Toegankelijkheid

De Universiteit Maastricht zet zich volledig in om inclusief te zijn. Toegankelijkheid – het ervoor zorgen dat iedereen op eenvoudige wijze toegang heeft tot informatie en locaties - is hierbij cruciaal. In lijn met de bredere inspanningen van de Nederlandse overheid om de toegankelijkheid te vergroten, hebben we een officiële toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

Maar we willen meer. Wij zien toegankelijkheid, net als inclusiviteit als geheel, als een doorlopend proces. Geef ons jouw feedback; of het nu gaat om problemen die je tegenkomt of suggesties ter verbetering van de toegankelijkheid. Wij werken aan een UM-brede standaard met betrekking tot fysieke en digitale toegankelijkheid. Daartoe hebben we de taskforce ‘Drempelvrij studeren en werken bij de UM’ opgericht.

Ben je student met een functiebeperking of chronische ziekte en zoek je ondersteuning?
Meld je dan bij Disability Support van het Studenten Service Centrum. Medewerkers met een functiebeperking of chronische ziekte kunnen hun ondersteuningsverzoek bespreken met hun leidinggevende en HR-adviseur of preventiemedeweker.

We willen je ervan verzekeren dat we onze uiterste best doen om iedereen erbij te betrekken. Ervaar je in dit verband frustraties of twijfel? Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

Taskforce Drempelvrij studeren en werken bij de UM

  • Roja Takhtetchian – Teamleider UM studentendecanen
  • Sigrid Péters – Disability Officer
  • Gaby Lutgens – e-Learning coordinator
  • Yves Maris – Arbodeskundige
  • Constance Sommerey – Diversity Officer (covoorzitter)
  • Netty Bekkers – Beleidsmedewerker (covoorzitter)

Toegankelijkheidsverklaring

Lees de volledige Toegankelijkheidsverklaring hier.