28 Jan 13:15
- 18:30
8th Pension Seminar Maastricht

Pension seminar 2019

 Please note: this information is only available in Dutch.

Gelet op de demografische, sociaal-culturele en financiële ontwikkelingen staat pensioen de laatste jaren duidelijk ook op de Europese agenda. Dat wil niet zeggen dat helder en eenduidig is wat met de pensioenen in de Europese lidstaten moet gebeuren, daar het een nationale verantwoordelijkheid is. Tegelijkertijd wordt op EU niveau verder nagedacht over het pensioen van de burger. Waar denkt men nu over na, welke stappen moeten er gezet worden? Welke bedreigingen en kansen brengen deze ontwikkelingen met zich en op welke wijze beïnvloedt dat de ordening van de Nederlandse pensioenpolder? Zal dat leiden tot andere beleidskeuzes in Nederland?

Om die vraag te beantwoorden moet stilgestaan worden bij een aantal zaken die maken dat het Nederlandse pensioenstelsel anders is dan veel andere pensioenstelsels in de EU. In Europa bestaat een diversiteit aan pensioenbenaderingen waarbij verschillend aangekeken wordt tegen de karakterisering, sociale en arbeidswetgeving, financiering, fiscale begeleiding en verantwoordelijkheden van en rondom pensioen. De voor Nederland kenmerkende arbeidsvoorwaardelijke benadering van pensioen is niet vanzelfsprekend; in sommige landen wordt aanvullend pensioen juist gezien als een financieel product met een geheel andere beleidsmatige benadering en andere wettelijke kaders. Een gevolg hiervan is dat de verplichtstelling en taakafbakening die wij in Nederland kennen o elders in Europa niet worden toegepast. En dus dat het Europese marktdenken waarschijnlijk afwijkt van het Nederlandse marktdenken, maar ook van lokaal marktdenken in andere landen. 

Gaat het Europese marktdenken met betrekking tot pensioen de Nederlandse marktordening beïnvloeden? En wat kunnen we leren van Europa?  En wat vindt de politiek hiervan?

Hoe kan Nederland er nu enerzijds voor zorgen binnen de EU relevant te blijven en anderzijds trouw te zijn aan zijn eigen principes en welke maatschappelijke kaders hebben we daarvoor nodig? 

Programma

Maandag 28 januari 2019 

Locatie: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Statenzaal, Bouillonstraat 1-3, Maastricht

 
13.15 - 14.00 Ontvangst met lunchbuffet
14.00 - 14.10

Opening door middagvoorzitter

Janwillem Bouma, Voorzitter Pensions Europe

14.10 - 14.45

Waar denkt Europa over na?

Prof. Yves Stevens, KU Leuven

14.45 - 15.20

Pensioenstelsels in Europa: arbeidsvoorwaarde versus financieel product

Bastiaan Didden LL.M, ITEM PhD onderzoeker

15.20 - 16.00

Europese benadering van marktdenken

Nicolas Jeanmart, Insurance Europe – Brussel, Head of personal insurance, general insurance & macroeconomics

16.00 - 16.30 Pauze
16.30 - 17.05

Het Nederlandse marktdenken mbt pensioen

André van Vliet – Pensioenfondsbestuurder van ABP, Pensioenfonds Hoogovens, Het Nederlandse pensioenfon

17.05 - 17.30

Maatschappelijk kader van pensioen in Nederland

Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid

17.30 - 17.45 Afsluiting door middagvoorzitter
17.45 - 18.30 Borrel

Algemene informatie

Doelgroep Beleidsadviseurs, pensioenfondsbestuurders, pensioenuitvoerders, verzekeraars, pensioenjuristen en -fiscalisten, vakbonden, CFO’s
Inschrijving Inschrijven vóór 23 januari 2019 via deze link
Fee € 200 (incl. lunch)
PE Aanvraag / aanmelding bij: SPOP/CPL, AG, NOB, RB
Contact Via e-mail:

joyce.berghmans[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Locatie Maastricht University – Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 te Maastricht
Statenzaal