Fondsen voor studenten

Voor studenten aan de Universiteit Maastricht (UM) is een aantal fondsen voor financiële ondersteuning beschikbaar. Daar kun je mogelijk gebruik van maken als je studievertraging oploopt, topsport bedrijft, of voor je studie naar het buitenland gaat. Daarnaast zijn er fondsen voor studenteninitiatieven die aansluiten bij de visie van de UM.

Regeling Profileringsfonds Studenten UM

Financiële ondersteuning

Bij studievertraging, of nog op te lopen studievertraging, door persoonlijke bijzondere omstandigheden zoals ziekte, zwangerschap, een bestuursfunctie of topsport kun je mogelijk financiële ondersteuning krijgen uit de Regeling Profileringsfonds Studenten UM.

Stimuleringsfonds UM

Stimuleringssubsidie voor studentenactiviteiten

Studenten die een activiteit organiseren die past in de visie en de strategie van de UM kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie voor studentenactiviteiten.

Reguliere budgetsubsidie voor studentenorganisaties

Studentenorganisaties met 50 of meer leden, waarvan er minimaal 35 aan de UM studeren, kunnen mogelijk een structurele jaarlijkse subsidie krijgen. Dit heet reguliere budgetsubsidie. 

Studiebeurzen en particuliere fondsen

Beurzen voor studeren in het buitenland

Studeren, stage lopen of onderzoek doen in het buitenland? Zoek dan uit of er beurzen zijn die je helpen met de financiering.

Particuliere fondsen

Heb je financiële ondersteuning nodig omdat je je studie niet meer zelf kunt bekostigen of ga je naar het buitenland, dan kun je een beroep doen op particuliere fondsen. Doe dit nooit zomaar, maar oriënteer je goed en controleer of je aan de gestelde voorwaarden van de particuliere fondsen voldoet.Voor de meeste particuliere fondsen heb je een ondersteuningsbrief nodig van de studentendecaan. Neem dan contact op met de studentendecaan per email: studentendecanen@maastrichtuniversity.nl.

Via Beursopener van de Nuffic vind je informatie over fondsen  .

Universiteitsfonds Limburg/SWOL

Studenten die een bijzondere of nieuwe activiteit organiseren voor studenten die van betekenis is voor de universitaire gemeenschap, kunnen een subsidie aanvragen bij het Universiteitsfonds Limburg.

Op de website van Universiteitsfonds Limburg vind je meer informatie en voorwaarden  

UM Noodfonds

Er kunnen zich, plotseling en onverwacht, omstandigheden voordoen die tot acute financiële nood leiden en het voortzetten van je studie in gevaar brengen. Als de op deze pagina vermelde beschikbare fondsen en de regelingen binnen en buiten de UM geen oplossing bieden, dan kan de UM mogelijk helpen met een eenmalige uitkering uit het Noodfonds. Aanvragen voor dit Noodfonds kunnen besproken worden met de facultaire studieadviseur.