De brug slaan tussen patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs

De Academische Werkplaats Revalidatie Limburg

We worden steeds ouder en overleven meer ziekten. Er komen steeds meer mensen, die moeten leven met een chronische aandoening of een beperking in het functioneren. Dat vraagt dan ook een verandering in onze manier van zorgverlenen: Dat vraagt een zorgsysteem met oog voor behandelen van ziekten én oog voor het zo optimaal mogelijk functioneren ondanks ziekte/beperkingen.

Revalidatiezorg ondersteunt mensen met beperkingen in het functioneren als gevolg van een chronische aandoening/na een ongeval op hun weg terug naar eigen regie en het weer optimaal meedoen in de samenleving. Revalidatiezorg werkt met een integrale visie op gezondheid/ziekte aan beter functioneren. En dit willen we steeds beter kunnen doen. Dat vraagt een constant proces van verandering en vernieuwing.

In de Academische Werkplaats Revalidatie Limburg (AWRL) werken partijen samen met als doel de revalidatiezorg en opleiding voor revalidatiezorgprofessionals versneld te vernieuwen. Zij koppelen hiervoor hun expertises op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. De partners in de AWRL brengen ieder hun eigen unieke achtergrond in en versterken elkaar daardoor in het innovatieproces. De infrastructuur van de AWRL helpt zo om kennis te ontwikkelen, te implementeren en te delen.

Samenwerkingspartners binnen de AWRL zijn de vakgroep revalidatiegeneeskunde van de Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd en Adelante Zorggroep . Op deze manier werkt de AWRL aan het vormgeven van de revalidatiezorg en het opleiden van de revalidatieprofessional van de toekomst.

Video  

Wat doet de Academische Werkplaats Revalidatie Limburg?

 

Kennis ontwikkelen (wetenschappelijk onderzoek)

Op basis van wetenschappelijk onderzoek werken we aan kennisvermeerdering binnen de revalidatie- en audiologische zorg.

Dat betreft bv. onderzoek naar verklaringsmechanismen voor participatie belemmeringen door een ziekte/ongeval. Of het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek en behandelprogramma’s binnen de revalidatie en audiologie en vervolgens wordt het effect daarvan geëvalueerd.

Kennis delen (implementatie)

Nieuw ontwikkelde kennis implementeren we, samen met de zorgverleners en patiënten,  in de dagelijkse zorgpraktijk. Zo werken we aan een constante vernieuwing van onze behandelmogelijkheden.

Kennis delen (onderwijs):

We delen kennis met patiënten, zorgprofessionals en toekomstige revalidatiezorgprofessionals en het algemeen publiek. Onze toekomstige zorgprofessionals in de revalidatie leiden we op in verschillende curricula van [de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Zuyd.  In de Adelante Academie bieden we daarnaast onderwijs voor revalidatieprofessionals in postdoctoraal onderwijs. In onze vernieuwing en onderwijs werken we nauw samen met patiëntenorganisaties. 

Expertisecentra

De AWRL heeft vier expertisecentra op speerpunten in de zorg. Op deze speerpunten koppelen we actief patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. We gebruiken daarvoor de innovatiecirkel:

Activiteiten