Expertisecentrum Pijn en Revalidatie (EPR)

Teaser pijn AWR

Eén op de vijf mensen heeft last van chronische pijn. In Nederland zijn dat er twee miljoen. Een deel van hen is door pijn beperkt in het dagelijks functioneren. Daarnaast heeft chronische pijn ook een forse maatschappelijke impact. Kosten voor bijvoorbeeld ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door pijn zijn enorm hoog. Chronische pijn kan dan ook met recht een maatschappelijk probleem worden genoemd.

Revalidatiezorg chronische pijn

In de afgelopen jaren is binnen het  EPR hard gewerkt aan het ontwikkelen van evidence based behandelprogramma’s voor zowel volwassenen als jongeren met chronische pijn. In de behandelteams van het centrum werken een revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige en maatschappelijk werker samen aan het verbeteren van het functioneren van de patiënt. Bij complexe problematiek worden vaak met andere medisch specialisten samengewerkt. Inmiddels revalideren jaarlijks meer dan duizend mensen met chronische pijn binnen een van de revalidatie-behandelprogramma’s chronisch pijn van Adelante.

Bekijk hier de zorgprogramma’s:
Revalidatie bij chronische pijn (adelante-zorggroep.nl)

Meer achtergrond informatie specifiek op het thema Exposure in vivo behandeling vind je hier:
Exposure in vivo (adelante-zorggroep.nl)

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek op het thema chronische pijn heeft als doel nieuwe kennis te creëren door het uitvoeren van wetenschappelijke studies, waardoor:

  • ervaren beperkingen van patiënten met chronische pijn worden verminderd
  • de kwaliteit van leven van patiënten wordt verhoogd
  • mensen met chronische pijn weer mee kunnen doen in de maatschappij   

Dat geldt in de eerste plaats voor de zorg die we binnen het expertisecentrum chronische pijn bieden. Op basis van nieuwe uitkomsten van onze wetenschappelijke studies, willen we patiënten in het expertisecentrum de nieuwste zorg kunnen bieden. De wetenschappelijke studies van het expertisecentrum worden internationaal erkend en zijn erop gericht om de zorg voor cliënten met chronische pijn te verbeteren. In het interdisciplinaire onderzoeksteam zijn revalidatieartsen, gedragstherapeuten en –wetenschappers, bewegingswetenschappers en fysiotherapeuten vertegenwoordigd.

Video

Een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek van het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie.

Projecten

Om een idee te geven van de verschillende projecten, laten we graag een viertal voorbeeldprojecten zien.

Onderwijs

De kennis die is opgebouwd delen we graag. Bijvoorbeeld door ze te presenteren in artikelen en handboeken en door het geven van lezingen voor professionals, patiëntgroepen en –organisaties. Tevens geven we onderwijs op het gebied van revalidatie en pijn aan studenten van de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. Zorgprofessionals kunnen deelnemen aan cursussen/in company trainingen op het gebied van pijnrevalidatie.

Bekijk hier cursussen voor professionals, boeken, behandelprotocollen en meetinstrumenten:

Aanbod kennisoverdracht 

Nieuwe ontwikkelingen in de pijnrevalidatie - 19 oktober 2021

Chronische pijnrevalidatie is in beweging. Onderzoek en ontwikkeling helpen om patiënten steeds beter te kunnen gaan begeleiden. Maar wat betekenen nieuwe bevindingen uit onderzoek voor de revalidatiepraktijk? Op 19 oktober 2021 vond de webinar 'Nieuwe ontwikkelingen in de pijnrevalidatie' plaats.

Bekijk de webinar hier terug!