Expertisecentrum Arm Hand Revalidatie

Arm Hand teaser AWR

“Onze handen zijn de toegang tot onze wereld. Zij maken ons vaardig in het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten en onze sociale, maatschappelijke rollen.”

Deze arm-handvaardigheid kan ernstig verstoord worden door diverse letsels en aandoeningen, zoals bijvoorbeeld na een beroerte, na een beschadiging van het ruggenmerg, na schade aan botten, spieren, pezen en zenuwen, na amputatie of als gevolg van aangeboren aandoeningen of degeneratieve veranderingen (“slijtage”). Arm-hand problemen zijn vaak complex wat betreft oorzaak, uitingsvorm en behandelmogelijkheid.

Het expertisecentrum Arm Hand Revalidatie brengt revalidatiezorgverleners, gespecialiseerd in de revalidatiezorg voor volwassenen, kinderen en jongeren met arm-handproblemen, en experts op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie bijeen. Hierdoor wordt de kennis en kunde uit diverse zogenaamde handenteams en aangrenzende specialismen vanuit de hele regio Limburg gebundeld en met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd en uitgebreid. Dit doen we om te komen tot nieuwe, innovatieve vormen van revalidatiebehandelingen, zodat ook in de toekomst onze patiënten kunnen blijven rekenen op excellente zorg.

Wat doet het expertisecentrum Armhand van de Academische Werkplaats Revalidatie Limburg? Wil je dat weten? Bekijk dan deze video.

Revalidatiezorg

De verschillende handenteams binnen Adelante hebben over de jaren heen diverse programma’s ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met problemen aan de armen en handen. Hierbij gaat het met name, doch niet uitsluitend, om patiënten met:

 • een niet-aangeboren hersenletsel (beroerte, CVA)
 • een cervicale dwarslaesie (tetraplegie)
 • cerebrale parese
 • een plexus brachialis letsel
 • perifeer hand- en armletsel
 • een degeneratieve handafwijking
 • reumatisch / artrotische handaandoeningen
 • een amputatie van de hand of arm
 • een neuromusculaire aandoening
 • pijnproblematiek in de arm en/of hand

Binnen de verschillende handenteams werken gespecialiseerde therapeuten ( zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, handtherapeut) en revalidatieartsen nauw met elkaar samen. De klinische en poliklinische behandelingen vinden plaats bij Adelante in Hoensbroek, Valkenburg, en Venlo, en bij de revalidatieafdeling in het MUMC+ in Maastricht.

Omdat het bij de behandeling meestal gaat om complexe problematiek, wordt vanuit de diverse handenteams intensief, en met korte lijnen, samengewerkt met andere specialisten. Dit zijn bijvoorbeeld plastisch chirurgen, neurochirurgen,  traumatologen, orthopeden, (kinder-)neurologen, reumatologen en orthopedisch instrumentmakers. Ook werken wij intensief samen met zorgverleners in de 1e lijn, waaronder huisartsen en perifeer gevestigde (hand-)therapeuten.

Onderzoek & innovatie

Het belangrijkste doel van ons wetenschappelijk onderzoek is om te komen tot de best mogelijke zorg door het ontwikkelen van nieuwe zorg en zorgproducten, het toetsen van innovaties, vergroten van kennis, verbetering van evidence based handelen bij complexe arm- en handproblematiek. Het wetenschappelijk onderzoek beperkt zich niet tot de zorg bij Adelante, maar is dienstbaar aan de hele revalidatieketen.

Het onderzoek in het expertisecentrum Arm Hand Revalidatie is gericht op de algemene vraag: “Hoe kan het (her-)leren dan wel compenseren van verloren arm-handfuncties en arm-handvaardigheden bij patiënten:

 • ondersteund worden door bestaande en nieuwe therapie-interventies en / of -technieken;
 • meetbaar gemaakt worden;
 • voorspeld en verklaard worden?”

Het betreft onderzoek naar diagnostiek, prognostiek, indicatiestelling, therapieontwikkeling, zorg-innovatie, (kosten-)effectiviteit van behandelingen, meetinstrumentontwikkeling en toepassing c.q. doorontwikkeling van (technologische) hulpmiddelen.

Projecten

Om een idee te geven van de verschillende projecten, laten we graag een aantal referentieprojecten zien:

Onderwijs

Vanuit het expertisecentrum Arm Hand Revalidatie wordt kennis over de meest effectieve behandeling bij complexe arm-handproblematiek verspreid via cursussen en nascholing voor artsen en paramedici. Daarnaast wordt onderwijs aan studenten geneeskunde, gezondheidswetenschappen, bewegingswetenschappen en studenten van paramedische opleidingen gegeven. Ook wordt voorlichting gegeven aan patiënten en patiëntenorganisaties. Bij het expertisecentrum zijn behandelprotocollen en meetinstrumenten verkrijgbaar die ontwikkeld zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk hier onze scholing voor professionals: