Wetenschapscommissie Maastricht UMC+

De Wetenschapscommissie Maastricht UMC+ (WMUMC+) is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur van het Maastricht UMC+ betreffende onderzoeksgerelateerde zaken binnen het Maastricht UMC+.

Specifiek beleid en operationele taken:

  • (ongevraagd) adviseren over het researchbeleid van Maastricht UMC+
  • adviseren over onderwerp, inhoud, profiel en strategie zoals beschreven in het structuur rapport van nieuw te benoemen hoogleraren
  • adviseren over het selecteren van kandidaten voor het ‘Kootstra Talent Fellowship
  • concept voorstellen voorzien van feedback op verzoek van individuele onderzoekers
  • adviseren over compensatieregelingen voor vertraging in PhD en postdoc trajecten door COVID-19.

De WMUMC+ bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De samenstelling van de commissie weerspiegelt het continuüm van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek bij Maastricht UMC+, inclusief onderzoek op het gebied van gezondheidswetenschappen. Zowel klinische als niet-klinische disciplines zijn vertegenwoordigd in de commissie. Aanvullend zijn twee PhD kandidaten benoemd als adviseurs. 

De WMUMC+ bestaat uit de volgende leden en adviseurs: