Rankings & erkenning

UM zesde beste jonge universiteit ter wereld

The Young University Rankings 2020

De Universiteit Maastricht staat in 2020 op de zesde plaats in de Times Higher Education (THE) ‘Young Universities’ ranking van beste jonge universiteiten ter wereld. De UM is er trots op dat haar inspanningen, onder meer op internationaliseringsgebied, zijn beloond in deze ranking.

Daarnaast staat de UM op plek 23 in de QS ‘Top 50 under 50’ uit 2019; als hoogste van alle Europese universiteiten.

Deze speciale rankings voor jonge universiteiten laten zien welke universiteiten naar verwachting in de toekomst tot de wereldtop behoren.

 Ga naar de THE 'Young Universities’  
 Ga naar de QS ‘Top 50 under 50’  

Kwaliteitskenmerk voor internationalisering

In 2019 heeft de European Consortium for Accreditation in higher education (ECA) het ‘Certificate for Quality in Internationalisation’ (CeQuint) toegekend aan de UM. Deze accreditatie geldt universiteitsbreed en is een externe erkenning voor de internationaliseringsinspanningen van de UM. Volgens het internationaal auditpanel manifesteert de UM zich als toonaangevend op dit gebied.

Drie UM Colleges stabiel aan de top

De Keuzegids Bachelors 2019 laat een stijgende lijn zien in de scores van onze universiteit. Dankzij de beoordelingen van onze studenten hebben veel opleidingen een goede vooruitgang geboekt. Bijzonder is dat alle drie de UM colleges (University College Venlo, University College Maastricht en het Maastrich Science Programme) onveranderd tot de top behoren.

De Keuzegids Universiteiten stelt een ranking op van alle Nederlandse bacheloropleidingen, gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête, in combinatie met expertoordelen in visitatierapporten bij de opleidingsaccreditatie. De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks gepubliceerd door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Het is een onafhankelijke gids, die je helpt bij het vergelijken van alle geaccrediteerde bacheloropleidingen in Nederland. 

 Lees meer op de keuzegids website