Coulancecommissie Cyberaanval

Met het oog op de mogelijkheid dat studenten als gevolg van de cyberaanval op de Universiteit Maastricht nadeel hebben ondervonden of schade hebben geleden, heeft het College van Bestuur besloten tot de tijdelijke inrichting van een Coulancecommissie met als doel zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor de student. Studenten kunnen zich met een verzoek tot tegemoetkoming richten tot deze commissie.