Regelingen en besluiten van de Universiteit Maastricht

Regelingen en besluiten

NaamWat is het?Studiejaar
2023-2024
Studiejaar
2022-2023
InschrijvingsbesluitBepalingen voor de inschrijvingsprocedure
voor de bachelor- en masteropleidingen
Inschrijvingsbesluit 2023-2024Inschrijvingsbesluit 2022-2023
StudentenstatuutEen overzicht van de
rechten en plichten
van studenten die bij de Universiteit 
Maastricht staan 
ingeschreven
Studentenstatuut 2023-2024Studentenstatuut 2022-2023 
Regeling ProfileringsfondsHet Profileringsfonds
bevat de regels en 
voorwaarden voor
financiële ondersteuning 
van studenten bij
studievertraging door 
bijzondere
omstandigheden
Regeling Profileringsfonds 2023-2024Regeling Profileringsfonds 2022-2023

Reglementen en gedragscodes

Kaderregeling opname colleges
Huisregels UM: algemene huisregels en ordemaatregelen van de Universiteit Maastricht. Regeling m.b.t. het gebruik van universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen
Reglement van Orde Complaints Service Point Universiteit Maastricht 2018
Reglement van orde geschillenadviescommissie studentenaangelegenheden - november 2018
Reglement selectie voor numerus fixus bacheloropleidingen, studiejaar 2021-2022
Reglement selectie voor numerus fixus bacheloropleidingen, studiejaar 2022-2023 
Reglement selectie voor numerus fixus bacheloropleidingen, studiejaar 2023-2024
Reglement selectie voor numerus fixus bacheloropleidingen, studiejaar 2024-2025
Richtlijnen voor studiereizen naar risicogebieden voor studenten Universiteit Maastricht
Reglement van Orde College van Beroep voor de Examens Universiteit Maastricht (artikel 7.62 WHW)
Regeling melding en klachtbehandeling Ongewenst Gedrag: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie voor werknemers en studenten UM
Regeling Gezamenlijke klachtencommissie ongewenst gedrag (van Hogeschool Zuyd, Open Universiteit en Universiteit Maastricht)
Gedragscode internationale student in het Nederlands Hoger Onderwijs
Gedragscode Introductietijd algemene studentenverenigingen - 2023
Gedragscode Introductietijd onafhankelijke disputen - 2023 
Klachtenregeling MUO en servicecentra
Reglement van Orde bij Toetsen 2023-2024
Regeling vrijstelling wettelijk collegegeld in verband​ met een bestuursfunctie voor studenten van de Universiteit ​Maastricht

Onderwijs- en Examenregelingen studiejaar 2023-2024

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en en Regels en Richtlijnen (RR) vind je per opleiding alle informatie over de geldende procedures en rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over toelatingseisen van een opleiding, een eventueel geldend bindend studieadvies en studiebegeleiding. Kies in de tabel jouw opleiding en download het PDF-bestand met de OER en/of RR voor studiejaar 2023-2024.

Onderaan deze pagina staan de OERs en RRs voor studiejaar 2022-2023.
 

Faculteit Onderwijs- en Examenregeling / Regels en Richtlijnen
studiejaar 2023-2024
Faculty of Arts and Social Sciences Alle bacheloropleidingen - OER
  Bachelor Global Studies - OER
  Alle pre-master opleidingen - OER
  Alle masteropleidingen - OER
  Alle bachelor- en masteropleidingen - RR
Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelor European Law School, niet-herzien curriculum - OER 
Bachelor European Law School, niet-herzien curriculum - RR

Bachelor European Law School, herzien curriculum - OER 
Bachelor European Law School, herzien curriculum - RR
  Bachelor Fiscaal Recht - OER 
Bachelor Fiscaal Recht - RR
  Bachelor Rechtsgeleerdheid - OER start vanaf academisch jaar 2020/2021
Bachelor Rechtsgeleerdheid - RR
  Alle masteropleidingen - OER
Alle masteropleidingen - RR
  Pre-master Rechten - OER 
Pre-master Rechten - RR
  Advanced master Intellectual Property Law and Knowledge Management - OER
  Advanced master Privacy, Cybersecurity and Data Management - OER
School of Business and Economics Alle bacheloropleidingen - OER 
Bachelor Business Engineering - OER
Bachelor Fiscal Economics - addendum bij OER 
Pre-master International Business - addendum bij OER
 

Alle masteropleidingen - OER
Master Public Policy and Human Development - OER 

 

Executive Master in Cultural Leadership - OER 2023-2024
Executive Master in Cultural Leadership - OER 2024-2025
International Executive Master of Auditing - OER
Maastricht University opleiding tot Registeraccountant - OER 
Masters Business Administration & Management - OER 
Masters Business Administration & Management - addendum bij OER
MaastrichtMBA - OER
(international) Executive Master in Finance and Control - OER

Faculty of Psychology and Neuroscience Bachelor Psychologie - OER
Bachelor Psychologie - RR
  Master Forensic Psychology - OER
Master Forensic Psychology - RR
  Master en pre-master Mental Health - OER
Master Mental Health - RR
  Master Psychology - OER
Master Psychology - RR
  Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience - OER
Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience - RR
  Joint Master of Research in Work and Organizational Psychology - OER
Joint Master of Research in Work and Organizational Psychology - RR
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Bachelor Biomedical Sciences - OER
Bachelor Biomedical Sciences - RR
  Bachelor European Public Health - OER
Bachelor European Public Health - RR
  Bachelor Geneeskunde - OER
Bachelor Geneeskunde - RR
  Bachelor International Track in Medicine - OER (sinds curriculum 2011)
Bachelor International Track in Medicine - RR (sinds curriculum 2011)
  Bachelor Geneeskunde, English track - OER (sinds curriculum 2022)
Bachelor Geneeskunde, English track - RR (sinds curriculum 2022)
  Bachelor Gezondheidswetenschappen - OER
Bachelor Gezondheidswetenschappen - RR
  Bachelor Regenerative Medicine and Technology - EER
Bachelor Regenerative Medicine and Technology - RR
  Master Biomedical Sciences - OER
Master Biomedical Sciences - RR
  Master Epidemiology - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Global Health - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Governance and Leadership in European Public Health - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Health and Digital Transformation - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Health Education and Promotion - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Healthcare Policy, Innovation and Management - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Human Movement Sciences - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Occupational Health and Sustainable Work - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Health Food Innovation Management - OER
Master Health Food Innovation Management - RR
  Master Geneeskunde - OER
Master Geneeskunde - RR
  Master Arts - Klinisch Onderzoeker - OER
Master Arts - Klinisch Onderzoeker - RR
Faculty of Science and Engineering Bachelor Business Engineering - OER
  Bachelor Circular Engineering - EER 
Bachelor Circular Engineering - RR
  Bachelors Computer Science & Data Science and Artificial Intelligence - OER 
Bachelors Computer Science & Data Science and Artificial Intelligence - RR 
  Bachelors University College Maastricht & Maastricht Science Programme & University College Venlo - OER
Bachelors University College Maastricht & Maastricht Science Programme & University College Venlo - RR
  Masters Biobased Materials & Imaging Engineering & Systems Biology - OER
Masters Biobased Materials & Imaging Engineering & Systems Biology - RR
  Masters Artificial Intelligence & Data Science for Decision Making - OER
Masters Artificial Intelligence & Data Science for Decision Making - RR
   

 

Onderwijs- en Examenregelingen studiejaar 2022-2023

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen (RR) vind je per opleiding alle informatie over de geldende procedures en rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over toelatingseisen van een opleiding, een eventueel geldend bindend studieadvies en studiebegeleiding. Kies in de tabel jouw opleiding en download het PDF-bestand met de OER en/of RR voor studiejaar 2022-2023.
 

