UM in the world

UM in de wereld

Dé Europese universiteit van Nederland

De Universiteit Maastricht is een Europese netwerkuniversiteit met een globale oriëntatie en een stevige basis in onze Euregio. Wij zijn en blijven pleitbezorger voor internationalisering in onderwijs en onderzoek, omdat we de meerwaarde ervan inzien. Onze unieke focus bereidt studenten voor op een carrière dichtbij of ver weg. Alleen als we in Europa onze krachten bundelen, kunnen we een duurzame en rechtvaardige samenleving realiseren, armoede uitbannen en bijdragen aan andere Sustainable Development Goals.

Gevestigd in het hart van Europa zijn wij een open en toegankelijke gemeenschap waar alle culturen, perspectieven en ideeën welkom zijn en samenkomen. Met veel plezier en vanuit overtuiging verwelkomen we talenten van over de hele wereld.

Daarnaast moedigen wij studenten en medewerkers aan om een periode in het buitenland door te brengen.

 Meer over UM's Europese profiel als dé Europese universiteit van Nederland

Versterking van mondiale kansen en regionale ontwikkeling

UM’s strategie voor 2022-2026, ‘The European university of the Netherlands’, is erop gericht de kwaliteit en de reikwijdte van de internationalisering van onderwijs en onderzoek verder te versterken. Vanuit onze Europese identiteit strekken wij ons wereldwijd uit. In domeinen variërend van recht tot gezondheidszorg draait ons onderwijs en onderzoek om de vraag: Wat betekent Europa voor de wereld en wat betekent de wereld voor Europa? Op basis van onze ervaringen tot nu toe, en gezien onze unieke internationale studenten- en medewerkerspopulatie, kunnen we gekarakteriseerd worden als een 'living lab' en expertisecentrum voor Europa.

In onze International Classroom brengen we studenten van over de hele wereld samen voor een verrijkende leerervaring. Probleemgestuurd Onderwijs is bij uitstek de methode om verschillende perspectieven te overbruggen en studenten voor te bereiden op hun loopbaan. Onze internationale netwerken en partnerschappen, uitwisselingsprogramma's en focus op grensoverschrijdende mobiliteit dragen allemaal bij aan de kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs. Op vier interdisciplinaire Brightlands-campussen bouwen we samen aan een betere toekomst voor de regio en de rest van de wereld.

Internationalisering aan de UM omvat verschillende niveaus van betrokkenheid, van regionaal tot mondiaal. Onze Europese signatuur komt niet alleen tot uiting in onze studieprogramma's en onderzoek. Wij zijn trots op verschillende initiatieven met een Europese focus, zoals onze campus in Brussel, ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility), Studio Europa Maastricht en YUFE (Young Universities for the Future of Europe).

YUFE deelt een toewijding aan de Europese geest, het streven om bij te dragen aan een meer competitief, innovatief en verenigd Europa, en de ambitie om de uitdagingen van vandaag aan te gaan.

UM in de wereld

UM in the world

De Universiteit Maastricht (UM) bevindt zich in Nederland, maar werkt wereldwijd.

Op deze digitale kaart kun je zien waar onze studenten, promovendi en alumni oorspronkelijk vandaan komen. Ook internationale samenwerkingen en een aantal UM-projecten in verschillende werelddelen zijn aangegeven.

Open de UM in de wereld kaart

Samenwerkingsverbanden en mondiaal perspectief

UM in the world

Aan de UM zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerking en blijven we bouwen aan de relatie met onze huidige netwerk-partners. We maken deel uit van twee toonaangevende Europese en internationale universitaire netwerken: het Young European Research Universities Network (YERUN) en het Worldwide Universities Network (WUN).

De UM coördineert ook de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe), een belangrijk strategisch partnerschap tussen acht jonge onderzoeksuniversiteiten uit evenveel Europese landen. YUFE is in 2019 door de Europese Commissie gekozen om een van de allereerste 'Europese universiteiten' te creëren. 

Momenteel hebben we meer dan 400 overeenkomsten met partners wereldwijd. Complementariteit, geografische verdeling en ranking-posities spelen een grote rol in het selecteren van onze partners. Ook werken we actief samen met partneruniversiteiten in de regio: de UM ligt immers midden in een EU-grensregio met 3,9 miljoen inwoners in het gebied tussen Aken, Hasselt, Heerlen, Maastricht en Luik.

Daarnaast kunnen onze studenten en medewerkers gebruikmaken van veel extra persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden binnen ons Brightlands initiatief, Campus Brussels, onze MUNDO-projecten voor capaciteitsopbouw, en diverse gerenommeerde onderzoekscentra.

  Meer over onze internationale samenwerkingsverbanden in onderwijs en onderzoek

Internationalisering in het onderwijs

Intersisciplinarity

Inmiddels tot mindset verworden onder studenten en medewerkers, heeft de UM het concept van de International Classroom omarmd. De International Classroom vergroot de voordelen van het leerproces van onze studenten doordat ze in kleine onderwijsgroepen samenwerken met mensen uit verschillende culturen. Studenten leren om problemen vanuit uiteenlopende perspectieven te bekijken, wat de kwaliteit van de discussies verhoogt. De International Classroom bereidt studenten daarmee goed voor op de snel globaliserende arbeidsmarkt.

Daarnaast is een groot deel van onze opleidingen toegankelijk voor internationale studenten uit de hele wereld, omdat we veel Engelstalige opleidingen bieden. Veel van onze opleidingen hebben bovendien een internationale of Europese focus en alle opleidingen behandelen internationale kwesties en perspectieven. Tot slot bieden we meer dan 20 joint en double degree programma’s en verschillende uitwisselings- en voorbereidingsprogramma’s.

  Meer over de International Classroom
  Meer over onze internationale programma’s

Kwaliteitsonderwijs

UM is al 30 jaar geleden begonnen met internationalisering, daardoor is de kwaliteit hiervan goed ontwikkeld. De UM en Wageningen zijn de enige Nederlandse universiteiten met het kwaliteitskeurmerk internationalisering.

Volgens de ECA is internationalisering ingebed in het DNA van de UM. Dit is geen statisch gegeven. Het UM instituut voor onderwijsinnovatie EDLAB blijft werken aan de doorontwikkeling van het probleemgestuurd onderwijsmodel en de International Classroom. Volgens het Nuffic presteren internationale studenten in de International Classroom beter en hebben daarmee een positief effect op hun medestudenten.

De kwaliteit van ons onderwijs blijkt ook uit onze posities in diverse rankings:

 • 2 van onze masterprogramma's worden gewaardeerd als excellent. (Keuzegids Masters 2023)

 • 20 van onze masterprogramma's presteren boven het landelijk gemiddelde. (Keuzegids Masters 2023)

 • 6 bachelorprogramma's zijn bekroond met het kwaliteitslabel 'Topopleiding' (Keuzegids Universiteiten 2023):
  • Circular Engineering
  • Econometrics and Operational Research
  • Global Studies
  • Geneeskunde
  • University College Maastricht
  • University College Venlo
 • 17 van onze bacheloropleidingen staan ​​in de landelijke top 3 (Keuzegids Universiteiten 2020)

 • 6 UM-opleidingen hebben een gouden medaille verdiend in EW Beste Studies. Om in aanmerking te komen voor een medaille moet de opleiding op minimaal 4 van de 11 onderzochte onderdelen aanzienlijk beter scoren dan andere opleidingen binnen de betreffende sector. Opleidingen die uitblinken op 8 of meer onderdelen krijgen een gouden medaille. Bij vier of vijf uitzonderlijke scores krijgt de opleiding brons, bij zes of zeven zilver.

UM taalbeleid

Vanwege de internationale samenstelling van studenten, medewerkers en onderzoekers en actieve deelname van de Universiteit Maastricht (UM) aan onderzoeks- en uitwisselingsprogramma’s wordt op alle niveaus op en rondom de UM campus een groot aantal verschillende talen gesproken. De UM is een Nederlandse openbare universiteit, gelegen in een meertalige (EU)regionale context, waar de officiële onderwijstalen het Nederlands en/of Engels zijn. De UM hanteert een integratieve en pragmatische benadering van taal en beschouwt deze als communicatiemiddel, een instrument om kennis over te verwerven en te delen, en een basis voor (inter)cultureel begrip en arbeidsmarktparticipatie.

Een groot deel van onze studenten neemt deel aan gratis en betaalde taalcursussen, en de actieve deelname van de UM aan (Europese) projecten gericht op het leren van talen, leidt tot nieuwe perspectieven en trainingsmogelijkheden.

Omdat de context van het taalgebruik voortdurend evolueert, zullen er doorlopend stappen worden ondernomen om de taalniveaus te bewaken en de mogelijkheden voor het leren van talen op en rondom de UM verder te vergroten.

De regels voor het gebruik van taal op de UM kunnen worden teruggevonden in de gedragscode voertaal.

International Student Week

Aan de basis van het UM taalbeleid ligt het concept van levenslang leren, waarmee drie groepen belanghebbenden actief worden aangemoedigd om talen te leren en te gebruiken. Deze drie groepen zijn:

 1. UM studenten
 2. UM medewerkers
 3. UM alumni en leden van de bredere gemeenschap

Internationale dimensie van UM-onderzoek

UM in the world

Onderzoek aan de UM richt zich op onderwerpen met een wereldwijd belang in een internationale context. Samenwerking met gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstituten binnen en buiten de regio is daarin essentieel. Een paar voorbeelden van internationale onderzoekscentra aan de UM zijn:

Ons internationale karakter trekt academici en studenten die zich willen ontwikkelen in een inclusieve en internationaal-georiënteerde omgeving.

Internationale gemeenschap en grensoverschrijdende mobiliteit

International students

Uiteraard willen we dat onze internationale studenten en medewerkers zich snel thuis voelen. We besteden veel aandacht aan het creëren van een gastvrije omgeving en faciliteren in alle opzichten een snelle integratie. Daarom bieden we gerichte sociale activiteiten, buddy programma's en praktische diensten zoals hulp bij het verkrijgen van een visum en taalcursussen. 

Daarnaast hechten we eraan dat onze studenten en medewerkers makkelijk de overstap naar het buitenland kunnen maken en moedigen we deelname aan uitwisselingsprogramma’s met onze partneruniversiteiten aan. Ook werken veel van onze alumni in het buitenland en doen we ons best contact met hen te houden.

  Meer over onze diensten voor internationale en uitwisselingsstudenten
  Meer over onze internationale medewerkers en grensoverschrijdende mobiliteit
  Meer over onze alumni in de wereld

News

 • Voorlopig komt er geen beperking op de instroom van buitenlandse studenten in Nederlandse universiteiten. Gelukkig, menen onderzoekers Carla Haelermans van de School of Business and Economics (SBE) en Patrick Bijsmans van de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) van Universiteit Maastricht op...

 • Als universiteit in een grensregio in het hart van Europa ervaren we dagelijks dat de toekomst ook in Europa ligt. Een brede, nuchtere blik op de werkelijkheid is nodig in de discussie over internationalisering die de afgelopen tijd is verscherpt, met grote woorden en angstbeelden als een ‘tsunami...

 • YUFE (Young Universities for the Future of Europe) is een van de slechts 17 allianties van universiteiten in Europa die door de Europese Commissie zijn geselecteerd om de eerste modellen voor een Europese universiteit te ontwikkelen en te implementeren.

More news items
 • Brightlands Maastricht Health Campus heeft op maandag 29 april een vestiging geopend in de business accelerator van de Universiteit van Californië in Irvine aan de Amerikaanse westkust. 

 • Joost van den Akker, alumnus European Studies, is sinds 2018 een van de bestuurders van Limburg, "de meest internationale provincie van Nederland". Hij ziet de universiteit als een 'Europese musketier', waarvan de bewuste keuze voor internationalisering en Europa een winmodel is gebleken.