Werkgeheugen

Dit is het vermogen om informatie vast te houden in gedachten, terwijl je een complexe, mentale taken uitvoert. Probeer bijvoorbeeld een telefoonnummer te onthouden, terwijl iemand je vertelt over zijn vakantie. Iedereen heeft een limiet m.b.t. hoeveel informatie je bewust kunt vasthouden in je gedachten.

Hier geven we je een paar voorbeelden van een goed werkgeheugen. Kun je er zelf ook bedenken?

Voorbeelden van goed werkgeheugen

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Je bent aan het bellen met je moeder, maar tegelijkertijd probeer je te onthouden dat je zeker niet moet vergeten het waterbakje van je huisdier te verschonen.

Voorbeeld 3

Iemand roept zijn telefoonnummer. Voordat je mogelijkheid hebt om het telefoonnummer op te schrijven, moet je het proberen te onthouden.

Voorbeeld 4

Jannus krijgt de volgende instructie “Voordat je gaat zitten op je stoel, leg je je boek in de kast en pak je daarna een potlood en een schrift van mijn bureau”. Het kind moet alle instructies onthouden maar deze ook in de juiste volgorde uitvoeren. Een kind met problemen in het werkgeheugen zal het al lastig genoeg vinden om alle instructies te onthouden wanneer ze in de juiste volgorde staan: dus leg je boek in de kast, pak een potlood en een schrift en ga dan op je stoel zitten. Doordat de instructies niet op volgorde staat, wordt het werkgeheugen van dit kind extra belast.

Voorbeelden van spelenderwijs oefenen

Spel 1

Spel 2

Kinderen worden gevraagd een ritme of een deuntje na te bootsen door bijvoorbeeld te klappen met de handen.

Spel 3

Spellen, als Wie ben ik?, waarbij kinderen moeten raden wie iemand is door vragen te stellen. De antwoorden op de vragen moet een kind zelf onthouden, wil het kind raden wie iemand is.