Alumni wereldwijd

De Universiteit Maastricht (UM) heeft een levendige alumnigemeenschap: een wereldwijd netwerk van ongeveer 92.000 afgestudeerden. Met deze afgestudeerden, die overal ter wereld wonen en werken, willen we graag contact houden. Neem graag een kijkje op de website van het UM Alumni Office

Onze afgestudeerden zijn zonder twijfel internationaal georiënteerd:

  • De meeste opleidingen zijn (gedeeltelijk) Engelstalig
  • De meeste opleidingen zijn Europees en/of internationaal georiënteerd
  • Ongeveer 40% van onze studenten heeft in het buitenland gestudeerd of stage gelopen
  • 46% van onze docenten komt uit het buitenland en velen zijn betrokken bij onderzoek aan een internationale partneruniversiteit

Door de nauwe samenwerking met andere internationale studenten zijn UM-alumni goed voorbereid op de snel veranderende internationale arbeidsmarkt. Ze zijn door werkgevers erg gewild vanwege hun vaardigheden in interculturele communicatie, samenwerken in teams en het oplossen van problemen. We zijn ervan overtuigd dat deze kwaliteiten nog verder versterkt worden door onze International Classroom en initiatieven zoals ons global citizenship education programma.

Alumnikringen

Buitenlandse alumni die in Nederland wonen en Nederlandse alumni die in het buitenland wonen; ze kunnen via onze alumnikringen contact houden. Deze alumnikringen en de UM organiseren samen regelmatig bijeenkomsten, zoals netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten en werkbezoeken. Klik hier voor een overzicht van onze alumnikringen. 

Students studying in café Tribunal, Tongersestraat Maastricht

Werken met onze internationaal georiënteerde alumni

Zoekt u wereldwijd georiënteerde afgestudeerden die ervaring hebben met het werken in groepen mensen met verschillende culturele achtergronden en het benaderen van problemen vanuit verschillende perspectieven? Bekijk onze (Engelstalige) informatie over ‘studenten inhuren’ om te ontdekken hoe u UM-afgestudeerden of -studenten naar uw bedrijf kunt trekken.

Alumni promoten UM vanuit het buitenland

Om getalenteerde nieuwe studenten uit het buitenland aan te trekken bezoekt de UM onderwijsbeurzen over de hele wereld. Waar mogelijk werken UM-medewerkers en -studenten op deze beurzen samen met alumni, zodat ze kunnen delen hoe het is om bij de UM te studeren en vervolgens in het buitenland te werken. Voor aankomende studenten kan het contact met alumni het verschil maken bij een weloverwogen keuze voor de UM.

Ben je een UM-afgestudeerde, woon je in het buitenland en wil je de volgende generatie studenten graag aanmoedigen om bij de UM te gaan studeren? Klik hier om meer te leren over hoe je kunt bijdragen aan jouw Alma Mater en hoe je hiervoor aan te melden. 

 

“Als ik anderen kan helpen met zulke belangrijke beslissingen, ben ik tevreden. En ik toon graag mijn respect en loyaliteit aan mensen die me altijd goed behandeld hebben in Maastricht.”

Alumnus David Valente (SBE), nam deel aan een master-onderwijsbeurs in Warschau