UM in de wereld

UM in de wereld

UM in the world

De Universiteit Maastricht (UM) bevindt zich in Nederland, maar werkt wereldwijd.

Op deze digitale kaart kun je zien waar onze studenten, promovendi en alumni oorspronkelijk vandaan komen. Ook internationale samenwerkingen en een aantal UM-projecten in verschillende werelddelen zijn aangegeven.

Open de UM in de wereld kaart

Internationalisering staat centraal

Hoewel we nauw verbonden zijn met onze directe omgeving, willen we onze identiteit als Europese universiteit met een internationale oriëntatie verder versterken. Onze strategie en visie op het gebied van internationalisering en onze samenwerking met bedrijven, overheden en andere onderwijsinstellingen maken de UM leidend in het creëren en verspreiden van kennis en innovatie van wereldklasse. We focussen op het ontwikkelen van internationale programma’s en thema’s, en verbeteren continue onze International Classroom. We streven naar een internationale leerervaring en –omgeving voor alle studenten en medewerkers.

Internationalisering is als integraal onderdeel van al onze activiteiten stevig ingebed in het Strategisch Programma 2017-2021 (CORE). CORE staat voor Collaborative Open Research Education.

The international faces of Maastricht

Bekijk de video en proef de internationale sfeer van Maastricht; de ‘international faces’ vertegenwoordigen ruim honderd verschillende nationaliteiten.

Faces of Maastricht

Samenwerkingsverbanden en mondiaal perspectief

UM in the world

Aan de UM zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerking en blijven we bouwen aan de relatie met onze huidige netwerk-partners. We maken deel uit van twee toonaangevende Europese en internationale universitaire netwerken: het Young European Research Universities Network (YERUN) en het Worldwide Universities Network (WUN).

Momenteel hebben we samenwerkingsovereenkomsten met bijna 400 partners wereldwijd. Complementariteit, geografische verdeling en ranking-posities spelen een grote rol in het selecteren van onze partners. Ook werken we actief samen met partneruniversiteiten in de regio: de UM ligt immers midden in een EU-grensregio met 3,9 miljoen inwoners in het gebied tussen Aken, Hasselt, Heerlen, Maastricht en Luik.

Daarnaast kunnen onze studenten en medewerkers gebruikmaken van veel extra persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden binnen ons Brightlands initiatief, Campus Brussels, onze MUNDO-projecten voor capaciteitsopbouw, en diverse gerenommeerde onderzoekscentra.

  Meer over onze internationale samenwerkingsverbanden in onderwijs en onderzoek

Internationalisering in het onderwijs

Interdisciplinariteit

Inmiddels tot mindset verworden onder studenten en medewerkers, heeft de UM het concept van de International Classroom omarmd. De International Classroom vergroot de voordelen van het leerproces van onze studenten doordat ze in kleine onderwijsgroepen samenwerken met mensen uit verschillende culturen. Studenten leren om problemen vanuit uiteenlopende perspectieven te bekijken, wat de kwaliteit van de discussies verhoogt. De International Classroom bereidt studenten daarmee goed voor op de snel globaliserende arbeidsmarkt.

Daarnaast is een groot deel van onze opleidingen toegankelijk voor internationale studenten uit de hele wereld, omdat we veel Engelstalige opleidingen bieden. Veel van onze opleidingen hebben bovendien een internationale of Europese focus en alle opleidingen behandelen internationale kwesties en perspectieven. Tot slot bieden we meer dan 20 joint en double degree programma’s en verschillende uitwisselings- en voorbereidingsprogramma’s.

  Meer over de International Classroom
  Meer over onze internationale programma’s

Kwaliteitsonderwijs

UM is al 20 jaar geleden begonnen met internationalisering, daardoor is de kwaliteit hiervan goed ontwikkeld. UM en Wageningen zijn de enige Nederlandse universiteiten met het kwaliteitskeurmerk internationalisering.

Volgens de NVAO is internationalisering ingebed in het DNA van de Universiteit Maastricht. Dit is geen statisch gegeven. Het UM instituut voor onderwijsinnovatie EDLAB blijft werken aan de doorontwikkeling van het probleemgestuurd onderwijsmodel en de International Classroom.

Volgens het Nuffic presteren internationale studenten in de International Classroom beter en hebben daarmee een positief effect op hun medestudenten. Feit is dat 15 van de 18 bacheloropleidingen aan de UM in de nationale top 3 zitten in de keuzegids 2018, en dat de drie internationale colleges (University College Maastricht, Maastricht Science Programme en University College Venlo) het kwaliteitskeurmerk dragen.

De keuze van de onderwijstaal aan UM is gebaseerd op leerdoelen, arbeidsmarktperspectieven en compositie van studentengroep. Het is gedocumenteerd in de Onderwijs en Examenregeling (OER).

Nationale studentenenquête 2017

  UM score Landelijk gemiddelde
Internationalisering 3,76 3,25
Voorbereiding arbeidsmarkt 3,75 3,2
Groepsgrootte 4,33 4,1
Algemene vaardigheden 4,1 3,96

UM taalbeleid

Vanwege de internationale samenstelling van studenten, medewerkers en onderzoekers en actieve deelname van de Universiteit Maastricht (UM) aan onderzoeks- en uitwisselingsprogramma’s wordt op alle niveaus op en rondom de UM campus een groot aantal verschillende talen gesproken. De UM is een Nederlandse openbare universiteit, gelegen in een meertalige (EU)regionale context, waar de officiële onderwijstalen het Nederlands en/of Engels zijn. De UM hanteert een integratieve en pragmatische benadering van taal en beschouwt deze als communicatiemiddel, een instrument om kennis over te verwerven en te delen, en een basis voor (inter)cultureel begrip en arbeidsmarktparticipatie.

