Expertisecentrum Hersenletsel en Revalidatie (EHR)

hersens

Hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeval, een ziekte of een hartstilstand. Dit wordt niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd. Oorzaken zijn traumatisch of niet-traumatisch hersenletsel. Traumatisch hersenletsel is letsel door een oorzaak van buitenaf, niet-traumatisch hersenletsel ontstaat van binnenuit, bijvoorbeeld door een herseninfarct of zuurstoftekort.

Hersenletsel is van invloed op diverse functioneringsgebieden: cognitie, motoriek, communicatie, emoties en gedrag. De gevolgen spelen een rol op alle levensgebieden: privé, werk, vrije tijd en toekomstperspectief. In Nederland komen er jaarlijks 130.000 nieuwe patiënten met hersenletsel bij, waaronder 19.000 kinderen en jongeren. Ongeveer 40.000 mensen per jaar houden aanzienlijke blijvende beperkingen over aan hersenletsel. In totaal ervaren in Nederland naar schatting 650.000 mensen beperkingen als gevolg van hersenletsel.

Revalidatiezorg hersenletsel

In de afgelopen jaren is binnen het EHR hard gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van evidence based behandelprogramma’s voor zowel volwassenen als jongeren met hersenletsel. Dit doen we uit eigen initiatief of door mee te doen aan initiatieven van andere zorg- en expertisepartners. In de behandelteams van het centrum werken een revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige en maatschappelijk werker samen aan het verbeteren van het functioneren van de patiënt. Inmiddels revalideren jaarlijks meer dan 800 mensen met hersenletsel binnen een van de revalidatie-behandelprogramma’s van Adelante. 

Wetenschappelijk onderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek willen we in het expertisecentrum de beste zorg kunnen bieden volgens de nieuwste inzichten. We doen onderzoek met als doel nieuwe kennis over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit van behandeling te genereren, waardoor:

  • ervaren beperkingen van patiënten met hersenletsel worden verminderd
  • de kwaliteit van leven van patiënten wordt verhoogd
  • mensen met hersenletsel weer mee kunnen doen in de maatschappij   

Het wetenschappelijk onderzoek van het expertisecentrum worden internationaal erkend en is erop gericht om de revalidatiezorg voor met hersenletsel te verbeteren. In het onderzoeksteam zijn revalidatieartsen, therapeuten en wetenschappers vanuit verschillende disciplines vertegenwoordigd. 

Projecten

We zijn voortdurend bezig met zorgvernieuwing. Wil je meer weten over onze huidige projecten? Hieronder bieden we een inkijk in een drietal projecten.

Onderwijs

De kennis die is opgebouwd delen we graag. Dit doen we door de kennis te presenteren in artikelen, handboeken en lezingen voor zorgprofessionals, wetenschappers, patiënten en patiëntenorganisaties. Tevens geven we onderwijs en bieden we stages op het gebied van hersenletsel en revalidatie aan studenten van de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. Zorgprofessionals kunnen deelnemen aan cursussen en in company trainingen op het gebied van hersenletselrevalidatie.