Universiteitsraad

Management

Het dagelijks bestuur van de Universiteitsraad wordt gevormd door het Presidium. Het Presidium bestaat uit de voorzitter en vice-voorzitter van de Universiteitsraad en alle commissieleden.

Presidium

Het Presidium bestaat uit de volgende leden:

  • Teun Dekker (Voorzitter)
  • Jonas Lindenaar (Vice-voorzitter)
  • Puck van Herwerden (Voorzitter Strategy Commissie)
  • Jenny Schell (Voorzitter Commissie Research and Education)
  • Wilma Klinkhamer (Voorzitter Commissie Operations)

Griffie
 Minderbroedersberg 4-6, kamer 2.155
  Griffie Universiteitsraad

 

 

Universiteitsraad 2023

Vertrouwenscommissie

Daarnaast beschikt de Universiteitsraad over een Vertrouwenscommissie. Belangrijkste taak van deze commissie is het geven van advies bij de toewijzing van eredoctoraten. De Vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Katlijn Haesebrouck (voorzitter)
  • Annefleur Bruin
  • Maarten van Wesel
  • Demi Janssen

Daarnaast zijn enkele leden van de Universiteitsraad betrokken bij verschillende commissies en hebben zij bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Op de foto de leden van de Universiteitsraad. 

Commissies

De Universiteitsraad kent drie commissies: Operations, Research & Education en Strategy. 

Ambtelijke ondersteuning

Support Office
Het werk van de Universiteitsraad (UR) wordt administratief ondersteund door de Griffie Medezeggenschap kortweg Griffie mz. De medewerkers van de Griffie mz zijn in de structuur van het Maastricht University Office (MUO), ondergebracht bij het Support Office, samen met de griffie van het CvB en de secretariaten van het CvB.

Griffier Universiteitsraad
De griffier dient de nota’s die aan de UR worden voorgelegd voor te bereiden voor de UR en is verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de Universiteitsraad. De griffier is tevens secretaris van de vertrouwenscommissie van de UR.

Samenstelling Griffie Medezeggenschap
  Loïc van Rijn (Secretaris Universiteitsraad)

Commissievergaderingen

In de commissievergaderingen overleggen de commissieleden met het College van Bestuur over beleidsvoorstellen die ter advisering of ter instemming bij de Universiteitsraad voorliggen. De commissies zijn ingesteld om bepaalde onderwerpen in kleiner verband voor te kunnen bereiden, voordat deze in de plenaire raadsvergaderingen met het College van Bestuur aan de orde komen. De commissies adviseren de Universiteitsraad zodat deze weloverwogen tot besluitvorming kan komen. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering van de Universiteitsraad met het College van Bestuur.

Overleg en vergaderdata

De agenda's van de vergaderingen kunnen worden ingezien via iBabs:
Site: Maastrichtuniversity
Email address: burger
Password: burger

Plenaire raadsvergaderingen

Datum Tijd Locatie
21 september 2022 16:00 - 19:00 UNS60 Co Greepzaal
19 oktober 2022 16:00 - 19:00 UNS60 Co Greepzaal
23 november 2022 16:00 - 19:00 UNS60 Co Greepzaal
21 december 2022 16:00 - 19:00 UNS60 Co Greepzaal
25 januari 2023 14:00 - 17:00 UNS60 Co Greepzaal
29 maart 2023 14:00 - 17:00 UNS60 Co Greepzaal
26 april 2023 14:00 - 17:00

TAP11 I0.011

31 mei 2023 14:00 - 17:00 TAP11 I0.013A/B
28 juni 2023 14:00 - 17:00 UNS60 Co Greepzaal

Commissievergaderingen

Datum Strategy Research & Education Operations Locatie
7 september 2022 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6 2.017
5 oktober 2022 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6 2.017
9 november 2022 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6 2.017
7 december 2022 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6 2.017
11 januari 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6 2.017
15 februari 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6 2.017
15 maart 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6 2.017
12 april 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6 2.017
17 mei 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00

MBB 4-6 2.017
R&E: EDLAB 1.014

14 juni 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6 2.017