Maar, hoe gaat het nu echt met je?

Caring Universities

Als student krijg je veel voor je kiezen. Het combineren van een sociaal leven, studie, werk en sporten is soms een hele uitdaging. Dat maakt het extra belangrijk
dat je goed let op je mentale welzijn en goed voor jezelf zorgt.

Caring Universities en de UM bieden gratis online diensten om je mentale welzijn te verbeteren.

 

Mind-Health Check Caring Universities

Mind-Health Check

Ook al heeft onze fysieke en mentale gezondheid de hoogste prioriteit, toch vergeten we vaak te checken hoe met ons gaat. Met deze online vragenlijst creëer je tijd voor zelfreflectie en krijg je een korte terugkoppeling met persoonlijk advies.

 Doe de Mind-Health Check!

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten. Je kunt er op elk moment mee stoppen. Je kunt vragen verwachten over psychische problemen (bijv. depressie en angst) maar ook over andere dingen als je persoonlijkheid en je dagelijks functioneren. Via je studentenmail heb je een persoonlijke uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Jouw antwoorden blijven anoniem!

Online programmes Caring Universities

Online programma's

Als blijkt dat je mentale welzijn een boost kan gebruiken, dan kun je anoniem (één van) onze gratis e-health programma’s volgen onder persoonlijke begeleiding van een online coach.

Caring Universities heeft online programma's ontwikkeld voor een aantal klachten. Deze programma's zijn bijvoorbeeld gericht op het verminderen van stemmingswisselingen en stress. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels. De programma's worden voortdurend ontwikkeld en onlangs zijn er twee programma's aan toegevoegd: één over het verbeteren van je zelfvertrouwen en één over slaap en je biologische klok. Uit onderzoek blijkt dat online programma's goed werken voor veel studenten, met als resultaat dat ze zich beter gaan voelen.

 Naar de programma's

Resultaten vierde meting Caring Universities

13 juli 2023

Caring Universities is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met het project wordt de mentale gezondheid van studenten van de zeven betrokken onderwijsinstellingen in kaart gebracht en krijgen studenten inzicht in hun eigen welzijn. Het project biedt ook gratis online programma’s om mentale gezondheid en weerbaarheid te vergroten, inclusief professionele coaching.

Studentenwelzijn staat hoog op de agenda bij de universiteiten. Uit het vierde jaarlijkse onderzoek van Caring Universities, uitgevoerd afgelopen november, lijken studenten nog steeds veel last te hebben van psychische klachten zoals angst, stress en stemmingsklachten. Dit zagen we ook al tijdens eerdere metingen gedaan in juni 2020, januari 2022 en november 2022. Het responspercentage lag op 5,6%, waardoor de resultaten mogelijk niet representatief zijn voor alle studenten. Het is aannemelijk dat studenten die zich herkennen in klachten op gebied van mentale gezondheid sneller geneigd zijn de survey in te vullen. Ondanks deze limitatie nemen de universiteiten het signaal serieus en blijven ze zoeken naar manieren om studenten blijvend te helpen.

Caring Universities doet dit onder andere door verschillende online programma’s aan te bieden die specifiek ontworpen zijn voor studenten. Zij kunnen laagdrempelig en anoniem zelf met hun psychische klachten aan de slag. Studenten kunnen hiermee bijvoorbeeld hun stemming verbeteren, stress verminderen, uitstelgedrag tegengaan of hun welzijn vergroten. Deze programma’s worden begeleid door daarvoor speciaal opgeleide e-coaches en worden goed gewaardeerd door gebruikers. 80% van hen geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de programma's die Caring Universities aanbiedt. Afgelopen jaar zijn er twee nieuwe modules bij gekomen o.a. om slaap te verbeteren en met prestatiedruk om te gaan. Binnenkort zal het aanbod van programma’s uitgebreid worden met onderwerpen als sociale binding en perfectionisme.

De volgende vragenlijst zal in studiejaar 2023-2024 naar verwachting in november verstuurd worden.

Voor uitgebreidere resultaten verwijzen we naar het rapport.