UM professoren scoren het hoogst op Engelse taalvaardigheid van alle Nederlandse universiteiten, een groot deel van onze studenten neemt deel aan gratis en betaalde taalcursussen, en de actieve deelname van de UM aan (Europese) projecten gericht op het leren van talen, leidt tot nieuwe perspectieven en trainingsmogelijkheden.

Omdat de context van het taalgebruik voortdurend evolueert, zullen er doorlopend stappen worden ondernomen om de taalniveaus te bewaken en de mogelijkheden voor het leren van talen op en rondom de UM verder te vergroten.

De regels voor het gebruik van taal op de UM kunnen worden teruggevonden in de gedragscode voertaal.

*Zie Keuzegids universiteiten 2018

Aan de basis van het UM taalbeleid ligt het concept van levenslang leren, waarmee drie groepen belanghebbenden actief worden aangemoedigd om talen te leren en te gebruiken. Deze drie groepen zijn:

 1. UM studenten
 2. UM medewerkers
 3. UM alumni en leden van de bredere gemeenschap

Internationale dimensie van UM-onderzoek

UM in the world

Onderzoek aan de UM richt zich op onderwerpen met een wereldwijd belang in een internationale context. Samenwerking met gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstituten binnen en buiten de regio is daarin essentieel. Een paar voorbeelden van internationale onderzoekscentra aan de UM zijn:

Ons internationale karakter trekt academici en studenten die zich willen ontwikkelen in een inclusieve en internationaal-georiënteerde omgeving.

Internationale gemeenschap en grensoverschrijdende mobiliteit

International students

Uiteraard willen we dat onze internationale studenten en medewerkers zich snel thuis voelen. We besteden veel aandacht aan het creëren van een gastvrije omgeving en faciliteren in alle opzichten een snelle integratie. Daarom bieden we gerichte sociale activiteiten, buddy programma's en praktische diensten zoals hulp bij het verkrijgen van een visum en taalcursussen. 

Daarnaast hechten we eraan dat onze studenten en medewerkers makkelijk de overstap naar het buitenland kunnen maken en moedigen we deelname aan uitwisselingsprogramma’s met onze partneruniversiteiten aan. Ook werken veel van onze alumni in het buitenland en doen we ons best contact met hen te houden.

  Meer over onze diensten voor internationale en uitwisselingsstudenten
  Meer over onze internationale medewerkers en grensoverschrijdende mobiliteit
  Meer over onze alumni in de wereld

News

 • Logo YUFE

  De Universiteit Maastricht bouwt mee aan Europese Universiteit

  vrijdag, maart 1, 2019

  De Universiteit Maastricht slaat de handen in elkaar met zeven andere universiteiten uit evenveel verschillende Europese landen. Samen vormen ze de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe)

  Lees verder
 • maastricht working on europe

  Studio Europa – een plek om Europa te bespreken en te vormen

  vrijdag, februari 22, 2019
  Lees verder
 • WUN

  WUN-Netwerk financiert twee UM-onderzoeksprojecten

  dinsdag, februari 19, 2019

  In december 2018 heeft het WUN Research Development Fund (RDF) een startfinanciering toegekend aan twee onderzoeksgroepen van de UM

  Lees verder
 • Drie UM onderzoekers ontvangen YERUN beurs voor onderzoek in het buitenland

  dinsdag, januari 22, 2019

  Drie UM onderzoekers zijn geselecteerd voor een YERUN (Young European Research University Network) Research Mobility Award (RMA).
  YERUN is, naast het Worldwide Universities Network (WUN), één van de twee strategische netwerken van de UM. 

  Lees verder
 • FL_lc_engels_op_um_1.a73d092b.jpg

  L1mburg Centraal: Engels steeds meer voertaal bij Universiteit Maastricht

  dinsdag, december 4, 2018

  1Limburg maakte een korte reportage over het gebruik van de Engelse taal op onze faculteit en met name in de European Law School. Ze kwamen daarvoor filmen in de onderwijsgroep van Sarah Schoenmaeckers en interviewden haar en een paar studenten. 

  Deze korte video is onderdeel van de serie ‘Wij zijn Europa’ die later deze maand online wordt uitgezonden. In januari wordt de serie uitgezonden op televisie via L1, Omroep Gelderland en twee zenders in Duitsland.

  Bekijk de video

  Lees verder
 • Universiteiten van Maastricht en Californië zijn strategische partners

  woensdag, november 28, 2018

  De Universiteit Maastricht (UM) en de Universiteit van California-Irvine (UCI) hebben een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend voor een hecht wetenschappelijk partnerschap op het terrein van Regeneratieve en Cardiovasculaire Geneeskunde, waarop beiden excelleren.

  Lees verder
 • Maastricht Europe Days

  dinsdag, november 27, 2018

  Op vrijdag 7 en zaterdag 8 december worden voor het eerst de Maastricht Europe Days gehouden. Naast de officiële opening van Studio Europa aan het Onze Lieve Vrouweplein op vrijdag zijn er verschillende (culturele) activiteiten.

  Lees verder