2021 mei 2021

TPR-colloquium 2021: “Privaatrecht 2050. De weg naar ecologische duurzaamheid”

Ecologische duurzaamheid is een van de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Op het gebied van het privaatrecht is er een groot aantal initiatieven dat het recht proactief wil vormgeven met het oog op de verduurzaming van onze economie en samenleving. Dit congres is bedoeld om deze initiatieven in kaart te brengen en hun verdere ontwikkeling te stimuleren.

INFO

Het congres bevat panels over:

 • Duurzaam bouwen
 • Duurzaam consumentenrecht
 • Duurzaam contracteren
 • Duurzaam goederenrecht (incl. financiering en zekerheden)
 • Duurzaam huren en wonen
 • IT en de circulaire economie in het privaatrecht
 • Onrechtmatige daad en duurzaamheid
 • Duurzaam vennootschapsrecht

en is mogelijk gemaakt door het TPR (Tijdschrift voor privaatrecht).

Programma op donderdag 20 mei

09.00u

Plenaire opening door de organisatoren Bram Akkermans, Björn Hoops, Elsabé van der Sijde en Benjamin Verheye

09.30-11.00u

Duurzaam huren en wonen door Mechteld van der Vleuten (adviseur VvE-recht, gepromoveerd in 2017) en Charlotte Willemot (gepromoveerd aan de UGent).  Appartementseigenaars kunnen hun woning meestal niet in hun eentje verduurzamen, maar hebben toestemming nodig van de vergadering van eigenaars. Welke obstakels werpt de VvE-wetgeving op? En als de appartementen worden verhuurd, hoe kan een huurder of een verhuurder de verduurzaming van de huurwoning afdwingen en welke invloed heeft dit op de huurprijs? 

 
 • Verdere sprekers: Claudia Siewers (promovenda; Open Universiteit), Hanne Vyncke (promovenda, UGent) en Justine van Lochem (bijzonder hoogleraar huurrecht, RuG)
 • Abstracts
 

Duurzaam goederenrecht door Björn Hoops (Rijksuniversiteit Groningen). De vraag die in deze sessie wordt gesteld, is of het goederenrecht flexibel genoeg is om de verduurzaming te faciliteren. Veel is al geschreven over natrekking, maar ook de regels over gemeenschap, erfdienstbaarheden en zaaksvorming kunnen de verduurzaming belemmeren.

 
 • Verdere sprekers: Maja Reynebau (promovenda; UGent), Johan Van de Voorde (postdoctoraal onderzoeker, Universiteit Antwerpen) en Frederik van Dyk (LLM-student, Universiteit Stellenbosch, SARCPL)
 • Abstracts
11.00-11.30u Pauze
11.30-13.00u

Duurzaam consumentenrecht door Evelyne Terryn (Hoogleraar consumentenrecht; KU Leuven) en Charlotte Pavillon (Hoogleraar consumentenrecht, Rijksuniversiteit Groningen). De verduurzaming van het privaatrecht creëert bijzondere uitdagingen op het vlak van consumentenbescherming. Er dient met name gewaarborgd te worden dat de consument niet in een zwakkere positie belandt door de verduurzaming. Dit panel brengt in kaart in welke situaties de positie van de consument in het gedrang komt en hoe hij passend beschermd kan worden.

 
 • Verdere sprekers: Vanessa Mak (Hoogleraar privaatrecht, Universiteit Leiden); Elias Van Gool (promovendus, KU Leuven); Christopher Borucki (promovendus, KU Leuven); Bert Keirsblick (Assistant Professor, KU Leuven) en Elisa Paredis (promovenda, KU Leuven)
 • Abstracts
 

Duurzaam contracteren door Paul Verbruggen (UHD Tilburg; TPR KU Leuven). Duurzaamheidsambities zullen in de eerste plaats ook tot uiting komen in het contractenrecht. Naast de vraag in welke mate contractspartijen nu reeds instrumenten ter beschikking hebben om hun tegenpartij duurzaamheidsverplichtingen op te leggen, verkent dit panel ook nieuwe uitdagingen waarmee het contractenrecht door de verduurzaming geconfronteerd zal worden.

 
 • Verdere sprekers: Nicolas Vandamme (promovendus, KU Leuven), Pieter Gillaerts (promovendus, KU Leuven) en Siel Demeyere (advocaat; doctor, KU Leuven)
 • Abstracts
13.00-14.00u Lunch
14.00-15.30u

Duurzaam bouwen door Benjamin Verheye (KU Leuven). Niet alleen het publieke bouwrecht, maar ook het private bouwrecht heeft een grote betekenis voor de materialen die voor gebouwen worden gebruikt en de mogelijkheden van het gebruik van smart devices.

