Universiteitsraad

Management

Het dagelijks bestuur van de Universiteitsraad wordt gevormd door het Presidium. Het Presidium bestaat uit de voorzitter en vice-voorzitter van de Universiteitsraad en alle commissieleden.

Presidium
Het Presidium bestaat uit de volgende leden:

 Jonathan van Tilburg (Voorzitter)
 Jurgen van Heertum (Vice-voorzitter)
 Debe Debernardi (Voorzitter commissie Strategy)
 Kim Kuypers (Voorzitter commissie Research and Education)
 Wilma Klinkhamer (Voorzitter commissie Operations)
 Laurens Bierens (Commissie Operations) 

 

Vertrouwenscommissie
Daarnaast beschikt de Universiteitsraad over een Vertrouwenscommissie. Belangrijkste taak van deze commissie is het geven van advies bij de toewijzing van eredoctoraten. De Vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Thomas Vaessen (Student)
  • Niels van der Sangen (Student)
  • Pia Harbers (OBP)
  • Raymond Luja (WP)

Contact

Griffier Universiteitsraad
 Betty Maessen
 Minderbroedersberg 4-6, kamer 2.024
  +31 43 3883197

Ambtelijk Secretaris
 Carolle Reintjens
 Minderbroedersberg 4-6, kamer 2.024
 +31 43 3883170

 Griffie Medezeggenschap

Commissies

De Universiteitsraad kent drie commissies:

Commissievergaderingen

In de commissievergaderingen overleggen de commissieleden met het College van Bestuur over beleidsvoorstellen die ter advisering of ter instemming bij de Universiteitsraad voorliggen. De commissies zijn ingesteld om bepaalde onderwerpen in kleiner verband voor te kunnen bereiden, voordat deze in de plenaire raadsvergaderingen met het College van Bestuur aan de orde komen. De commissies adviseren de Universiteitsraad zodat deze weloverwogen tot besluitvorming kan komen. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering van de Universiteitsraad met het College van Bestuur.

Ambtelijke ondersteuning

Support Office
Het werk van de Universiteitsraad (UR) wordt administratief ondersteund door de Griffie Medezeggenschap kortweg Griffie mz. De medewerkers van de Griffie mz zijn in de structuur van het Maastricht University Office (MUO), ondergebracht bij het Support Office, samen met de griffie van het CvB en de secretariaten van het CvB.

Griffier Universiteitsraad
De griffier dient de nota’s die aan de UR worden voorgelegd voor te bereiden voor de UR en is verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de Universiteitsraad. De griffier is tevens secretaris van de vertrouwenscommissie van de UR.

Samenstelling Griffie Medezeggenschap
De Griffie Medezeggenschap uit de volgende medewerkers:
 Betty Maessen (Griffier Universiteitsraad)
 Carolle Reintjens (Secretaris Universiteitsraad)

Overleg en vergaderdata

University Council - meetings

Date Time Venue Info
27 september 2017 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60 agenda  
25 oktober 2017 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60  
22 november 2017 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60 agenda  
13 december 2017 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60 agenda  
24 januari 2018 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60 agenda  
21 februari 2018 16:00 - 19:00 Venlo, Deken van Oppensingel 23 agenda  
28 maart 2018 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60 agenda  
25 april 2018 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60 agenda  
30 mei 2018 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60 agenda  
27 juni 2018 16:00 - 19:00 Co-Greepzaal - UNS60 agenda  

 

Committee meetings

Strategy

Date Time Venue Info
13 september 17 09:00 - 11:00 2.017 MBB agenda   
11 oktober 17 09:00 - 11:00 2.017 MBB agenda  
8 november 17 09:00 - 11:00 2.017 MBB agenda  
6 december 17 09:00 - 11:00 2.017 MBB agenda  
10 januari 18 09:00 - 11:00 2.017 MBB agenda   
7 februari 18 09:00 - 11:00 2.017 MBB agenda   
14 maart 18 09:00 - 11:00 2.017 MBB  
11 april 18 09:00 - 11:00 2.017 MBB agenda  
16 mei 18 09:00 - 11:00 2.017 MBB  
13 juni 18 09:00 - 11:00 2.017 MBB agenda    
12 september 18 09:00 - 11:00 1.169 MBB agenda   

Research & Education

Date Time Venue Info
13 september 17 12:00 - 14:00 2.017 MBB agenda   
11 oktober 17 12:00 - 14:00 2.017 MBB agenda  
8 november 17 12:00 - 14:00 2.017 MBB agenda  
6 december 17 12:00 - 14:00 2.017 MBB agenda  
10 januari 18 15:00 - 17:00 2.017 MBB agenda   
7 februari 18 12:00 - 14:00 2.017 MBB agenda   
14 maart 18 12:00 - 14:00 2.017 MBB  
11 april 18 12:00 - 14:00 2.017 MBB agenda  
16 mei 18 12:00 - 14:00 2.017 MBB  
13 juni 18 12:00 - 14:00 2.017 MBB  
12 september 18 12:00 - 14:00 1.169 MBB agenda   

Operations

Date Time Venue Info
13 september 17 15:00 - 17:00 2.017 MBB agenda  
11 oktover 17 15:00 - 17:00 2.017 MBB agenda  
8 november 17 15:00 - 17:00 2.017 MBB agenda  
6 december 17 15:00 - 17:00 2.017 MBB agenda  
10 januari 18 12:00 - 14:00 2.017 MBB agenda   
7 februari 18 15:00 - 17:00 2.017 MBB agenda   
14 maart 18 15:00 - 17:00 2.017 MBB  
11 april 18 15:00 - 17:00 2.017 MBB agenda  
16 mei 18 15:00 - 17:00 2.017 MBB  
13 juni 18 15:00 - 17:00 2.017 MBB agenda    
12 september 18 15:00 - 17:00 1.169 MBB agenda