Update #5: cyberaanval UM

Het onderwijs aan de UM kan op 6 januari worden hervat. Enkele belangrijke systemen die daarvoor nodig zijn, zijn vanaf 2 januari weer online beschikbaar. Het gaat daarbij met name om informatiesystemen voor studenten rond roostering (alleen inzage), studiematerialen (Blackboard/ELEUM) en het UM Student Portal. Hierbij is wel sprake van beperktere functionaliteit. Studenten zullen bovendien vanaf een externe locatie, dus buiten het UM WiFi netwerk, hun wachtwoorden op al hun devices moeten wijzigen.

Alle herkansingen die gepland zijn in de week van 6 januari gaan door. We realiseren ons dat studenten enige tijd geen toegang hadden tot de onderwijsomgeving, inclusief studiemateriaal. Daardoor hebben zij zich wellicht niet optimaal kunnen voorbereiden. College van Bestuur en decanen hebben vandaag besloten dat er een extra herkansingsmogelijkheid komt. Vorm en tijdstip daarvan worden zo snel mogelijk nader ingevuld. Ook wordt er gewerkt aan een ‘coulance-regeling’ voor studenten die op enigerlei manier aantoonbaar benadeeld zijn door de cyberaanval. Ook de vorm en inhoud hiervan worden nog nader ingevuld.

BELANGRIJK!: Blijf van de systemen af

Het is op dit moment van het allergrootste belang dat studenten en medewerkers geen acties uitvoeren op of aan PC’s of systemen van de UM. Dat geldt zowel voor binnen als buiten de universiteit. Dit is om iedere vorm van risico voor het onderzoek- en herstelwerk en voor het behoud van data te vermijden.

Door onze eigen ICT-mensen wordt gewerkt aan het zo spoedig mogelijk weer online krijgen van onze systemen. De UM wordt bijgestaan door specialisten van het gerenommeerde cybersecuritybedrijf Fox-IT. Fox-IT verricht met name onderzoek en adviseert. Op basis van onder andere de uitkomsten van dat onderzoek werkt de UM zelf aan het ‘live’ krijgen van de systemen.

Het College van Bestuur bedankt de vele collega’s die de afgelopen dagen heel hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat het onderwijs per 6 januari kan worden hervat.

Contact

Studenten kunnen contact opnemen via info@m-u.nl. Telefonisch contact is mogelijk op 043 - 38 85 101 (op 31 december en vanaf 2 januari (ook in het weekend) van 09:30 tot 17:00 uur).

Medewerkers kunnen mailen naar hun eigen eenheid, via de volgende mailadressen:

FHML: fhml@m-u.nl
FPN: fpn@m-u.nl
LAW: fl@m-u.nl
FASoS: fasos@m-u.nl
FSE: fse@m-u.nl
SBE: sbe@m-u.nl
Servicecentra: servicecentra@m-u.nl
MUO: muo@m-u.nl
(de mails worden vanaf 2 januari in behandeling genomen)

De media kunnen contact opnemen met UM woordvoerder Fons Elbersen via 06-53944500.

 

 

Lees ook