Victoria Sadaf Azizi, LLM (V.S.)

Uitgebreid profiel is alleen beschikbaar in Engels.

Victoria Azizi is promovenda bij Glawnet, TEGL en fellow bij ICGI, gelieerd aan de capaciteitsgroep Privaatrecht van de Rechtenfaculteit in Maastricht. Ze is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, specifiek in Corporate Social Responsibility (CSR) richtlijnen en Corporate Governance codes.

 

Haar boek ontvouwt de theorie, regelgeving en de Nederlandse ondernemingspraktijk met betrekking tot belanghebbenden en betrokkenheid van belanghebbenden (stakeholders en stakeholder engagement). Allereerst schetst het boek een juridisch-normatief en juridisch-doctrinair kader voor de begrippen stakeholders en stakeholder engagement. Door middel van een literatuuronderzoek presenteert het boek de normatieve, bestuurlijke en juridische onderbouwingen voor beide begrippen. Daarnaast, bestudeert het boek de aanbevelingen uit de huidige en toekomstige CSR (duurzaameheidsrapportage en due diligence) wetgeving en de Nederlandse Corporate Governance Code met betrekking tot stakeholders en stakeholder engagement. Tegen deze achtergrond is de toegevoegde waarde van dit boek dat het een juridisch-empirisch onderzoek verricht naar de huidige Nederlandse ondernemingspraktijk om te achterhalen in hoeverre de geselecteerde bedrijven rapporteren over de onderbouwingen uit de bestudeerde theorie en de aanbevelingen uit de regelgeving. Dit boek concludeert  met aanbevolen ondernemingspraktijken (best practices) voor (Nederlandse) ondernemingen om stakeholders en stakeholder engagement te verankeren. 

Victoria Azizi is docent in de mastervakken Comparative Company Law en Corporate Social Responsibility (EN) en begeleider van master en bachelor scripties op het gebied van ondernemingsrecht (EN/NL).

 

Zij was tevens hoofdredacteur van het officiële rechtenblad Amsterdam Law Forum van de Vrije Universiteit Amsterdam.