 
 • Verdere sprekers: Stéphanie van Gulijk (Hoogleraar bouwrecht, Tilburg University), Alexander Appelmans (promovendus, KU Leuven) en Esther van Zimmeren (Hoofddocent, Universiteit Antwerpen)
 • Abstracts
 

IT en de circulaire economie in het privaatrecht door Rosalie Koolhoven (Universitair docent (UD), Rijksuniversiteit Groningen). Om te komen tot een duurzame samenleving is niet alleen de rol van het klassieke privaatrecht, maar ook de rol van technologische ontwikkelingen van groot belang. Het privaatrecht reageert op en faciliteert ook technologische ontwikkelingen zoals smart technologie in huizen of grondgebruik.

 
 • Verdere sprekers: Tim van Zuijlen (promovendus, Rijksuniversiteit Groningen), Simon Geiregat (postdoctoraal onderzoeker, UGent) en Jacques du Preez (advocaat, LLM Universiteit Stellenbosch)
 • Abstracts
15.30-16.00u Pauze
16.00-17.30u

Onrechtmatige daad ter afdwinging van duurzaamheid door Laura Burgers (universitair docent/dr., UvA); Tim Bleeker (promovendus, Utrecht). De Urgenda-zaak heeft laten zien dat onrechtmatige daad kan worden gebruikt om de Staat ertoe te dwingen om maatregelen tegen de globale opwarming te nemen. Welke mogelijkheden biedt onrechtmatige daad om de verduurzaming te bevorderen?

 
 • Verdere sprekers: Jan-Baptist Lemaire (promovendus, KU Leuven), Jaap Spier (senior Associate University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, buitengewoon hoogleraar Stellenbosch)
 • Abstracts
  Duurzame financiering en zekerheden door Sander Baeyens (promovendus, KU Leuven). Deze sessie stelt de vraag aan de orde of financieringsconstructies, de regels over zekerheden en voorrechten en het faillissementsrecht klaar zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Een belangrijk vraagstuk is hierbij de gebouwgebonden financiering.
 
 • Verdere sprekers: Arnaud Van Canegem (promovendus; KU Leuven), Reghard Brits (Universitair Hoofddocent, Universiteit van Pretoria) en Minke Reijneveld (promovenda, RU Nijmegen)
 • Abstracts

Programma op vrijdag 21 mei

09.00-10.30u Duurzaam goederenrecht door Bram Akkermans (Universiteit Maastricht) en Elsabé van der Sijde (Universiteit Stellenbosch). In het vervolg op de eerste sessie over duurzaam goederenrecht staat de vraag centraal hoe het goederenrecht zal moeten veranderen om de verduurzaming te faciliteren. Het gaat hier met name over een blik op de toekomst en de vraag hoe het goederenrecht duurzaamheid zal moeten faciliteren.
 
 • Verdere sprekers: Marianca Louw (LLD Stellenbosch) en Jacques Vos (kadaster, LLM Groningen)
 • Abstracts
  Duurzaam vennootschapsrecht door Harold Koster (Hoogleraar ondernemingsrecht, Leiden) en Mieke Olaerts (Hoogleraar rechtsvergelijkend ondernemingsrecht, Universiteit Maastricht). Dit panel behandelt de vraag of de bestaande regels over kapitaal- en personenvennootschappen wél geschikt zijn voor verduurzamingsinitiatieven.
 
 • Verdere sprekers: Roy Heesakkers (promovendus, Erasmus Universiteit Rotterdam) en Chris van Oostrum (UD, Universiteit Leiden)
 • Abstracts
10.30-11.00u Pauze
11.00-13.00u

Plenaire sessie geleid door Bram Akkermans (Universiteit Maastricht):

 • 'De natuur als rechtspersoon' door universiteir docent/dr. Laura Burgers (UvA)
 • 'De rol van de prijs in de strijd voor duurzaamheid’ door Prof. dr. Edwin Woerdman (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Privaatrecht en technologische ontwikkelingen’ door Prof. dr. Sjef van Erp (Universiteit Maastricht)
 • Abstracts
13.00-14.00u Lunch
14.00-16.00u

Paneldiscussie Rechtsvergelijkend onderzoek en samenwerkingsverbanden met de praktijk - plenaire sessie

 
 • Sprekers: Bram Akkermans (Universiteit Maastricht), Björn Hoops (Rijksuniversiteit Groningen), Elsabé van der Sijde (Universiteit Stellenbosch), Benjamin Verheye (KU Leuven). Vanuit de rechtspraktijk: Arnaud Wilod Versprille (notaris; promovendus, Groningen) en Jan Lambertyn (oud-advocaat; CEO Triginta real estate)
 • Abstracts
16.00u Afsluiting

 

Logo