UM in de wereld

UM in de wereld

UM in the world

De Universiteit Maastricht (UM) bevindt zich in Nederland, maar werkt wereldwijd.

Op deze digitale kaart kun je zien waar onze studenten, promovendi en alumni oorspronkelijk vandaan komen. Ook internationale samenwerkingen en een aantal UM-projecten in verschillende werelddelen zijn aangegeven.

Open de UM in de wereld kaart

The international faces of Maastricht

Bekijk de video en proef de internationale sfeer van Maastricht; de ‘international faces’ vertegenwoordigen ruim honderd verschillende nationaliteiten.

Faces of Maastricht

Samenwerkingsverbanden en mondiaal perspectief

UM in the world

Aan de UM zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerking en blijven we bouwen aan de relatie met onze huidige netwerk-partners. We maken deel uit van twee toonaangevende Europese en internationale universitaire netwerken: het Young European Research Universities Network (YERUN) en het Worldwide Universities Network (WUN). De UM coördineert ook de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe), een belangrijk strategisch partnerschap tussen acht jonge onderzoeksuniversiteiten uit evenveel Europese landen. YUFE is in 2019 door de Europese Commissie gekozen om een van de allereerste 'Europese universiteiten' te creëren. 

Momenteel hebben we samenwerkingsovereenkomsten met bijna 400 partners wereldwijd. Complementariteit, geografische verdeling en ranking-posities spelen een grote rol in het selecteren van onze partners. Ook werken we actief samen met partneruniversiteiten in de regio: de UM ligt immers midden in een EU-grensregio met 3,9 miljoen inwoners in het gebied tussen Aken, Hasselt, Heerlen, Maastricht en Luik.

Daarnaast kunnen onze studenten en medewerkers gebruikmaken van veel extra persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden binnen ons Brightlands initiatief, Campus Brussels, onze MUNDO-projecten voor capaciteitsopbouw, en diverse gerenommeerde onderzoekscentra.

  Meer over onze internationale samenwerkingsverbanden in onderwijs en onderzoek

Internationalisering in het onderwijs

Interdisciplinariteit

Inmiddels tot mindset verworden onder studenten en medewerkers, heeft de UM het concept van de International Classroom omarmd. De International Classroom vergroot de voordelen van het leerproces van onze studenten doordat ze in kleine onderwijsgroepen samenwerken met mensen uit verschillende culturen. Studenten leren om problemen vanuit uiteenlopende perspectieven te bekijken, wat de kwaliteit van de discussies verhoogt. De International Classroom bereidt studenten daarmee goed voor op de snel globaliserende arbeidsmarkt.

Daarnaast is een groot deel van onze opleidingen toegankelijk voor internationale studenten uit de hele wereld, omdat we veel Engelstalige opleidingen bieden. Veel van onze opleidingen hebben bovendien een internationale of Europese focus en alle opleidingen behandelen internationale kwesties en perspectieven. Tot slot bieden we meer dan 20 joint en double degree programma’s en verschillende uitwisselings- en voorbereidingsprogramma’s.

  Meer over de International Classroom
  Meer over onze internationale programma’s

Kwaliteitsonderwijs

UM is al 20 jaar geleden begonnen met internationalisering, daardoor is de kwaliteit hiervan goed ontwikkeld. De UM en Wageningen zijn de enige Nederlandse universiteiten met het kwaliteitskeurmerk internationalisering.

Volgens de ECA is internationalisering ingebed in het DNA van de UM. Dit is geen statisch gegeven. Het UM instituut voor onderwijsinnovatie EDLAB blijft werken aan de doorontwikkeling van het probleemgestuurd onderwijsmodel en de International Classroom. Volgens het Nuffic presteren internationale studenten in de International Classroom beter en hebben daarmee een positief effect op hun medestudenten.

De kwaliteit van ons onderwijs blijkt ook uit onze posities in diverse rankings:

 • 13 van onze masterprogramma's presteren uitzonderlijk goed en worden ruim boven het landelijk gemiddelde gewaardeerd. (Keuzegids Masters 2020)

 • 12 van onze bacheloropleidingen staan ​​in de landelijke top 3 (Keuzegids Universiteiten 2020)

 • University College Maastricht en University College Venlo zijn bekroond met het kwaliteitslabel 'Topopleiding' (Keuzegids Universiteiten 2020)

 • 3 UM-opleidingen hebben een gouden medaille verdiend door drie jaar op rij in de top 3 te staan: de bacheloropleidingen van University College Maastricht en University College Venlo en de masteropleiding Learning and Development in Organizations (Elsevier Magazine)

De keuze van de onderwijstaal aan UM is gebaseerd op leerdoelen, arbeidsmarktperspectieven en compositie van studentengroep. Het is gedocumenteerd in de Onderwijs en Examenregeling (OER).

Nationale studentenenquête 2019

  UM score Landelijk gemiddelde
Internationalisering 3,80 3,41
Voorbereiding arbeidsmarkt 3,50 3,31
Groepsgrootte 4,30 4,07
Algemene vaardigheden 4,13 3,93

UM taalbeleid

Vanwege de internationale samenstelling van studenten, medewerkers en onderzoekers en actieve deelname van de Universiteit Maastricht (UM) aan onderzoeks- en uitwisselingsprogramma’s wordt op alle niveaus op en rondom de UM campus een groot aantal verschillende talen gesproken. De UM is een Nederlandse openbare universiteit, gelegen in een meertalige (EU)regionale context, waar de officiële onderwijstalen het Nederlands en/of Engels zijn. De UM hanteert een integratieve en pragmatische benadering van taal en beschouwt deze als communicatiemiddel, een instrument om kennis over te verwerven en te delen, en een basis voor (inter)cultureel begrip en arbeidsmarktparticipatie.

