Team Sociale Veiligheid Studenten


De universiteit is een plek die in het teken staat van groei. Voor zowel student als medewerker willen we daarom een respectvolle, opbouwende en zorgeloze omgeving.  Het Team Sociale Veiligheid Studenten is er om dit te bevorderen en te ondersteunen.

Als onafhankelijk orgaan staan ze klaar voor iedereen op de universiteit. Wanneer er iets aan de hand is, kun je terecht bij het team. Samen kijken jullie hoe de situatie kan worden verbeterd. Er is altijd een collega beschikbaar die jou kan helpen.

Wat doet het sociale veiligheidsteam?

Het sociale veiligheidsteam is een onafhankelijk orgaan binnen de universiteit. Hun taak is om de veiligheid op de universiteit te waarborgen. Ze doen dat op verschillende manieren.

Zo doen ze dat overkoepelend, door zich bezig te houden met beleid. Ze denken bijvoorbeeld na over begeleiding, maar ook over trainingen op het gebied van sociale veiligheid. Ook maken ze elk jaar rapportages, waarin ze verslag doen van activiteiten, meldingen, zorgen en ervaringen. Ze doen hierin aanbevelingen voor de sociale veiligheid op de universiteit.

Daarbij zijn ze er om iedereen op de universiteit te ondersteunen. Elke student of medewerker kan contact opnemen met het team voor hulp, het delen van zorgen of indienen van een melding of klacht. Dat kan zowel telefonisch, digitaal als live. Alles is geheel vertrouwelijk.

Wat is ongewenst gedrag?

Wat kun je zelf doen?

In geval van ongewenst gedrag is het belangrijk om actie te ondernemen. Te lang ermee blijven rondlopen kan mogelijk leiden tot stress en psychische of lichamelijke klachten.

Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het van belang dat je dit gedrag bespreekbaar maakt. Het kan zijn dat de veroorzaker niet bewust is van het feit dat deze persoon jou tot last is. Als je het aankan en ook wil dan kun je contact opnemen met degene die het ongewenste gedrag vertoont en deze persoon er op wijzen dat je dit gedrag onprettig vindt. Je kunt ook samen met iemand dit gesprek aangaan, of neem contact op met de vertrouwenspersoon. Belangrijk is dat jij je veilig voelt en weet dat er ondersteuning beschikbaar is. 

Wij gebruiken regelmatig de woorden ‘informele route’ en ‘formele route’. 
Informeel: als je zelf een gesprek voert met de betrokkenen of samen met het team sociale veiligheid, als je ondersteuning vraagt bij het team sociale veiligheid of als je een melding maakt bij het team sociale veiligheid. Eigenlijk alles behalve het indienen van een formele klacht via de klachtenprocedure naar het College van Bestuur. 
Formeel: formele klacht indienen via de klachtenprocedure. 

Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen, maar praat erover. 

De vertrouwenspersoon kan je ook terecht als je: 
• Ongewenst gedrag vermoed 
• Getuige bent van ongewenst gedrag 
• Betrokken bent bij ongewenst gedrag 
• Als je (denkt) ongewenst gedrag hebt gepleegd 
• Als je beklaagd wordt 

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon bespreekt je probleem in vertrouwelijke sfeer met jou. De vertrouwenspersoon zal luisteren, adviseren en samen verkennen hoe het probleem opgelost kan worden. Onder alle omstandigheden wordt je verhaal vertrouwelijk behandeld en er wordt alleen actie ondernomen als jij daarmee instemt. De vertrouwenspersoon kan je ook begeleiden in het voeren van gesprekken met de persoon waardoor jij je niet meer veilig voelt, eventueel in het bijzijn van zijn of haar leidinggevende. De vertrouwenspersoon is geen mediator, maar als ondersteuning voor de student. Het vertrekpunt is altijd jouw gevoelens, het feit dat jij je geïntimideerd voelt, op welke wijze dan ook. De vertrouwenspersoon zal áltijd jouw belangen behartigen. Je kunt er ook voor kiezen om alleen een melding te doen.

Als je besluit met of zonder het team sociale veiligheid dat je een formele klacht wilt indienen,dan is het mogelijk om deze in te dienen bij het College van Bestuur. Neem contact op met de regiehouder sociale veiligheid over waar deze klacht naar toe moet worden gestuurd. 

Het College van Bestuur heeft een regeling melding en klachtbehandeling ongewenst gedrag vastgesteld die je precies vertelt waar zo’n klacht aan moet voldoen en hoe de procedure eruit ziet. Daarnaast is ook de regeling gezamenlijke klachtencommissie ongewenst gedrag van toepassing. Voor de behandeling van klachten heeft het College van Bestuur een onafhankelijke commissie ongewenst gedrag ingesteld.

De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen bij het indienen van een klacht. Het is daarnaast ook mogelijk om rechtstreeks, zonder tussenkomst van de vertrouwenspersoon, een klacht in te dienen via het Team Sociale Veiligheid.

