Staf support studenten

Ben je een UM-medewerker en wil je jouw studenten ondersteunen in hun welzijn en hen helpen veerkrachtiger te worden tijdens en na hun studentenleven? Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt om studenten te ondersteunen: van workshops en trainingsmodules tot online bronnen en roadmaps.

De UM heeft welzijn en employability van onze studenten hoog in het vaandel staan. Zoals onze slogan 'It takes a community to support a student' zegt, zijn wij van mening dat iedereen binnen de UM en in de samenleving op een eigen manier bij kan dragen aan het welzijn en employability van studenten. De UM Psychologen en UM Career Services ontwikkelden een programma om alle UM medewerkers te begeleiden en ondersteunen in deze taak. Experiental learning, observatie, zelfreflectie en feedback zijn de bouwstenen van alle activiteiten in ons programma.

Online Coaching Modules voor staf

UM Psychologen en UM Career Services hebben diverse online modules ontworpen en ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen in hun coachende en/of leidinggevende rol, zoals mentoren, coaches en tutoren. Deze modules bevatten theorie- en coachingmodellen. Maar bovenal bevatten ze veel praktische tips, tools en oefeningen om je meest essentiële coachingvaardigheden en competenties te ontwikkelen.

De modules staan in Canvas en zijn toegankelijk voor alle UM medewerkers.

De modules:

 • Coaching skills
 • Advanced coaching skills
 • Coaching competence development
 • Addressing challenging behavior
 • Help! My student wants a job

Wil je de inzetbaarheid en het welzijn van jouw studenten bevorderen? Wil je hen ondersteunen bij het stellen van concrete doelen, het ontwikkelen van hun competenties en het weerbaarder en inzetbaar maken van zichzelf? Start nu.

Workshops en trainingmodules voor staf

SSC Staff Support aanbod

Modulair programma: Staf support de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten

Fostering employability & wellbeing
In deze workshop stellen we je voor aan UM Career Services & UM Psychologen en hun services for studenten, staf en peer supporters.
Verder laten we je kennismaken met (online) supporting tools (zoals het Overview Career Links, E-health Modules van Caring Universities, verwijskaart, handleiding suïcidepreventie) die jou en je studenten kunnen helpen antwoord te vinden op employability- en welzijnsgerelateerde vragen. Gezamenlijk zullen we diverse casussen bespreken en leggen we je uit waar je als staflid studenten heen kunt verwijzen voor de juiste ondersteuning. 

Support de professionele ontwikkeling van jouw studenten
UM Career Services ondersteunt je bij het ondersteunen van jouw studenten op het gebied van employability topics.
Ontworpen voor het trainen van mentoren, coaches en tutoren op het gebied van coaching en mentoring skills, worden onze coaching modules Coaching skills en Student competence development ingezet op alle faculteiten. Deelnemers zijn studenten en staf met een mentor- of coachingrol, bijv. in bachelor-, master- of honoursprogramma's. 
Coaching skills is het fundament van het trainingsprogramma. Het wordt ingezet voor mentoren en tutoren die nog geen ervaring met deze rollen hebben. Student competence development is ontwikkeld voor medewerkers die studenten coachen in hun competentieontwikkeling (bijv. Learning & Development in organisaties, honoursprogramma's). 

Support de persoonlijke ontwikkeling van jouw studenten
Alle medewerkers, inclusief studentmedewerkers en peer supporters kunnen in aanraking komen met studenten die worstelen met mentale gezondheidsproblemen of studiestress.Er zijn drie modules die focussen op hoe hiermee om te gaan als medewerker. In de workshop Addressing challenging behaviour bespreken we mogelijke signalen van een student die een moeilijke periode doormaakt en oefenen we in hoe hiermee om te gaan. De workshops Stress and anxiety en Perfectionism focussen op twee hoofdthema's rondom studiegerelateerde stress en mechanismen die effect kunnen hebben op het welzijn in de studievoortgang.

Communicatievaardigheden
Tot slot kunnen faculteiten en service centra kiezen voor 1-uur durende themamodules, die aansluiten bij de specifieke trainingsbehoeftes van hun coaches en mentoren. We bieden tevens twee supportmodules: Intervision (peer group reflection) en een Case clinic (high-paced practice with real-life cases).

Wat sprak deelnemers specifiek aan in onze sessies?

