Coulancecommissie Cyberaanval

Met het oog op de mogelijkheid dat studenten als gevolg van de cyberaanval op de Universiteit Maastricht nadeel hebben ondervonden of schade hebben geleden, heeft het College van Bestuur besloten tot de tijdelijke inrichting van een Coulancecommissie met als doel zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor de student. Studenten kunnen zich met een verzoek tot tegemoetkoming richten tot deze commissie.

De Coulancecommissie neemt slechts verzoeken tot tegemoetkoming in nadeel of schade in behandeling die direct verband houden met de cyberaanval. De Coulancecommissie zal op het ingediende verzoek advies uitbrengen aan het College van Bestuur. De student ontvangt in beginsel binnen 4 weken na binnenkomst van het verzoek per mail een besluit van het College van Bestuur.

 1. Wie kan een verzoek met daarin een beroep op coulance indienen?
  Iedere student met een actieve inschrijving tussen 23 december 2019 en 31 januari 2020 aan de Universiteit Maastricht die nadeel of schade heeft geleden ten gevolge van de cyberaanval.
   
 2. Hoe kan een verzoek worden ingediend?
  Vul het ‘Aanvraagformulier Coulanceregeling Cyberaanval’ in. Stuur dit ingevulde formulier naar het Complaints Service Point (CSP), t.a.v. Coulancecommissie Cyberaanval, p/a Studenten Service Centrum, Postbus 616, 6200 MD Maastricht. Voeg toe in aparte bijlage:

  A. het concrete verzoek tot tegemoetkoming,
  B. de onderbouwing daarvan (gronden verzoek), alsook
  C. zo veel mogelijk bewijs van nadeel of schade(omvang).

  Toezending kan ook digitaal: complaintsservice@maastrichtuniversity.nl
   
 3. Gedurende welke periode kan ik een verzoek indienen?
  Een verzoek om compensatie van nadeel of schade dient zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden nadat het nadeel of de schade kenbaar is geworden. Een verzoek kan tot uiterlijk 31 augustus 2020 via het CSP worden ingediend.