Wetenschapscommissie Maastricht UMC+

De Wetenschapscommissie Maastricht UMC+ (WMUMC+) is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd een niet-bindend advies geeft aan het bestuur van het Maastricht UMC+ betreffende onderzoeksgerelateerde zaken binnen het Maastricht UMC+.

Specifiek beleid en operationele taken:

  • (ongevraagd) adviseren over het researchbeleid van Maastricht UMC+
  • adviseren over onderwerp, inhoud, profiel en strategie zoals beschreven in het structuur rapport van nieuw benoemde professoren (voorzitters)
  • adviseren over het selecteren van kandidaten voor het ‘Kootstra Talent Fellowship
  • individuele concept voorstellen voorzien van constructieve feedback (op verzoek van individuele onderzoekers)
  • adviseren over (gedeeltelijke) compensatieregelingen voor vertraging in PhD en postdoc trajecten door COVID-19.

De WMUMC+ vergadert ca. 16 keer per jaar en bestaat uit elf leden, inclusief de voorzitter. De samenstelling van de commissie weerspiegelt het continuüm van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek bij Maastricht UMC+, inclusief onderzoek op het gebied van gezondheidswetenschappen. Zowel klinische als niet-klinische disciplines zijn vertegenwoordigd in de commissie. Aanvullend zijn tenminste twee PhD kanditaten benoemd als adviseurs. 

De WMUMC+ bestaat uit de volgende leden en adviseurs: