Universiteitsraad

De Universiteitsraad functioneert als klankbord voor het College van Bestuur, is betrokken bij de evaluatie en monitoring van nieuw beleid en initiatieven, en kan voorstellen doen voor nieuwe initiatieven. De raad kent drie commissies waarin medewerkers en studenten overleggen met het CvB over plannen en voorstellen. Elke maand vindt een plenaire vergadering plaats met de voltallige raad en het CvB.

De Universiteitsraad telt twintig leden, gelijk verdeeld over studenten en medewerkers. Zes mensen vertegenwoordigen het wetenschappelijke personeel, vier het ondersteunend personeel. Zij worden om de twee jaar gekozen. De tien studenten in de UR worden elk jaar gekozen. De verkiezingen voor de Universiteitsraad worden georganiseerd door het Centraal Stembureau.

De Universiteitsraad:
wat kregen we voor elkaar in 2022-2023?

De Universiteitsraad (U-raad) werkt nauw samen met het College van Bestuur aan alles wat er speelt binnen de universiteit. De U-raad bestaat uit studenten en wetenschappelijk en ondersteunend personeel. We bespreken regelmatig nieuw beleid en actuele ontwikkelingen op het gebied van strategie, onderzoek & onderwijs, en bedrijfsvoering. We hebben hier onze belangrijkste inspanningen voor je in een poster opgesomd.

De Universiteitsraad heeft dit jaar diverse onderwerpen aangekaart. Onder andere:

 Duurzaamheid
 Diversiteit en Inclusiviteit
 Onderwijs
 Studentenvoorzieningen
 Werkdruk Erkennen en Waarderen
 Sociale en Seksuele Veiligheid
 Strategische Samenwerking
 Werkwijze Universiteitsraad
 

Jaarverslagen

2019-2020
2020-2021
2021-2022

Universiteitsraad

Sprekerskwartier

De Universiteitsraad wil graag van jou horen. Ieder lid van de UM-gemeenschap, medewerker of student, kan tijdens het Sprekerskwartier vragen de Universiteitsraad toe te spreken om aandacht te vragen voor zaken waarvan hij of zij vindt dat de raad op de hoogte moet zijn. Als je wilt spreken tijdens het Sprekerskwartier, neem dan contact op met de griffie.

Blogs

More blog items
 • Beste leden van de UM gemeenschap,

  Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, wil ik jullie allemaal een update geven over wat de Universiteitsraad bezig heeft gehouden. Eind vorig jaar had de Raad haar halfjaarlijkse vergadering met de Raad van Toezicht (RvT). Dit is het orgaan dat door de minister...

 • Beste leden van de UM gemeenschap,

  De vergadering van de Universiteitsraad in november stond vooral in het teken van gesprekken over hoe de universiteit omgaat met spanningen in de gemeenschap in verband met de afschuwelijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de universiteitsbegroting voor 2024...

Management

Het dagelijks bestuur van de Universiteitsraad wordt gevormd door het Presidium. Het Presidium coördineert het agendavormingsproces en organiseert alle vergaderingen.
 

Presidium

Het Presidium bestaat uit de volgende leden:

 • Teun Dekker (voorzitter)
 • Amien Abid (vice-voorzitter)
 • Krithik Rock (voorzitter Strategie Commissie)
 • Kim Kuypers (voorzitter R&E Commissie)
 • Netty Bekkers-Vos (voorzitter Operations Commissie)

   

 

Vertrouwenscommissie

Daarnaast beschikt de Universiteitsraad over een Vertrouwenscommissie. Belangrijkste taak van deze commissie is het geven van advies bij de toewijzing van eredoctoraten. De Vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Andrada Matauanu
 • Sharon Anyango
 • Andrew Scrivener
 • Jort Simons

Daarnaast zijn enkele leden van de Universiteitsraad betrokken bij verschillende commissies en hebben zij bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Commissies

De Universiteitsraad kent drie commissies: Operations, Research & Education en Strategy. 

In samenwerking met het College van Bestuur komen deze commissies bijeen om zich te buigen over beleidsvoorstellen die voor advies of instemming aan de Universiteitsraad zijn voorgelegd. Hun doel is om in kleinere groepen bepaalde thema's voor te bereiden voordat deze als agendapunt worden geagendeerd voor de plenaire vergaderingen van de universiteitsraad met het College van Bestuur. De commissies voorzien de Universiteitsraad vervolgens van advies ten behoeve van de besluitvorming. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergaderingen van de universiteitsraad met het College van Bestuur.

Administratieve ondersteuning

Support Office
De Universiteitsraad wordt administratief ondersteund door de Griffie Medezeggenschap. De medewerkers van de Medezeggenschap maken deel uit van het Maastricht University Office (MUO), dat samen met secretariaat van het College van Bestuur is ondergebracht in het Support Office.

Het Support Office bereidt de ingekomen stukken voor de vergaderingen van de universiteitsraad voor en is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van de universiteitsraad. Tegelijkertijd biedt het administratieve ondersteuning aan het Presidium.


Griffie Medezeggenschap
 Loïc van Rijn 
 Vera Feron

Overleg en vergaderdata

Vergaderingen van de Universiteitsraad zijn openbaar, hoewel ze vaak een vertrouwelijk deel aan het eind bevatten. Ieder lid van de UM-gemeenschap is welkom om de vergaderingen bij te wonen.

De agenda en veel documenten van alle vergaderingen zijn openbaar beschikbaar op iBabs. Iedereen kan inloggen met onderstaande gegevens:

Site: Maastrichtuniversity
Email address: burger
Password: burger

Plenaire raadsvergaderingen

DatumTijdLocatie
27 september 202314.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
25 oktober 2023314.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
22 november 202314.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
20 december 202314.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
24 januari 202414.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
21 februari 202414.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
27 maart 202414.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
24 april 202414.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
29 mei 202414.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
26 juni 202414.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)UNS 60, M5.01 Co Greep zaal


Commissievergaderingen

DatumStrategyResearch & EducationOperationsLocatie
13 september 202309:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017
11 oktober 202309:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017
8 november 202309:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017
6 december 202309:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017
10 januari 202409:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017
7 februari 202409:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017 
(Operations @ MBB 4-6 1.101)
13 maart 202409:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017
10 april 202409:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017
15 mei 202409:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017
12 juni 202409:00 - 11:0012:00 - 14:0015:00 - 17:00MBB 4-6, 2.017

Regelgeving

De werkzaamheden van de Universiteitsraad worden uitgevoerd volgens een reeks regelingen, waaronder de Wet op het Hoger Onderwijs, het Bestuurs- en Beheersreglement van de Universiteit, het Reglement voor de Universiteitsraad en het Reglement van Orde. Zie  het University Council Takeover Manual voor meer informatie.