Een luisterend oor

Ben je tussen 12 en 25 jaar en zit je met iets? Liefdesverdriet, problemen met je opleiding, eenzaamheid of depressieve klachten, wat het ook is, je vindt bij @ease laagdrempelig en gratis hulp en psychische ondersteuning. Je spreekt met jonge vrijwilligers, volledig anoniem, op de @ease-locatie of via chat. Er wordt niet gevraagd naar je naam, je achtergrond, je opleiding of je leeftijd en er wordt geen dossier opgebouwd. De vrijwilligers met wie je spreekt, zijn allemaal grondig getraind en gecoacht. En er is altijd een team van professionele hulpverleners aanwezig. Advies van @ease: maak je je ergens zorgen over of zit je iets dwars? Kun je er niet met vrienden over praten? Wacht dan niet, maar neem contact op. Je zult zien dat jij beslist niet alleen staat met jouw probleem of vraag. Praten helpt.

@ease

Flore Joskin is als communicatiemanager vanuit de vakgroep Psychologie en Neuropsychologie, (FHML) verbonden aan @ease, een landelijke stichting die niemand in dienst heeft, maar samenwerkt met professionals die door andere lokale zorg- en welzijnsorganisaties beschikbaar worden gesteld voor @ease. “De gesprekken met de jongeren die bij ons binnenlopen voor een luisterend oor worden gedaan door jonge vrijwilligers,” vertelt Joskin, “zo maken we het heel laagdrempelig. Dat zijn in Limburg studenten van de UM, vaak FPN of FHML, of van Zuyd Hogeschool. Maar ook veel jongeren die zelf een en ander hebben meegemaakt, willen bij ons vrijwilliger zijn en iets betekenen voor anderen. Er is altijd een team van professionele hulpverleners op de achtergrond aanwezig, dus de jonge vrijwilligers kunnen altijd bij iemand terecht als ze even vastlopen met een vraag. Voor de jongeren die langskomen, betekent dit dat we in ons team snel kunnen meedenken waar iemand terecht kan voor meer hulp buiten @ease.”

@ease

Schrijnend

“In 2020, na de lockdown, wisten we niet was ons overkwam. In eerste instantie moesten wij ook dicht. Wij hadden nog geen chatfunctie, die hebben we toen razendsnel opgezet. Er werd meteen een beroep gedaan op die chat. We merkten dat de problematiek heftiger was dan voorheen. Wij komen normaal heel uiteenlopende thema’s tegen, variërend van eenzaamheid en studiestress tot middelengebruik, maar op die chat zag je dat doelgroep jonger werd en dat er vaker sprake was van een onveilige situatie thuis. Maar ook suïcidale gedachten, het echt niet meer zien zitten, heel geïsoleerd zijn, (seksueel) misbruik. In coronatijd kwam dat duidelijker naar voren, heel schrijnend.”

@ease

Veilig

De kracht van @ease is dat het anoniem is, dat je als jongere veilig bent en dat niets wordt verteld aan ouders of wie dan ook. Merken de mensen van @ease dat iemand professionele hulp nodig heeft die zij niet kunnen bieden, dan proberen ze de jongere ervan te overtuigen naar de huisarts te gaan, contact op te nemen met een docent, of bijvoorbeeld een organisatie als Veilig Thuis. Het is aan jongeren zelf die beslissing te nemen. Mocht zich een acute gevaarlijke situatie voordoen, dan kunnen ze de crisisdienst inschakelen.  Joskin: “Het ligt aan de vraag van de jongere hoe de ondersteuning verloopt. Is het iemand die zijn probleem wil ventileren, dan mag diegene zo vaak terugkomen als hij of zij nodig vindt. Jongeren denken vaak dat hun probleem niet serieus genoeg is of ‘ik los het zelf wel op’. Maar de kans bestaat dat ze ongewild verder wegzakken. Daarom, voel je je niet OK, schaam je dan niet om de stap te zetten en er met iemand over te praten. Je bent niet alleen.”

Stichting @ease is een initiatief van prof. dr. Thérèse van Amelsvoort (hoogleraar transitiepsychiatrie aan Maastricht UMC+) en dr. Rianne Klaassen (kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel (voorheen De Bascule in Amsterdam). @ease is tot stand gekomen met hulp van o.a. Maastricht UMC+, VUmc, zorg- en welzijnsinstellingen en lokale gemeenten. Arbeidsuren van professionals uit verschillende vakgebieden worden via de samenwerkingspartners ingezet om @ease mogelijk te maken.

@ease vindt het erg belangrijk om goed aan te sluiten bij wat jongeren willen. Daarom maakt wetenschappelijk onderzoek deel uit van @ease. Sophie Leijdesdorff is psycholoog, promovenda van Maastricht University en vaste onderzoeker bij @ease en vertelt er in deze vlog meer over. Ze publiceerde onlangs een wetenschappelijk artikel over haar eerste bevindingen. Dat artikel lees je hier: Full article: Burden of mental health problems: quality of life and cost-of-illness in youth consulting Dutch walk-in youth health centres (tandfonline.com). Ze zal op 9 april haar proefschrift verdedigen aan de Universiteit Maastricht.

 

Tekst: Margot Krijnen

Flore Nouwens

Flore Joskin is als communicatiemanager vanuit de vakgroep Psychologie en Neuro- psychologie (FHML) verbonden aan @ease.