Universiteitsraad

Management

Het dagelijks bestuur van de Universiteitsraad wordt gevormd door het Presidium. Het Presidium bestaat uit de voorzitter en vice-voorzitter van de Universiteitsraad en alle commissieleden.

Presidium

Het Presidium bestaat uit de volgende leden:

  • Amanda Kluveld (Voorzitter)
  • Noud Alberts (Vice-voorzitter)
  • Laurens Bierens (Voorzitter Strategy Commissie)
  • Kim Kuypers (Voorzitter Commissie Research and Education)
  • Wilma Klinkhamer (Voorzitter Commissie Operations)

Vertrouwenscommissie

Daarnaast beschikt de Universiteitsraad over een Vertrouwenscommissie. Belangrijkste taak van deze commissie is het geven van advies bij de toewijzing van eredoctoraten. De Vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Raymond Luja (WP)
  • Pia Harbers (OBP)
  • Yasmin Hashish (Student)
  • Laurens Bierens (Student)

Contact

Griffier
 Carolle Reintjens
 Minderbroedersberg 4-6, kamer 2.024
 +31 43 3883170

 Griffie Medezeggenschap

Commissies

De Universiteitsraad kent drie commissies:

Ambtelijke ondersteuning

Support Office
Het werk van de Universiteitsraad (UR) wordt administratief ondersteund door de Griffie Medezeggenschap kortweg Griffie mz. De medewerkers van de Griffie mz zijn in de structuur van het Maastricht University Office (MUO), ondergebracht bij het Support Office, samen met de griffie van het CvB en de secretariaten van het CvB.

Griffier Universiteitsraad
De griffier dient de nota’s die aan de UR worden voorgelegd voor te bereiden voor de UR en is verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de Universiteitsraad. De griffier is tevens secretaris van de vertrouwenscommissie van de UR.

Samenstelling Griffie Medezeggenschap
 Carolle Reintjens (Secretaris Universiteitsraad)

Commissievergaderingen

In de commissievergaderingen overleggen de commissieleden met het College van Bestuur over beleidsvoorstellen die ter advisering of ter instemming bij de Universiteitsraad voorliggen. De commissies zijn ingesteld om bepaalde onderwerpen in kleiner verband voor te kunnen bereiden, voordat deze in de plenaire raadsvergaderingen met het College van Bestuur aan de orde komen. De commissies adviseren de Universiteitsraad zodat deze weloverwogen tot besluitvorming kan komen. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering van de Universiteitsraad met het College van Bestuur.

Overleg en vergaderdata

De agenda's van de vergaderingen kunnen worden ingezien via iBabs:
Site: Maastrichtuniversity
Email address: burger
Password: burger

Plenaire raadsvergaderingen

Datum Tijd Locatie
25 september 2019 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60
23 oktober 2019 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60
20 november 2019 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60
18 december 2019 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60
29 januari 2020 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60
19 februari 2020 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60
25 maart 2020 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60
22 april 2020 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60
27 mei 2020 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60
24 juni 2020 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60

Commissievergaderingen

Datum Strategy Research & Education Operations Locatie
11 september 2019 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6
9 oktober 2019 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6
6 november 2019 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6
4 december 2019 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6
15 januari 2020 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6
12 februari 2020 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6
11 maart 2020 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6
8 april 2020 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6
13 mei 2020 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6
10 juni 2020 09:00 - 11:00 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 2.017 MBB 4-6