York UM

York-Maastricht Strategic Partnership (YMP)

De UM en de Universiteit van York werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek, de uitwisseling van kennis en studenten en het delen van best practices door medewerkers.

Het York-Maastricht Partnership (YMP) is een strategische  samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit van York, bedoeld om een diepgaande en duurzame relatie te ontwikkelen, opgebouwd rond  onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling. Onze missie is het faciliteren van innovatieve gezamenlijke York-Maastricht onderzoeks- en onderwijsprogramma's om uitdagingen aan te pakken voor het ontwikkelen van een duurzamere toekomst.

Kaart Euregio

Euregionale samenwerkingsverbanden

De UM is een Europese universiteit met een internationale kijk op de wereld. Gelegen in het hart van Europa, dragen wij met onze strategische visie op internationalisering actief bij aan innovatieve grensoverschrijdende projecten in de Euregio Maas-Rijn. Een van de aandachtsgebieden van de UM is het bouwen van bruggen tussen het zuidoostelijke deel van Nederland en de grensgebieden van Duitsland en België binnen de context van de Euregio Maas-Rijn. Daarbij zijn de steden Luik, Hasselt, Maastricht, Heerlen en Aken inbegrepen. Deze regio omvat 3,9 miljoen inwoners, vijf universiteiten, 19 hogescholen en 110.000 studenten. Een aanzienlijk deel van onze studenten en medewerkers komt uit deze regio en dankzij deze samenwerking kunnen onze alumni ook profiteren van een groot aantal excellente carrièremogelijkheden.

De UM werkt ook intensief samen met een aantal kenniscentra, overheden en ondernemingen in de regio en ondersteunt strategische kansen voor verdere internationalisering van onderzoek en onderwijs. De Brightlands Campussen zijn een goed voorbeeld van de triple helix samenwerking tussen de Provincie Limburg, de universiteit en andere onderwijsinstellingen en ondernemingen. Via de vier gespecialiseerde Brightlands Campussen wordt innovatie en interdisciplinaire samenwerking in de regio en daarbuiten gestimuleerd.

Verder neemt de UM deel aan een aantal onderzoekscentra die zich richten op grensoverschrijdende en Europese kwesties zoals:

Deze centra dienen als 'living labs', ze helpen om een innovatieve kennisregio van internationale allure te creëren, direct voor onze deur.

Campus Brussels

Campus Brussels

UM's Campus Brussel is een internationaal onderwijs- en onderzoekscentrum. Het is strategisch gelegen in de buurt van de Europese instellingen en verbindt studenten, academici en alumni met de Europese gremia voor beleidsvorming.

Door deze campus, in de kern van Europese hoofdstad, kan de onderzoeksexpertise van de UM worden benut. Het is een plek waar UM-onderzoekers zich kunnen verbinden met de Brusselse gemeenschap van internationale onderzoekers en EU-beleidsmakers. Dit bevordert synergiën en creëert mogelijkheden voor internationale onderzoekssamenwerking.

De Brusselse campus fungeert ook als een UM-ambassade in het 'politieke hart' van Europa. In het kader van de Europese en internationale ‘public affairs’-strategie van de UM faciliteert de Campus Brussel de uitwisseling van informatie en expertise van de UM naar Brussel en vice versa. Bovendien verbetert het de Europese en internationale verbindingen en de netwerken van de UM. De campus is ook het eerste aanspreekpunt en is een schakelpunt tussen UM-medewerkers, studenten, alumni en partners met Brusselse stakeholders.

De onderwijs- en trainingspoot van de campus wordt momenteel uitgebreid. De campus bood al opleidingen en trainingen voor professionals, met executive trainingen over onderwerpen als gegevensbescherming en belangenvertegenwoordiging in de EU en ook deeltijd promotietrajecten in  European Studies en Recht. De geplande opheffing van de wettelijke beperkingen, om in het buitenland transnationaal onderwijs aan te bieden met een volledig geaccrediteerd UM-diploma is van groot strategisch belang. Momenteel worden de eerste stappen ondernomen in de ontwikkeling van zulke opleidingen.

UNU-merit

UNU-MERIT

De United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) is een in Maastricht gevestigd onderzoeks- en opleidingsinstituut van de United Nations University. Dit instituut, dat nauw met de UM samenwerkt, onderzoekt de sociale, politieke en economische factoren die technologische innovatie aansturen, met een bijzondere nadruk op de creatie, verspreiding en toegang tot kennis.

Samenwerkend met de Maastricht School of Governance, onderzoekt UNU-MERIT alle aspecten van governance in binnenlandse en internationale organisaties, van risicobeoordeling tot beleidsanalyse, ontwerp en evaluatie. De UM en UNU bieden de ‘double degree master’ in Public Policy and Human Development aan.

mundo

MUNDO

MUNDO faciliteert samenwerkingsverbanden tussen de UM en hoger onderwijsinstellingen in opkomende en ontwikkelingslanden over de hele wereld. Het primaire doel van deze samenwerkingsverbanden is het versterken van de onderwijs- en onderzoekscapaciteit van onze partners.

MUNDO heeft projecten uitgevoerd in meer dan twintig verschillende landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. De meeste MUNDO-projecten bevatten curriculumonderzoeken en -ontwikkeling, voortbouwend op de rol van de UM als wereldleider op het gebied van onderwijsvernieuwing, vooral als het gaat om Probleemgestuurd Onderwijs en andere onderwijsvormen waarin de student centraal staat. Bij deze projecten betrekt MUNDO UM-medewerkers, zowel wetenschappelijk als ondersteunend, en soms studenten zodat zij waardevolle internationale ervaring kunnen opdoen. De projecten van MUNDO versterken het internationale profiel van de UM, zowel in de landen waar MUNDO werkt als in Maastricht.

she

SHE Collaborates

SHE Collaborates is een bureau voor internationale samenwerking in educatie van beroepen in de gezondheidszorg. Er wordt gebruikgemaakt van de meer dan 40 jaar ervaring van de Universiteit Maastricht in de implementatie van studentgericht leren in de opleidingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Door middel van innovatieve trainingen en advisering op het gebied van onderwijs, management en onderzoek, bevorderen we de verbetering van de praktijken van de beroepen van de health professionals. We werken samen met partners uit verschillende disciplines, educatieve achtergronden en culturen.

india

MUMC+ in India

Maastricht UMC+ is sinds 2008 actief in India. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn er twee zaken belangrijk voor ons. In de eerste plaats zoeken we contact met bekende instituten en ten tweede moeten de onderzoeksonderwerpen aansluiten bij het huidige onderzoeksprogramma van Maastricht UMC+. Momenteel werken we samen met ongeveer 25 partners uit de wetenschap, gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Tot nu toe hebben DBT, DEITY, ICSSR, NWO en ZonMw subsidies toegekend aan diverse gezamenlijke projecten van Maastricht UMC+ en Indiase partners.

Lees meer over Maastricht UMC+ in India

  • York-Maastricht Strategic Partnership (YMP)

  • Euregionale samenwerkingsverbanden

  • Campus Brussels

  • UNU-MERIT

  • MUNDO

  • SHE Collaborates

  • MUMC+ in India