Studentenpsychologen en Wellbeing Movement tegen eenzaamheid

In juni 2020 verspreidde de organisatie Caring Universities een vragenlijst onder alle studenten van vier universiteiten (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en UM) om hun mentale gezondheid in kaart te brengen en hun tools aan te bieden om daar zelf mee aan de slag te gaan.. In januari 2021 is deze vragenlijst opnieuw verzonden, nu naar alle studenten die verleden jaar niet gereageerd hadden en naar alle nieuwe eerstejaars. In de vragenlijst werd ook het thema eenzaamheid aangeboord. Voor de Universiteit Maastricht met de volgende resultaten, gebaseerd op de respons van circa 1800 UM-studenten: in 2020 gaf 32.7% van de studenten aan vaak tot zeer vaak eenzaam te zijn. In 2021 is dit 36.7%, meer dan 1 op de 3 studenten, en een toename van 10%. 27.3% van deze eenzaamheidsgevoelens worden zowel in de eerste als in de tweede vragenronde omschreven als ernstig tot zeer ernstig.

Net als haar collega’s verwachtte Liesbeth Mouha, projectleider Student Wellbeing en coördinator van de Wellbeing Movement (WBM) aan de UM, een toestroom van studenten bij de aanvang van de coronacrisis. Die kwam er niet: “Wat wij wel merken, is dat de klachten die studenten al voor de pandemie hadden, versterkt zijn. Waren ze al eenzaam, dan zijn ze dat nu nog meer. Hadden ze al depressieve klachten of gevoelens van angst, dan zijn die nu nog zwaarder.”

Liesbeth Mouha

Liesbeth Mouha
Projectleider Student Wellbeing en coördinator van de Wellbeing Movement