Faculteit Onderwijs- en Examenregeling (OER) / Regels en Richtlijnen (RR) studiejaar 2022-2023
Faculty of Arts and Social Sciences Alle bacheloropleidingen - OER
  Bachelor Global Studies - OER
  Alle masteropleidingen - OER
  Alle bachelor- en masteropleidingen - RR
Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelor Fiscaal Recht - OER 
Bachelor Fiscaal Recht - RR
 

Bachelor European Law School - OER 
Bachelor European Law School - RR

 

Bachelor Rechtsgeleerdheid - OER 
Bachelor Rechtsgeleerdheid - RR
Bachelor Rechtsgeleerdheid - RR oud curriculum

  Alle masteropleidingen - OER
Alle masteropleidingen - RR
  Pre-master voor afgestudeerden hbo Rechten - OER 
Pre-master voor afgestudeerden hbo Rechten - RR
  Advanced master Intellectual Property Law and Knowledge Management - OER
  Advanced master Privacy, Cybersecurity and Data Management - OER
School of Business and Economics

Bachelor Business Engineering - OER 
Bachelor Business Engineering - addendum OER

  Alle bacheloropleidingen - OER
  Alle bacheloropeleidingen - OER - wijzigingen
  Alle bacheloropleidingen - Addendum, studie in het buitenland, alternatieven, herfst
  Alle bacheloropleidingen - addendum, studie in het buitenland, alternatieven, lente
  Alle masteropleidingen - OER
  Alle masteropleidingen - OER - wijzigingen
  Master Public Policy and Human Development - OER
  MSM Master of Business Administration / MSM Master in Management - OER 
MSM Master of Business Administration / MSM Master in Management - addendum OER
  Pre-master Economics and pre-master Human Decision Science - addendum OER
  Sustainability Science, Policy and Society (SSPS) - addendum OER
  Double Degree MSc Thesis deadlines
  International Executive Master of Auditing - OER
  Maastricht University opleiding tot Registeraccountant - OER
  (international) Executive Master in Finance and Control - OER
  Maastricht MBA - OER
Faculty of Psychology and Neuroscience Bachelor Psychologie - OER
Bachelor Psychologie - RR
 

Master Forensic Psychology - OER
Master Forensic Psychology - RR

  Master Mental Health - OER
Master Mental Health - RR
  Master Psychology - OER
Master Psychology - RR
  Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience - OER
Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience - RR
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Bachelor Biomedical Sciences - OER
Bachelor Biomedical Sciences - RR
  Bachelor European Public Health - OER
Bachelor European Public Health - RR
  Bachelor Geneeskunde - OER
Bachelor Geneeskunde - RR
  Bachelor Medicine - OER
Bachelor Medicine - RR
  Bachelor International Track in Medicine - OER (jaar 2en 3)
Bachelor International Track in Medicine - RR (jaar 2 en 3)
  Bachelor Gezondheidswetenschappen - OER
Bachelor Gezondheidswetenschappen - RR
  Master Biomedical Sciences - OER
Master Biomedical Sciences - RR
  Master Epidemiology - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Global Health - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Governance and Leadership in European Public Health - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Health Education and Promotion - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Healthcare Policy, Innovation and Management - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Human Movement Sciences - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Work, Health and Career - OER
Masters in Health Sciences - RR
  Master Health Food Innovation Management - OER
Master Health Food Innovation Management - RR
  Master Geneeskunde - OER
Master Geneeskunde - RR
  Master Arts - Klinisch Onderzoeker - OER
Master Arts - Klinisch Onderzoeker - RR
Faculty of Science and Engineering Addendum EER FSE & DKE 2022-2023
  Bachelor Business Engineering - EER
  Bachelor Circular Engineering - EER
Bachelor Circular Engineering - RR
  Bachelors University College Maastricht & Maastricht Science Programme & University College Venlo - OER
Bachelors University College Maastricht & Maastricht Science Programme & University College Venlo - RR
  Bachelor Data Science and Artificial Intelligence - OER 
Bachelor Data Science and Artificial Intelligence - RR 
  Masters Biobased Materials, Imaging Engineering & Systems Biology - OER
Masters Biobased Materials, Imaging Engineering & Systems Biology - RR
  Masters Artificial Intelligence & Data Science for Decision Making - OER
Masters Artificial Intelligence & Data Science for Decision Making - RR