Tot september 2023 werden alle klachten ingediend via het Complaints Service Point. Vanaf september 2023 kunnen klachten met betrekking tot sociale veiligheid, ongewenst gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag ingediend worden via het Team Sociale Veiligheid. Wil je een bezwaar, beroep of klacht indienen met betrekking tot onderwijs, lees dan verder.

Lees hier meer over ongewenst gedrag melden.

Ook als beklaagde heb je recht op een vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon voor studenten treedt niet op als mediator, zal zich niet mengen in rechtelijke procedures en is niet uit op waarheidsvinding.

Wie is het Sociale Veiligsheidsteam?

Het team bestaat uit medewerkers die elk op hun eigen manier een rol spelen in de sociale veiligheid op de universiteit. Als medewerker en student krijg je waarschijnlijk vooral te maken met de vertrouwenspersonen en de regiehouder.

De regiehouder - ook wel de coördinator genoemd - kent alle wegen binnen de universiteit. Daarom is deze persoon ook het eerste aanspreekpunt. De coördinator bespreekt wat je als melder kunt verwachten van een vertrouwenspersoon of van een (formele) klachtenprocedure. Indien nodig verwijst de regiehouder je door naar externe hulp. Medewerkers kunnen ook terecht bij de ombudsfunctionaris of HR-adviseur.

Er zijn meerdere vertrouwenspersonen, zowel voor studenten als voor medewerkers. De vertrouwenspersoon behartigt jouw belangen en biedt een luisterend oor. De vertrouwenspersoon is geen bemiddelaar. Wanneer er iets aan de hand is, is de vertrouwenspersoon er dus om jou te beschermen en te steunen. Daarbij bepaal jij uiteindelijk altijd zelf wat je wilt dat er gebeurt en zal de vertrouwenspersoon dus nooit handelen zonder jouw toestemming.

Heb je support nodig?

Wat kan het team voor je betekenen?

Wanneer er iets is gebeurd op de universiteit en je voelt je onprettig, kun je terecht bij het team. Hoe ze je helpen is afhankelijk van de situatie.

  • De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen wanneer je een conflict of vervelende situatie ervaart, maar niet goed weet hoe je hieruit komt. Jullie bespreken dan wat er nodig is om dit op te lossen. Een oplossing zou kunnen zijn dat de vertrouwenspersoon je ondersteunt in een gesprek met de betrokkenen.
  • Als je gewoon een luisterend oor wilt, mag je ook bij het team terecht. Wanneer je in je eentje rondloopt met zorgen, kan dat als een last op je schouders voelen. Het kan dan helpen wanneer mensen ervan weten en je weet dat je wordt gesteund.
  • Uitleg over praktische zaken op de universiteit kan worden gegeven door de regiehouder. Wanneer je meer wilt weten over procedures, het indienen van een klacht of welke persoon je kunt benaderen voor wat, kun je terecht voor informatie.
  • Het maken van een melding kan ook bij het team. Bij een melding wordt er een dossierregistratie gemaakt. Wanneer in de loop der tijd meer meldingen worden gemaakt, kunnen deze worden gebruikt om een ‘signaal’  af te geven. Bij een signaal kan een onderzoek worden ingesteld.
  • (Hulp bij) het indienen van een klacht is ook mogelijk. Wanneer je een formele klacht wilt indienen, schrijf je een brief naar de klachtencommissie. Het team kan je uitleggen wat hierbij komt kijken en je ondersteunen in het proces.
  • Zoek je verdere ondersteuning maar weet je niet waar te beginnen, dan kan het team je ook helpen. Samen kijken jullie dan wat voor hulp passend is. Dit kan interne hulp zijn (een bedrijfsarts of de universiteitspsycholoog) , maar ook externe hulp.
Ivanka

Regiehouder

Wil je direct jouw zorg, melding of klacht delen met het team? Neem contact op met onze regiehouder, Ivanka Smitsmans.

  ivanka.smitsmans@maastrichtuniversity.nl

Vertrouwenspersonen voor studenten

De Universiteit Maastricht (UM) tolereert geen enkele vorm van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling. Studenten van de UM die desondanks toch te maken krijgen met ongewenst gedrag kunnen terecht bij een van onze vertrouwenspersonen:

Confidential advisers
Wendy Geijen, Romy Beuken,
Tessa Fox en Wendy Brandt

Wendy Geijen en Romy Beuken
Bonnefantenstraat 2, kamer B1.23
6211 KL Maastricht

+31 (0)6 28 03 50 33 (Wendy Geijen)
+31 (0)6 39 58 21 66 (Romy Beuken)

confidentialadvisor@maastrichtuniversity.nl

Tessa Fox en Wendy Brandt
Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht 
PHS kamer C1.020t and PHS kamer C1.020

 +31433885361 (Tessa Fox)
+31433883454 (Wendy Brandt)

 dacs-confidential@maastrichtuniversity.nl