Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) van de Universiteit Maastricht (UM) is het medezeggenschapsorgaan op basis van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste bevoegdheden van de Universiteitsraad zijn het advies- en instemmingsrecht. In het Bestuurs- en Beheersreglement UM is omschreven op welke punten de UR om advies en/of instemming wordt gevraagd. De UR is betrokken bij het opstellen van dit reglement.

De UR functioneert als klankbord voor het College van Bestuur (CvB), toetst, controleert en kan initiatiefvoorstellen indienen. De raad kent drie commissies waarin medewerkers en studenten overleggen met het CvB over plannen en voorstellen. Elke maand vindt een plenaire vergadering plaats met de voltallige raad en het college.

De Universiteitsraad telt twintig leden, gelijk verdeeld over studenten en medewerkers. Zes mensen vertegenwoordigen het wetenschappelijke personeel, vier het ondersteunend personeel. Zij worden om de twee jaar gekozen. De tien studenten in de UR worden elk jaar gekozen.


 

Prof. Teun Dekker, voorzitter van de Universiteitsraad sinds 1 mei 2023

Sinds 1 mei 2023 is Prof.dr. Teun Dekker voorzitter van de Universiteitsraad. Als hoogleraar Liberal Arts and Sciences Education is hij sinds 2007 verbonden aan UCM, waar hij diverse vakken in de politieke filosofie doceert.

Als voorzitter van de Universiteitsraad is het zijn ambitie om ‘van de raad een forum te maken voor zinvolle gesprekken over het soort instelling dat we willen zijn en hoe we willen reageren op ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Daarom hoop ik zo veel mogelijk met de bredere gemeenschap in contact te komen door het werk van de raad te delen en de collega's en de studenten om input te vragen. Dit wordt een doorlopend proces, dat hopelijk mede tot stand komt door belanghebbenden uit de hele gemeenschap en de hele raad.

Na afloop van elke bijeenkomst van de Universiteitsraad gaat hij een blog schrijven, waarin de discussies en besluiten van de raad worden samengevat. Dit blog zal zich op allerlei manieren blijven ontwikkelen en de gemeenschap op de hoogte houden van wat er gaande is, maar ook om input vragen.
 

Teun

Blogs

 • Beste leden van de UM Gemeenschap,

  Het einde van het academisch jaar is een drukke tijd voor ons allemaal. Projecten waar we aan hebben gewerkt worden afgerond, alles moet worden voorbereid voor het volgende academisch jaar, en we reflecteren op zowel de uitdagingen van het verleden als de kansen...

 • Beste Maastricht University gemeenschap,

  Sinds 1 mei heb ik de eer om voorzitter te zijn van onze Universiteitsraad. Ik ben verbonden aan UCM sinds 2007, waar ik diverse vakken in de politieke filosofie doceer. Als hoogleraar Liberal Arts and Sciences Education doe ik onderzoek naar de waarde van...

Management

Het dagelijks bestuur van de Universiteitsraad wordt gevormd door het Presidium. Het Presidium bestaat uit de voorzitter en vice-voorzitter van de Universiteitsraad en alle commissieleden.

Presidium

Het Presidium bestaat uit de volgende leden:

 • Teun Dekker (voorzitter)

 • Amien Abid (vice-voorzitter)

 • Krithik Rock (voorzitter Strategie Commissie)

 • Kim Kuypers (voorzitter R&E Commissie)

 • Netty Bekkers-Vos (voorzitter Operations Commissie)

   

Vertrouwenscommissie

Daarnaast beschikt de Universiteitsraad over een Vertrouwenscommissie. Belangrijkste taak van deze commissie is het geven van advies bij de toewijzing van eredoctoraten. De Vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Andrada Matauanu

 • Sharon Anyango

 • Andrew Scrivener

 • Jort Simons

Daarnaast zijn enkele leden van de Universiteitsraad betrokken bij verschillende commissies en hebben zij bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Op de foto de leden van de Universiteitsraad. 

Commissies

De Universiteitsraad kent drie commissies: Operations, Research & Education en Strategy. 

Ambtelijke ondersteuning

Support Office
Het werk van de Universiteitsraad (UR) wordt administratief ondersteund door de Griffie Medezeggenschap kortweg Griffie mz. De medewerkers van de Griffie mz zijn in de structuur van het Maastricht University Office (MUO), ondergebracht bij het Support Office, samen met de griffie van het CvB en de secretariaten van het CvB.

Griffier Universiteitsraad
De griffier dient de nota’s die aan de UR worden voorgelegd voor te bereiden voor de UR en is verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de Universiteitsraad. De griffier ondersteunt tevens het Presidium op administratief gebied.

Samenstelling Griffie Medezeggenschap
  Loïc van Rijn (Secretaris Universiteitsraad)

Commissievergaderingen

vergadering u raad

In de commissievergaderingen overleggen de commissieleden met het College van Bestuur over beleidsvoorstellen die ter advisering of ter instemming bij de Universiteitsraad voorliggen. De commissies zijn ingesteld om bepaalde onderwerpen in kleiner verband voor te kunnen bereiden, voordat deze in de plenaire raadsvergaderingen met het College van Bestuur aan de orde komen. De commissies adviseren de Universiteitsraad zodat deze weloverwogen tot besluitvorming kan komen. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering van de Universiteitsraad met het College van Bestuur.

Overleg en vergaderdata

De agenda's van de vergaderingen kunnen worden ingezien via iBabs:
Site: Maastrichtuniversity
Email address: burger
Password: burger

Plenaire raadsvergaderingen

Datum Tijd Locatie
27 september 2023 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30) UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
25 oktober 20233 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30) UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
22 november 2023 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30) UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
20 december 2023 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30) UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
24 januari 2024 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30) UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
21 februari 2024 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30) UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
27 maart 2024 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30)

UNS 60, M5.01 Co Greep zaal

24 april 2024 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30) UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
29 mei 2024 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30) UNS 60, M5.01 Co Greep zaal
26 juni 2024 14.00 – 17.00 (vooroverleg start om 12.30) UNS 60, M5.01 Co Greep zaal

Commissievergaderingen

Datum Strategy Research & Education Operations Locatie
13 september 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6, 2.017
11 oktober 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6, 2.017
8 november 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6, 2.017
6 december 2023 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6, 2.017
10 januari 2024 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6, 2.017
7 februari 2024 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6, 2.017 
(Operations @ MBB 4-6 1.101)
13 maart 2024 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6, 2.017
10 april 2024 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6, 2.017
15 mei 2024 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00

MBB 4-6, 2.017

12 juni 2024 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 MBB 4-6, 2.017