Psychologische ondersteuning

We beleven allemaal wel eens momenten waarop we ons minder goed in ons vel voelen.  Soms kan dit ons dagelijks leven gaan beïnvloeden en ons ervan weerhouden de dingen te doen die we graag zouden willen doen. Herkenbaar? De UM Psychologen kunnen helpen.

UM Psychologen kunnen je helpen

UM Psychologen zetten zich in om studenten te ondersteunen bij jouw welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Meer informatie over ons aanbod vind je in onze Canvas course.

Het team van UM psychologen biedt diverse services om je mentale gezondheid te verbeteren. Er zijn echter beperkingen aan wat we voor je kunnen doen. Ons hoofddoel is je zo snel mogelijk bij de meest geschikte hulp te brengen. Hieronder vind je een overzicht van hetgeen we wel en niet bieden:

Bezoek onze
Canvas course
Wat wij bieden

Weet je niet goed welke hulp bij je past?
Ga naar Hoe vind je de juiste begeleiding. 

Waarvoor we je verwijzen naar andere professionele hulp

Quick Psychological Referral (QPR): meermaals per week kun je bij de UM Psychologen terecht voor een kort gesprek om je grootste hulpvraag te stellen.

Diagnostiek en testing: maak een afspraak bij je huisarts voor meer informatie en verwijzing naar de gepaste therapeut of GGZ-instelling.

UM Wellbeing Movement (WBM): de WBM biedt je de tools voor een gezond en fijn studentenleven. We bieden informatie en trainingen met betrekking tot welzijn in vele vormen, zoals ontspanning, sport, studievaardigheden en meer. Online biedt het Student Wellbeing Overview bronnen en inspiratie over je welzijn, evenals initiatieven en plannen met betrekking tot het welzijn van studenten binnen de UM en meer informatie over mentale ondersteuning aan de UM en in Maastricht.

Lange termijn begeleiding: als je aanvoelt dat je probleem complex en diepgaand is en je er al lange tijd mee worstelt, dan heb je waarschijnlijk baat bij langdurige, frequente opvolging. Maak in dit geval een afspraak met je huisarts voor een doorverwijzing naar langdurige of meer gespecialiseerde hulpverlening.

Groepsaanbod: je kan deelnemen aan een lezing, workshop of training met medestudenten. Hoe dit in zijn werk gaat, zie je in deze video.

Psychiatrische hulp of medicatie voorschriften/opvolging: de UM psychologen zijn geen dokters of psychiaters. Hierdoor zijn we ook niet in de mogelijkheid om medicatiegebruik voor te schrijven of op te volgen. Als je een psychiatrische patiënt bent met nood aan medicatie of therapie, ga dan naar je huisarts. Deze kan je naar de juiste hulpverlening doorverwijzen.

Individuele afspraken: schrijf je in voor een QPR als je graag een individuele afspraak met een UM Psycholoog wil. Een UM Psycholoog verwijst je aan de hand van de QPR door naar de juiste zorg binnen of buiten de UM.

Spoedeisende hulp of crisisinterventies: als je denkt je in een noodsituatie te bevinden en je hebt zo snel mogelijk hulp nodig, contacteer dan je huisarts of buiten de kantooruren de Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland. Als de situatie levensbedreigend is, bel dan 112.
Walk-in Student Guidance: heb je een vraag over je welzijn of je professionele ontwikkeling? Loop binnen tijdens het spreekuur van ons studententeam.

Spoed of crisis? 
Neem contact op met je huisarts.

Bel buiten de kantooruren de Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland (HAP) op +31 43 7500 123.

Voor levensbedreigende situaties, bel 112.
Als je zelfmoordgedachten hebt, bel 0800-0113 of ga naar 113.nl.