 • ‘Very hands-on and full of examples’
 • ‘Tools to help students in need’
 • ‘The open discussion among group members’
 • ‘Having an overview of all services’
 •  ‘The combination of background and practice’
 • ‘The contents were directed to the needs of the participants’
 • ‘The opportunity to share experiences, to get immediate feedback. A moment of reflection, learning from other people’s experiences’
 • ‘Getting a chance to practice coaching in the training session’

Ben je geïnteresseerd in een of meer modules voor jouw medewerkers of wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op via studentenpsychologen@maastrichtuniversity.nl.

Je bent ongerust over een student: wat te doen?

Correct doorverwijzen

Benadert een student je met psychologische klachten of zelfs suïcidale gedachten? Deze roadmaps en handleidingen kunnen je helpen om de student naar de juiste zorg door te verwijzen:

Bekijk het overzicht studentenwelzijn en wat de UM Psychologen bieden voor studenten.

Medewerkers kunnen studenten doorverwijzen naar bovenstaande webpagina's, waar alle informatie te vinden is over het online aanbod en de UM Psychologen, inclusief informatie met betrekking tot het Nederlandse zorgsysteem. Hier vind je ook een aantal tools voor studenten om uit te zoeken wat zij nodig hebben: 

Studenten met een functiebeperking
Meer informatie over studeren met een functiebeperking bij de UM. Informatie en tips voor docenten en medewerkers is te vinden in de My UM portal.

Raadpleeg een UM Psycholoog

Ben je bezorgd over een bepaalde student, is de student niet bereid om naar een psycholoog te gaan en wil je de situatie bespreken met een UM Psycholoog? Als medewerker kun je ook een Quick Psychological referral (QPR) sessie boeken.

Een QPR is een (online) gesprek van tien minuten waarin je kort de situatie van de student kunt uitleggen en de meest relevante vragen kunt stellen. De UM Psychologen bieden een snelle blik, advies over wat je moet doen en/of helpen je de student door te verwijzen naar de juiste zorg.

De online QPR vindt meerdere keren per week plaats. Maak een online afspraak voor een QPR door in het drop down menu de optie Online QPR te kiezen. De UM Psycholoog neemt op het moment van de afspraak contact met je op.

Hoe je het meest uit je tien minuten haalt:

 • Wees op tijd.
 • Probeer te verwoorden wat de grootste zorg is.
 • Zorg voor privacy en anonimiteit van de student, tenzij je toestemming van de student hebt om die informatie te delen.
 • Indien nodig kan tijdens de sessie een intakegesprek met een UM Psycholoog worden gemaakt. Zorg dat je daarvoor duidelijk zicht hebt op de beschikbaarheid van de student. Afspraken via e-mail achteraf proberen we te voorkomen.

Alle informatie verkregen tijdens de QPR-sessies wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet worden geregistreerd.

Bronnen voor staf

In onderstaand overzicht verzamelen we links naar websites en partners buiten de UM met informatie, werkmateriaal, cursussen, etc. rondom het topic studentenwelzijn. Een aantal organisaties kunnen trainingen binnen de UM verzorgen voor jouw team.Bekijk hun agenda voor interessante aankomende evenementen.

Taal op website

Over

Bron

NL

Cursus over psychische problemen, hoe herkennen en handelen.

https://mhfa.nl/

NL

Zelfmoordpreventie: overleglijn, hulplijn, online therapie, materiaal, ondersteuning, trainingen voor professionals en organisaties.

https://www.113.nl/

NL

Alles rond studenten met een extra ondersteuningsvraag, inclusief onderwijs en studentenwelzijn.

https://www.ecio.nl/

NL

Documenten voor ondersteuning van studenten met extra ondersteuningsvraag (functiebeperking, ontwikkelingsstoornissen, psychische klachten).

https://www.ecio.nl/publicaties/

NL

Landelijke Vereniging van Studieadviseurs. Interessante cursussen ook voor niet-leden.

https://lvsa.nl/

NL Toolkit en gratis e-training rond het ondersteunen van studenten met zorgverantwoordelijkheden. Naar de toolkit

 

Overig

Bron

Boost your students’ employability

Personal & Professional Development Portal 

Resources & Inspiration voor studenten.

Personal & Professional Development Portal

Wil je als medewerker je eigen persoonlijke of professionele ontwikkeling een boost geven?

Staff Career Centre

UM Cares project voor studenten met zorgverantwoordelijkheden www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusiviteit/um-cares-voor-jou