Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte

Ben je een (aankomende) student aan de Universiteit Maastricht (UM) en heb je een lichamelijke-, psychische-, en/of zintuiglijke beperking, een chronische ziekte of een andere aandoening, zoals dyslexie, ADHD, autisme of de ziekte van Crohn? Dan kun je ondersteuning of voorzieningen aanvragen om studeren met je functiebeperking makkelijker te maken.

Disability Support

Als je vanwege jouw functiebeperking ondersteuning of voorzieningen nodig hebt, dan is het belangrijk dat je jezelf meldt bij Disability Support. Dit is niet verplicht, maar zonder jouw initiatief gebeurt er niets.

 Bij Disability Support kun je terecht om een voorziening aan te vragen. Disability Support bekijkt of die voorziening voor jou gerealiseerd kan worden en of deze voorziening doelmatig (dat wil zeggen noodzakelijk) en geschikt is om de belemmeringen weg te nemen. 

Je kunt je situatie en de mogelijke ondersteuning vanuit de UM ook eerst bespreken met de studieadviseur bij je faculteit.

De functiebeperking of chronische ziekte wordt niet vermeld op het diploma.

Wil je meer weten? Heb je een specifieke vraag, of een tip voor andere studenten met een functiebeperking? Ook daarvoor kun je bij Disability Support terecht.
Bekijk de video hieronder.

 Studieadviseurs 
 Lees hoe je ondersteuning aanvraagt
 Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), voorheen Handicap + Studie   

In 2020 tekende toenmalig UM Rector Magnificus Rianne Letschert namens de UM de ‘intentieverklaring VN-verdrag voor instellingen hoger onderwijs’ inzake de rechten van personen met een handicap. Lees meer

Sinds de ondertekening van de intentieverklaring drie jaar geleden werkt de UM op verschillende manieren aan inclusief onderwijs. Pamela Habibovic, nu UM Rector Magnificus, ging in gesprek met studenten Carolina, John en Sjoerd en Disability Officer Sigrid Péters over wat er in de afgelopen jaren is verbeterd en wat nog beter moet. Lees meer

UnliMited Netwerk

UnliMited is een netwerk voor en door studenten en medewerkers met zichtbare en/of onzichtbare functiebeperkingen of chronische aandoeningen, onder de paraplu van de Taskforce Drempelvrij studeren en werken aan de UM.

Wil je meer informatie over of een actieve bijdrage leveren aan het UnliMited netwerk? Bekijk dan de UnliMited Netwerk pagina.

Voorleessoftware

Ondersteuning tijdens studie

ReadSpeaker TextAid is een online tekst-naar-spraak programma dat jou ondersteunt bij het lezen en tekstverwerken tijdens je studie.

Met deze tool beschik je over een gesproken versie van jouw geüploade documenten. Er zijn verschillende hulpmiddelen (voorlezen, tekst markeren, voorleesliniaal, enz.) beschikbaar waarmee je auditief en visueel ondersteund wordt.

Aanvragen
Wil je gebruikmaken van de gratis TextAid licentie? Stuur dan een e-mail naar Disability Support. Vermeld hierbij je studentnummer.

Vergeet niet je dyslexieverklaring of een andere medische verklaring mee te sturen als Disability Support deze nog niet heeft ontvangen. 
 

Ondersteuning tijdens digitale toetsen

ReadSpeaker voor TestVision is een toevoeging aan de toets software die helpt bij het voorlezen van vragen, antwoorden en documenten tijdens een digitale toets.

Aanvragen
Wil je gebruikmaken van voorleessoftware tijdens digitale toetsen? Contacteer dan Disability Support. Vergeet niet je dyslexieverklaring of een andere medische verklaring mee te sturen als Disability Support deze nog niet heeft ontvangen. Indien Disability Support voorleessoftware tijdens toetsen noodzakelijk acht, kan Disability Support deze voorziening adviseren middels een Advies Toewijzing Voorzieningen (ATV). Het ATV wordt vervolgens naar de Examencommissie gestuurd. De Examencommissie neemt het uiteindelijke besluit of de voorleessoftware gerealiseerd kan worden of niet. 

Profileringsfonds

Heb je studievertraging opgelopen of verwacht je studievertraging op te lopen door bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, zwangerschap, een functiebeperking of chronische aandoening? Dan kun je mogelijk financiële ondersteuning krijgen uit de Regeling Profileringsfonds Studenten UM. Een van de voorwaarden is dat je Nederlandse studiefinanciering ontvangt, ten tijde van de studievertraging.

 Meer informatie over het Profileringsfonds of bekijk de video

Studenten met een functiebeperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op financiële voorzieningen. Bij wie regel je wat?

Woonruimte

Studenten met een functiebeperking of chronische ziekte (studenten met dyslexie bijv. niet) komen mogelijk in aanmerking voor een woonruimte met urgentie. Indien er speciale aanpassingen nodig zijn, is het belangrijk om op tijd aan te geven waaraan een woonruimte moet voldoen, bijvoorbeeld dat de kamer rolstoelvriendelijk moet zijn. Indien er geen speciale aanpassingen nodig zijn, zal alleen de inschrijfduur worden aangepast. Dit zorgt ervoor dat je hoger in de wachtlijst komt te staan en meer kans hebt om een woonruimte te vinden.

Een urgentie aanvraag op grond van een medische indicatie wordt alleen toegekend indien je eerst contact opneemt met Disability Support en een officiële medische verklaring overlegt. Disability Support zal uiteindelijk jouw verzoek voorleggen aan Maastricht Housing.

Meer informatie over het huren van woonruimte via de urgentie regeling

Voor studenten met autisme (ASS) bestaat er ook een mogelijkheid voor een woonruimte in het centrum van Maastricht via Jados. Voor meer informatie, klik hier.  

Deel jouw ervaringen over studeren met een functiebeperking bij Mens Achter de Patiënt

Het hebben van een functiebeperking heeft impact op je (dagelijks) leven als student. Bijvoorbeeld op het studeren zelf, het vinden van een bijbaan of woonruimte, het onderhouden van sociale contacten enz. Jouw ervaringen hiermee zijn uniek en erg waardevol! Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) vindt namelijk dat er meer aandacht moet komen voor de brede impact hiervan.

MAP is daarom op zoek naar jongvolwassenen die hun ervaringen willen en kunnen delen. Deelname kost weinig tijd, inclusief telefonische kennismaking en korte instructie ongeveer 5 uur. Vaker meedoen mag, maar eenmalig meedoen is ook prima. 

Meer weten? Neem dan een kijkje op de website of stuur vrijblijvend een mail naar info@mensachterdepatiënt.nl.

Arbeidsmarkt en stage

Als je je wilt voorbereiden op de arbeidsmarkt of een stage, dan kun je terecht bij UM Career Services. Zij bieden diverse workshops en lezingen aan. Je kunt er ook terecht voor een persoonlijk advies bij de loopbaanadviseur. In Overview Career links op het Intranet vind je overzichten van diverse websites met informatie over de arbeidsmarkt en stage.

Workshops en lectures
Loopbaanbegeleiding
 Brochure: De student + duurzaam naar werk
 Veelgestelde vragen over stages en werk (ECIO)

Online Career Library: Overview Career Links
Stage en functiebeperking
Werken in Nederland

Studentenwelzijn

Binnen de UM zijn er veel initiatieven, activiteiten en programma's die kunnen bijdragen aan je welzijn. Denk bijvoorbeeld aan Peer Support, mentale ondersteuning of workshops en lezingen.

Lees meer over studentenwelzijn