vraagt helaas nog extra handelingen door studenten en medewerkers. In de FAQ staat beschreven hoe hiermee om te gaan. Deze functionaliteit zal zo snel na maandag weer volledig operationeel zijn.

E-mail

Momenteel wordt hard gewerkt om alle e-mail- en agendabestanden in een veilige back-upomgeving te plaatsen. Vanwege de enorme hoeveelheid data duurt dit langer dan gehoopt. Dit betekent dat e-mail en agenda op maandag 6 januari nog niet kunnen worden gebruikt. De verwachting is dat deze functionaliteiten snel na maandag weer operationeel zijn. Dan zullen alle e-mails, ook de berichten die na 23 december zijn verstuurd, weer binnenkomen. Dat zijn er ongeveer een half miljoen e-mails.

Student Desktop Anywhere (SDA)/ Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Naast laptops en PC’s heeft de UM ook het SDA/VDI-systeem. SDA/VDI is vanaf maandag 6 januari weer beperkt operationeel. Met SDA/VDI kun je onder andere in Microsoft Office documenten op de centrale schijf bekijken en bewerken. Gegevens kunnen worden opgeslagen op een USB stick. Helaas kun je nog niet bij email, agenda en andere applicaties zoals SPSS. Er wordt hard gewerkt om dit te herstellen. Zie de FAQ voor meer informatie over het opslaan van bestanden. 

Backoffice

Het SAP/ERP is vanaf morgen deels weer operationeel en dat betekent dat veel backoffice activiteiten van Human Resources, Finance en Facility Services weer kunnen worden opgepakt.      

Nieuwjaarsreceptie

De geplande nieuwjaarsreceptie van de UM op maandag 6 januari gaat door.

Reset je wachtwoord voor maandag 6 januari

We adviseren studenten en medewerkers hun wachtwoord voor maandag 6 januari te wijzigen buiten het UM-netwerk. Studenten kunnen dit doen door in te loggen op Student Portal. Medewerkers kunnen hiervoor inloggen op UM intranet. Je wordt dan vanzelf gevraagd je wachtwoord te wijzigen. Let op: kies niet voor de optie ‘password recovery’!

Aan de oproep om wachtwoorden te resetten wordt in grote getalen gehoor gegeven: op moment van verzending van deze update hebben al meer dan 15.000 UM-medewerkers en studenten hun inloggegevens gewijzigd. Om je wachtwoord te resetten hoef je niet naar de universiteit te komen.

Informatiebalies en mailboxen voor medewerkers en studenten

Studenten die vragen hebben die niet in de FAQ aan bod komen en die niet studiegerelateerd zijn, kunnen mailen naar info@m-u.nl. Medewerkers met vragen kunnen bij hun eenheid terecht.

Op diverse UM-locaties zijn informatiebalies te vinden:

 • Faculty of Health, Medicine and Life Sciences: fhml@m-u.nl, Universiteitssingel 50
 • Faculty of Psychology and Neuroscience: fpn@m-u.nl, Universiteitssingel 40
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid: fl@m-u.nl, Bouillonstraat 2
 • Faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen: fasos@m-u.nl, Grote Gracht 90/92
 • Faculty of Science and Engineering: fse@m-u.nl, Kapoenstraat 2
 • School of Business and Economics: sbe@m-u.nl, Tongersestraat 53
 • Servicecentra:
  Universiteitsbibliotheek, Facility Services & Finance: servicecentra@m-u.nl
  Studenten Services Centrum & ICTS: info@m-u.nl
 • Maastricht University Office: muo@m-u.nl 
 • Universiteitsbibliotheken: binnenstad en Randwyck
 • Student Service Centrum: Bonnefantenstraat 2

Openingstijden callcenter voor studenten
Het callcenter is dagelijks bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur op 043 – 38 85 101. 

Coulanceregeling voor studenten  
Studenten die wegens de cyberaanval aantoonbaar belemmering hebben ondervonden in de voortgang van hun studie, kunnen zich wenden tot een commissie onder leiding van vice-rector Harm Hospers. Informatie over de procedure volgt.

Lees ook

 • Bewegende oranje stippen op een gele achtergrond zijn het eerste teken dat er iets bijzonders gebeurt in de wereldwijd beroemde kalksteengroeve in de Maastrichtse Sint-Pietersberg. Dichterbij zie je dat het om mensen gaat gekleed in oranje hesjes. Het zijn studenten van het Maastricht Science...

 • Universiteit Maastricht heeft een nieuwe onderzoekskas gebouwd op Brightlands Campus Greenport Venlo. In deze high-tech kas wordt vanaf 1 september onderzoek gedaan naar de land- en tuinbouw van de toekomst: van nieuwe teelttechnieken en de ontwikkeling van planten tot aan de optimalisatie van...

 • Het terrein aan de Sorbonnelaan in de Maastrichtse wijk Randwyck oogde zo’n twee jaar geleden nog ietwat kaal en afgelegen. Dat had vooral te maken met de modulaire en tijdelijke uitstraling van de studentenwoningen die er in korte tijd zijn gerealiseerd. Inmiddels krijgt de plek steeds meer het...