UM professoren scoren het hoogst op Engelse taalvaardigheid van alle Nederlandse universiteiten, een groot deel van onze studenten neemt deel aan gratis en betaalde taalcursussen, en de actieve deelname van de UM aan (Europese) projecten gericht op het leren van talen, leidt tot nieuwe perspectieven en trainingsmogelijkheden.

Omdat de context van het taalgebruik voortdurend evolueert, zullen er doorlopend stappen worden ondernomen om de taalniveaus te bewaken en de mogelijkheden voor het leren van talen op en rondom de UM verder te vergroten.

De regels voor het gebruik van taal op de UM kunnen worden teruggevonden in de gedragscode voertaal.

*Zie Keuzegids universiteiten 2019

Aan de basis van het UM taalbeleid ligt het concept van levenslang leren, waarmee drie groepen belanghebbenden actief worden aangemoedigd om talen te leren en te gebruiken. Deze drie groepen zijn:

 1. UM studenten
 2. UM medewerkers
 3. UM alumni en leden van de bredere gemeenschap

Internationale dimensie van UM-onderzoek

UM in the world

Onderzoek aan de UM richt zich op onderwerpen met een wereldwijd belang in een internationale context. Samenwerking met gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstituten binnen en buiten de regio is daarin essentieel. Een paar voorbeelden van internationale onderzoekscentra aan de UM zijn:

Ons internationale karakter trekt academici en studenten die zich willen ontwikkelen in een inclusieve en internationaal-georiënteerde omgeving.

Internationale gemeenschap en grensoverschrijdende mobiliteit

International students

Uiteraard willen we dat onze internationale studenten en medewerkers zich snel thuis voelen. We besteden veel aandacht aan het creëren van een gastvrije omgeving en faciliteren in alle opzichten een snelle integratie. Daarom bieden we gerichte sociale activiteiten, buddy programma's en praktische diensten zoals hulp bij het verkrijgen van een visum en taalcursussen. 

Daarnaast hechten we eraan dat onze studenten en medewerkers makkelijk de overstap naar het buitenland kunnen maken en moedigen we deelname aan uitwisselingsprogramma’s met onze partneruniversiteiten aan. Ook werken veel van onze alumni in het buitenland en doen we ons best contact met hen te houden.

  Meer over onze diensten voor internationale en uitwisselingsstudenten
  Meer over onze internationale medewerkers en grensoverschrijdende mobiliteit
  Meer over onze alumni in de wereld

News

 • Hoe worden we global citizens?

  maandag, december 2, 2019
  Lees verder
 • Internationalisation

  ‘Internationalisering zit in ons DNA’

  donderdag, juli 11, 2019

  Als universiteit in een grensregio in het hart van Europa ervaren we dagelijks dat de toekomst ook in Europa ligt. Een brede, nuchtere blik op de werkelijkheid is nodig in de discussie over internationalisering die de afgelopen tijd is verscherpt, met grote woorden en angstbeelden als een ‘tsunami van buitenlandse studenten’.

  Lees verder
 • Op weg naar een echte Europese universiteit

  woensdag, juni 26, 2019

  YUFE (Young Universities for the Future of Europe) is een van de slechts 12 allianties van universiteiten in Europa die door de Europese Commissie zijn geselecteerd om de eerste modellen voor een Europese universiteit te ontwikkelen en te implementeren.

  Lees verder
 • Europese Commissie kiest YUFE-alliantie om een van de allereerste 'Europese universiteiten' te creëren

  woensdag, juni 26, 2019

  YUFE (Young Universities for the Future of Europe) is een van de slechts 17 allianties van universiteiten in Europa die door de Europese Commissie zijn geselecteerd om de eerste modellen voor een Europese universiteit te ontwikkelen en te implementeren.

  Lees verder
 • ..

  ITEM en UHasselt doen samen grensoverschrijdend onderzoek

  dinsdag, mei 7, 2019

  Op 8 mei ondertekenen het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van de Universiteit Maastricht (UM) en de UHasselt  in aanwezigheid van de gouverneurs van de Provincies Belgisch en Nederlands Limburg een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van grensoverschrijdend onderzoek.  

  Lees verder
 • Vestiging Brightlands Maastricht Health Campus in Life Sciences 'hot spot' Californië

  woensdag, mei 1, 2019

  Brightlands Maastricht Health Campus heeft op maandag 29 april een vestiging geopend in de business accelerator van de Universiteit van Californië in Irvine aan de Amerikaanse westkust. 

  Lees verder
 • joost van den akker

  "Europa is van ons allemaal"

  donderdag, april 18, 2019

  Joost van den Akker, alumnus European Studies, is sinds 2018 een van de bestuurders van Limburg, "de meest internationale provincie van Nederland". Hij ziet de universiteit als een 'Europese musketier', waarvan de bewuste keuze voor internationalisering en Europa een winmodel is gebleken.

  Lees verder
 • Logo YUFE

  De Universiteit Maastricht bouwt mee aan Europese Universiteit

  vrijdag, maart 1, 2019

  De Universiteit Maastricht slaat de handen in elkaar met zeven andere universiteiten uit evenveel verschillende Europese landen. Samen vormen ze de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe)

  Lees verder
 • maastricht working on europe

  Studio Europa – een plek om Europa te bespreken en te vormen

  vrijdag, februari 22, 2019 Lees verder
 • WUN

  WUN-Netwerk financiert twee UM-onderzoeksprojecten

  dinsdag, februari 19, 2019

  In december 2018 heeft het WUN Research Development Fund (RDF) een startfinanciering toegekend aan twee onderzoeksgroepen van de UM

  Lees verder